Điều kiện liên thông cao đẳng y

Chủ đề   RSS   
 • #504010 05/10/2018

  mongtho1710
  Top 500
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:20/02/2017
  Tổng số bài viết (367)
  Số điểm: 2710
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 58 lần


  Điều kiện liên thông cao đẳng y

  Căn cứ Điều 2 Thông tư  27/2017/TT-BLĐTBXH thì đối tượng tuyển sinh, tổ chức đào tạo liên thông gồm: các trường trung cấp, trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học có đăng ký đào tạo trình độ cao đẳng.

  Căn cứ Điều 3 Thông tư  27/2017/TT-BLĐTBXH quy định các trường tổ chức đào tạo liên thông khi bảo đảm các yêu cầu sau:

  1. Đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng đối với những ngành, nghề trường dự kiến đào tạo liên thông ở trình độ tương ứng.

  2. Đã ban hành chương trình đào tạo liên thông cho những ngành, nghề trường dự kiến đào tạo liên thông được xây dựng theo quy định tại Điều 7 của Thông tư này.

  3. Đối với đào tạo liên thông khối ngành sức khỏe, trường phải bảo đảm thêm điều kiện có ít nhất 01 (một) khóa học sinh, sinh viên trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng hình thức đào tạo chính quy đã tốt nghiệp.

  Trên đây là quy định về yêu cầu để tổ chức đào tạo, đối với địa điểm đào tạo theo Điều 8 Thông tư  27/2017/TT-BLĐTBXH thì có 2 trường hợp liên thông:

  * Đào tạo liên thông hình thức chính quy:

  Căn cứ Điều 4 Thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH quy định địa điểm đào tạo cao đẳng theo hình thức chính quy

  Địa điểm đào tạo được thực hiện tại trường hoặc tại phân hiệu của trường. Trong đó, nhà trường có thể tổ chức giảng dạy ngoài phạm vi của trường các nội dung về kiến thức văn hóa, an ninh - quốc phòng, giáo dục thể chất và các nội dung thực hành, thực tập trên cơ sở bảo đảm chất lượng đào tạo.

  * Đào tạo liên thông hình thức vừa làm vừa học :

  Căn cứ Điều 5 Thông tư 31/2017/TT-BLĐTBXH quy định địa điểm đào tạo cao đẳng theo hình thức vừa làm vừa học:

  1. Địa điểm đào tạo thực hiện theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH đối với trình độ cao đẳng, trung cấp; Điểm b Khoản 3 Điều 19 Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH đối với trình độ sơ cấp. Riêng địa điểm học thực hành ngoài thực hiện tại cơ sở đào tạo nghề nghiệp, còn được thực hiện tại doanh nghiệp, nơi làm việc của người học, nhưng phải đảm bảo các điều kiện về mặt bằng, phương tiện, thiết bị, nguyên nhiên vật liệu đào tạo theo yêu cầu của môn học, mô - đun trong chương trình đào tạo; sự an toàn của người dạy, người học và do người đứng đầu cơ sở đào tạo nghề nghiệp quy định trong kế hoạch đào tạo.

  2. Khuyến khích cơ sở đào tạo nghề nghiệp phối hợp với doanh nghiệp để tổ chức cho người học học lý thuyết tại cơ sở đào tạo nghề nghiệp và học thực hành hoặc học tích hợp giữa lý thuyết với thực hành tại doanh nghiệp, nhưng phải đảm bảo các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều này.

   

   
  1776 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #536138   31/12/2019

  Điều kiện liên thông cao đẳng y

  Thí sinh đã tốt nghiệp hệ Trung Cấp các nhóm ngành sức khỏe như ( Trung Cấp Dược, Trung Cấp Điều dưỡng ... ) có nhu cầu liên thông Cao đẳng Y. Đồng thời có sức khỏe tốt để tham gia học tập, không năm trong thời gian thi hành án hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

  Nhà trường thông báo thời gian đào tạo cụ thể với từng đối tượng như sau:

  - Đối với các thí sinh đã tốt nghiệp hệ Trung Cấp Dược khi liên thông Cao đẳng Dược có thời gian học là 18 tháng

  - Các thí sinh tốt nghiệp Trung cấp Y Dược nhưng liên thông chéo ngành sẽ có thời gian học là 20 tháng.

   
  Báo quản trị |