Điều kiện kê khai khấu trừ thuế GTGT

Chủ đề   RSS   
 • #563223 23/11/2020

  Điều kiện kê khai khấu trừ thuế GTGT

  Theo luật quản lý thuế số 78, quy định:

  Điều 34. Khai bổ sung hồ sơ khai thuế

  1. Trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp có sai sót gây ảnh hưởng đến số thuế phải nộp thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế.

  Theo thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành luật thuế GTGT quy định:

  Điều 14. Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

  8. Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong kỳ nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của kỳ đó, không phân biệt đã xuất dùng hay còn để trong kho.

  Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.

  => Sau khi cơ quan thuế công bố quyết định thanh tra kiểm tra tại doanh nghiệp thì các hóa đơn được phát hành thuộc kỳ thanh tra kiểm tra mà doanh nghiệp chưa kê khai thì sẽ không được kê khai khấu trừ.

  Theo Luật quản lý thuế mới số 38 quy đinh:

  Điều 47. Khai bổ sung hồ sơ khai thuế

  1. Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai, sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế trong thời hạn 10 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai, sót nhưng trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định thanh tra, kiểm tra.

  2. Khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã công bố quyết định thanh tra, kiểm tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế thì người nộp thuế vẫn được khai bổ sung hồ sơ khai thuế; cơ quan thuế thực hiện xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế đối với hành vi quy định tại Điều 142 và Điều 143 của Luật này.

  => Vậy cơ sau khi cơ quan thuế đã công bố quyết định thanh tra tại doanh nghiệp đến ngày 31/07/2020, Công ty phát hiện các hóa đơn đầu vào phát hành trước 31/07/2020 và tiến hành kê khai vào tờ khai tháng 08/2020 thì có được khấu trừ không?

  Cảm ơn mọi người tham gia thảo luận

  Cập nhật bởi phamnguyencorp ngày 23/11/2020 06:55:40 CH
   
  874 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn phamnguyencorp vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (24/11/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận