Điều kiện người làm công tác y tế trong doanh nghiệp

Chủ đề   RSS   
 • #571695 29/05/2021

  huynhthu95
  Top 50
  Female
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:05/06/2017
  Tổng số bài viết (1262)
  Số điểm: 12550
  Cảm ơn: 61
  Được cảm ơn 202 lần


  Điều kiện người làm công tác y tế trong doanh nghiệp

  Theo Nghị định 39/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật An toàn, vệ sinh lao động:

  "Điều 37. Tổ chức bộ phận y tế

  Việc tổ chức bộ phận y tế quy định tại Khoản 1 Điều 73 Luật An toàn, vệ sinh lao động được quy định như sau:

  ...

  3. Người làm công tác y tế ở cơ sở quy định tại các Khoản 1 và 2 Điều này phải đáp ứng đủ các Điều kiện sau đây:

  a) Có trình độ chuyên môn y tế bao gồm: bác sỹ, bác sỹ y tế dự phòng, cử nhân Điều dưỡng, y sỹ, Điều dưỡng trung học, hộ sinh viên;

  b) Có chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động."

  Theo đó, người làm công tác y tế phải đáp ứng đủ điều kiện trên.

   

   

   
  426 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn huynhthu95 vì bài viết hữu ích
  admin (31/03/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #578739   29/12/2021

  Điều kiện người làm công tác y tế trong doanh nghiệp

  Cảm ơn những thông tin hữu ích từ bài viết của bạn. Người làm công tác y tế ở cơ sở phải đáp ứng điều kiện: Có trình độ chuyên môn y tế bao gồm: bác sỹ, bác sỹ y tế dự phòng, cử nhân Điều dưỡng, y sỹ, Điều dưỡng trung học, hộ sinh viên; Có chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động. Hy vọng có thể xem được nhiều bài viết từ bạn!

   
  Báo quản trị |  
 • #580758   27/02/2022

  Cảm ơn thông tin bài viết bạn đã cung cấp rất hữu ích. Trong tất cả doanh nghiệp phải tổ chức bộ phận y tế hoặc người làm công tác y tế tuỳ theo số lượng lao động và đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp theo điều 73, Luật an toàn – vệ sinh lao động năm 2015 và được hướng dẫn bởi điều 37, Nghị định 39/2016/NĐ-CP. Công tác y tế trong doanh nghiệp phải đảm bảo thường trực theo ca sản xuất sơ cứu, cấp cứu có hiệu quả cho người lao động.

   
  Báo quản trị |  
 • #580779   27/02/2022

  Điều kiện người làm công tác y tế trong doanh nghiệp

  người làm công tác y tế có nhiệm vụ tham mưu, giúp người sử dụng lao động và trực tiếp thực hiện quản lý sức khỏe người lao động với những nội dung chủ yếu: Xây dựng phương án, phương tiện sơ cấp cứu, thuốc thiết yếu và tình huống cấp cứu tai nạn lao động, tổ chức tập huấn công tác sơ cấp cứu cho người lao động tại cơ sở. do đó pháp luật cần phải có quy định về điều kiện cho các đối tượng này để đảm bảo họ có đủ năng lực để thực hiện nhiệm vụ của mình.

  cảm ơn những thông tin vô cùng hữu ích từ bài viết của bạn.

   

   
  Báo quản trị |