Điều kiện kinh doanh đại lý lữ hành, cần đáp ứng giấy phép gì không?

Chủ đề   RSS   
 • #604303 27/07/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2006 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Điều kiện kinh doanh đại lý lữ hành, cần đáp ứng giấy phép gì không?

  Hiện nay, khi tìm kiếm các chuyến du lịch trên mạng chúng ta thường được các bên đại lý lữ hành liên hệ để giao kết hợp đồng du lịch cho bên kinh doanh du lịch. Vậy, điều kiện để kinh doanh đại lý lữ hành là gì? Có cần giấy phép gì không?
   
  dieu-kien-kinh-doanh-dai-ly-lu-hanh-can-dap-ung-giay-phep-gi-khong
   
  1. Đại lý kinh doanh lữ hành là gì?
   
  Căn cứ khoản 1 Điều 40 Luật Du lịch 2017 có giải thích kinh doanh đại lý lữ hành là việc tổ chức, cá nhân nhận bán chương trình du lịch của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành cho khách du lịch để hưởng hoa hồng.
   
  Dù vậy, tổ chức, cá nhân kinh doanh đại lý lữ hành phải đăng ký kinh doanh tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền và có hợp đồng đại lý với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành.
   
  Trường hợp khách du lịch mua chương trình du lịch thông qua đại lý lữ hành thì hợp đồng lữ hành được giao kết giữa khách du lịch và doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành giao đại lý; trong hợp đồng phải ghi tên, địa chỉ của đại lý lữ hành.
   
  2. Đại lý ký hợp đồng với cơ sở kinh doanh lữ hành đủ điều kiện 
   
  Cụ thể Điều 31 Luật Du lịch 2017 quy định bên kinh doanh dịch vụ lữ hành đáp ứng điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành như sau:
   
  - Điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa bao gồm:
   
  + Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
   
  + Ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa tại ngân hàng.
   
  + Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành phải tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành về lữ hành; trường hợp tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa.
   
  - Điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế bao gồm:
   
  + Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
   
  + Ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế tại ngân hàng.
   
  + Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành phải tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành về lữ hành; trường hợp tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch quốc tế.
   
  3. Hợp đồng giao kết với bên kinh doanh lữ hành của đại lý
   
  Căn cứ Điều 41 Luật Du lịch 2017 quy định hợp đồng giao kết đại lý lữ hành được thực hiện như sau:
   
  - Hợp đồng đại lý lữ hành phải được lập thành văn bản giữa bên giao đại lý là doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành và bên nhận đại lý là tổ chức, cá nhân kinh doanh đại lý lữ hành.
   
  - Hợp đồng đại lý lữ hành phải có các nội dung sau đây:
   
  + Tên, địa chỉ của bên giao đại lý và bên nhận đại lý;
   
  + Chương trình du lịch, giá bán chương trình du lịch được giao cho đại lý, mức hoa hồng đại lý, thời điểm thanh toán;
   
  + Quyền và trách nhiệm của các bên;
   
  + Thời hạn hiệu lực của hợp đồng đại lý.
   
  4. Bên giao đại lý lữ hành có trách nhiệm gì?
   
  Cụ thể Điều 42 Luật Du lịch 2017 bên giao đại lý lữ hành phải có trách nhiệm với bên đại lý  bao gồm:
   
  - Kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng của bên nhận đại lý lữ hành.
   
  - Tổ chức thực hiện chương trình du lịch do bên nhận đại lý lữ hành bán; chịu trách nhiệm với khách du lịch về chương trình du lịch giao cho bên nhận đại lý lữ hành.
   
  - Hướng dẫn, cung cấp cho bên nhận đại lý lữ hành thông tin liên quan đến chương trình du lịch.
   
  5. Bên đại lý lữ hành có trách nhiệm gì?
   
  Căn cứ Điều 43 Luật Du lịch 2017 quy định trách nhiệm của đại lý lữ hành như sau:
   
  - Thông báo cho cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh thời điểm bắt đầu hoạt động kinh doanh, địa điểm kinh doanh, thông tin về doanh nghiệp giao đại lý lữ hành.
   
  - Thực hiện việc bán chương trình du lịch đúng nội dung và đúng giá như hợp đồng đại lý; không được tổ chức thực hiện chương trình du lịch.
   
  - Lập và lưu giữ hồ sơ về chương trình du lịch đã bán cho khách du lịch theo quy định của pháp luật.
   
  - Treo biển đại lý lữ hành ở vị trí dễ nhận biết tại trụ sở đại lý.
   
  Như vậy, đại lý kinh doanh lữ hành phải đăng ký kinh doanh tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền và có hợp đồng đại lý với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành.
   
  890 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận