Điều kiện tách sổ đỏ đất trồng cây lâu năm

Chủ đề   RSS   
 • #599162 26/02/2023

  dtlanh99
  Top 150
  Lớp 3

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/12/2021
  Tổng số bài viết (568)
  Số điểm: 4103
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 54 lần


  Điều kiện tách sổ đỏ đất trồng cây lâu năm

  Theo khoản 1 Điều 10 Luật Đất đai 2013, đất trồng cây lâu năm là loại đất thuộc nhóm đất nông nghiệp, sử dụng vào mục đích trồng các loại cây được trồng một lần, sinh trưởng và cho thu hoạch trong nhiều năm.

  Như vậy, căn cứ để áp dụng điều kiện tách thửa đối với đất trồng cây lâu năm được áp dụng theo điều kiện tách thửa đất nông nghiệp.

  Thông thường, việc tách thửa đất phục vụ mục đích tặng cho, mua bán, do đó cần đáp ứng quy định tại Điều 188 Luật Đất đai 2013 về điều kiện chuyển nhượng

  - Đã được cấp sổ đỏ, Giấy chứng quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

  - Trong thời hạn sử dụng đất.

  - Không có tranh chấp.

  - Quyền sử dụng đất không bị các cơ quan có thẩm quyền kê biên để bảo đảm thi hành án.

  - Diện tích đất đáp ứng được về hạn mức, diện tích tối thiểu để tách thửa. 

  Từ quy định trên, pháp luật không cấm người sử dụng đất được thực hiện thủ tục tách thửa đất nông nghiệp, nếu đáp ứng được điều kiện hạn mức, diện tích tối thiểu để tách thửa.

   

  Căn cứ theo khoản 31 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa như sau: 

  "Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất cho phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương".

  Như vậy, diện tích đất tách thửa phải phù hợp với quy định của Ủy ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh nơi có đất về điều kiện được tách thửa đất quy định tại các Quyết định của từng tỉnh. 

   

  Về quy định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các thửa đất sau tách thửa trong trường hợp tách thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu, được căn cứ theo Điều 29 Nghị định 43/2014/NĐ-CP

  - Thửa đất đang sử dụng được hình thành từ trước ngày văn bản quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về diện tích tối thiểu được tách thửa có hiệu lực thi hành mà diện tích thửa đất nhỏ hơn diện tích tối thiểu nhưng có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì người đang sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

  - Không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và không được làm thủ tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất đối với trường hợp tự chia tách thửa đất đã đăng ký, đã được cấp Giấy chứng nhận thành hai hoặc nhiều thửa đất mà trong đó có ít nhất một thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

  - Trường hợp người sử dụng đất xin tách thửa đất thành thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu đồng thời với việc xin được hợp thửa đất đó với thửa đất khác liền kề để tạo thành thửa đất mới có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu được tách thửa thì được phép tách thửa đồng thời với việc hợp thửa và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

   
  943 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn dtlanh99 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (28/02/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #599566   28/02/2023

  Điều kiện tách sổ đỏ đất trồng cây lâu năm

  Đồng thời tại Nghị định 43/2014/NĐ-CP có quy định:
  "Điều 29. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu
  1. Thửa đất đang sử dụng được hình thành từ trước ngày văn bản quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về diện tích tối thiểu được tách thửa có hiệu lực thi hành mà diện tích thửa đất nhỏ hơn diện tích tối thiểu theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nhưng có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì người đang sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
  2. Không được công chứng, chứng thực, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không được làm thủ tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất đối với trường hợp tự chia tách thửa đất đã đăng ký, đã được cấp Giấy chứng nhận thành hai hoặc nhiều thửa đất mà trong đó có ít nhất một thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
  3. Trường hợp người sử dụng đất xin tách thửa đất thành thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu đồng thời với việc xin được hợp thửa đất đó với thửa đất khác liền kề để tạo thành thửa đất mới có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu được tách thửa thì được phép tách thửa đồng thời với việc hợp thửa và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho thửa đất mới."
  =>> Cảm ơn thông tin bài viết bạn đã cung cấp rất hữu ích. Theo quy định của luật đất muốn được tách thửa thì phải đáp ứng được điều kiện về diện tích đất tối thiểu được tách thửa do UBND cấp tỉnh ban hành. Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp ngoại lệ mặc dù đất không đáp ứng được diện tích đất tối thiểu nhưng vẫn được phép tách thửa theo quy định nêu trên. 
   
  Báo quản trị |  
 • #599590   28/02/2023

  Điều kiện tách sổ đỏ đất trồng cây lâu năm

  Tôi xin bổ sung một số ý như sau: Tại khoản 31 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP quy định Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất cho phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương. Như vậy từng địa phương sẽ có quy định về điều kiện tách thửa và hạn mức giao đất riêng, trước khi muốn tách thửa cần phải tìm hiểu kỹ về quy định này.

   
   
  Báo quản trị |  
 • #599608   28/02/2023

  Điều kiện tách sổ đỏ đất trồng cây lâu năm

  Cám ơn bài viết hữu ích của tác giả. Qua bài viết mà mình biết thêm được các điều kiện để tách sổ đỏ đất trồng cây lâu năm, tách giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất trồng cây lâu năm được thực hiện tương tự như tách giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất nông nghiệp, phải đảm bảo các điều kiện cơ bản cũng như diện tích tối thiểu của từng thửa, và mỗi địa phương sẽ quy định một diện tích khác biệt

   
  Báo quản trị |