Điều kiện nhận nuôi con nuôi, quyền và nghĩa vụ của hai bên

Chủ đề   RSS   
 • #524682 31/07/2019

  minhtam130496

  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:01/04/2019
  Tổng số bài viết (81)
  Số điểm: 820
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 25 lần


  Điều kiện nhận nuôi con nuôi, quyền và nghĩa vụ của hai bên

  Nuôi con nuôi là việc xác lập quan hệ cha, mẹ và con giữa người nhận con nuôi và người được nhận làm con nuôi. Cha mẹ nuôi là người nhận con nuôi sau khi việc nuôi con nuôi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký.

  Con nuôi là người được nhận làm con nuôi sau khi việc nuôi con nuôi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký.

  Theo quy định tại Điều 14. Luật Nuôi con nuôi 2010 thì người nhận con nuôi phải có đủ các điều kiện sau đây:

  Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

  Hơn con nuôi từ 20 tuổi trở lên

  Có điều kiện về sức khỏe, kinh tế, chỗ ở bảo đảm việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con nuôi.

  Có tư cách đạo đức tốt.

  Như vầy, nếu người nào đáp ứng đủ những yêu cầu nêu trên thì có thể đến cơ quan chức năng có thẩm quyền để làm giấy chứng nhận nuôi con nuôi.

  Bên cạnh đó, luật nay cũng quy định về những người không được nhận nuôi con như sau:

  Người đang bị hạn chế một số quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên.

  Người đang chấp hành quyết định xử lý hành chính tại cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh.

  Người đang chấp hành hình phạt tù.

  Đối với những người có tiền án mà chưa được xóa án tích về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của người khác; ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu, người có công nuôi dưỡng mình; dụ dỗ, ép buộc hoặc chứa chấp người chưa thanh niên vi phạm pháp luật; mua bán, đánh tráo, chiếm đoạt trẻ em.

  Quyền và nghĩa vụ của người nhận nuôi và người được nhận nuôi được thực hiện theo quy định tại Điều 78. Luật Hôn nhân và gia đình 2014.

  Điều 78. Quyền, nghĩa vụ của cha nuôi, mẹ nuôi và con nuôi

  1. Cha nuôi, mẹ nuôi, con nuôi có quyền và nghĩa vụ của cha, mẹ, con được quy định trong Luật này kể từ thời điểm quan hệ nuôi con nuôi được xác lập theo quy định của Luật nuôi con nuôi.

  Trong trường hợp chấm dứt việc nuôi con nuôi theo quyết định của Tòa án thì quyền, nghĩa vụ của cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi chấm dứt kể từ ngày quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật.

  2. Quyền, nghĩa vụ của cha đẻ, mẹ đẻ và con đã làm con nuôi của người khác được thực hiện theo quy định của Luật nuôi con nuôi.

  3. Quyền, nghĩa vụ giữa cha đẻ, mẹ đẻ và con đẻ được khôi phục kể từ thời điểm quan hệ nuôi con nuôi chấm dứt.

  Trong trường hợp cha đẻ, mẹ đẻ không còn hoặc không có đủ điều kiện để nuôi con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình thì Tòa án giải quyết việc chấm dứt nuôi con nuôi và chỉ định người giám hộ cho con theo quy định của Bộ luật dân sự.

   

  Cập nhật bởi minhtam130496 ngày 31/07/2019 08:35:25 CH
   
  1398 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn minhtam130496 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (01/08/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận