Điều kiện hưởng lương hưu BHXH

Chủ đề   RSS   
 • #572130 08/06/2021

  Điều kiện hưởng lương hưu BHXH

  Tại khoản 1 Điều 73 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 được sửa đổi bởi điểm c khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động 2019 quy định điều kiện hưởng lương hưu như sau:

  Điều 219. Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật có liên quan đến lao động

  1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 84/2015/QH13 và Luật số 35/2018/QH14:

  […]c) Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 73 như sau:

  1. Người lao động hưởng lương hưu khi có đủ các điều kiện sau đây:

  a) Đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động;

  b) Đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên.”.

  Như vậy, người lao động muốn hưởng lương hưu thì phải đáp ứng đủ điều kiện trên bao gồm cả trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện. Cụ thể là cần phải đáp ứng đủ điều kiện về tuổi theo Bộ luật Lao động và đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên.

   
  445 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận