Điều kiện nhập khẩu máy tiện tự động cũ về Việt Nam

Chủ đề   RSS   
 • #561906 31/10/2020

  jellannm
  Top 50
  Female
  Lớp 8

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/03/2019
  Tổng số bài viết (1328)
  Số điểm: 10587
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 194 lần


  Điều kiện nhập khẩu máy tiện tự động cũ về Việt Nam

  Hiện tại theo quy định về nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng được điều chỉnh, hướng dẫn riêng biệt tại Quyết định 18/2019/QĐ-TTg quy định về nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng do Thủ tướng Chính phủ ban hành 
   
  Máy móc đã qua sử dụng muốn nhập khẩu phải đáp ứng tiêu chí tại Điều 6 Quyết định này, cụ thể:
   
  Máy móc, thiết bị đã qua sử dụng được phép nhập khẩu đáp ứng hai tiêu chí sau:
   
  Thứ nhất, về tuổi thiết bị, máy móc:
   
  Tuổi thiết bị không vượt quá 10 năm. Đối với máy móc, thiết bị thuộc một số lĩnh vực cụ thể, tuổi thiết bị được quy định chi tiết tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định này.
   
  Căn cứ Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định 18/2019/QĐ-TTg thì tuổi máy tiện được phép nhập khẩu không vượt quá 20 năm.
   
  Thứ hai, về tiêu chuẩn sản xuất của máy móc, thiết bị:
   
  Máy móc, thiết bị phải được sản xuất phù hợp với quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường;
   
  Trường hợp không có QCVN liên quan đến máy móc, thiết bị nhập khẩu, thì máy móc, thiết bị nhập khẩu phải được sản xuất phù hợp với chỉ tiêu kỹ thuật của tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) của Việt Nam hoặc tiêu chuẩn quốc gia của một trong các nước G7, Hàn Quốc về an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.
   
  Về Hồ sơ, trình tự, thủ tục nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng chị thực hiện theo Điều 8 Quyết định 18/2019/QĐ-TTg.
   
   
  457 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận