Điều kiện được thụ lý giải quyết khiếu nại

Chủ đề   RSS   
 • #541969 27/03/2020

  ThanhTraHaiPhong

  Sơ sinh

  Hải Phòng, Việt Nam
  Tham gia:07/01/2010
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 35
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  Điều kiện được thụ lý giải quyết khiếu nại

  Chào Luật sư!

  Tôi có một vấn đề cần sự tư vấn của Luật sư một việc như sau:

  Nhà chồng tôi có đất bị thu hồi nằm trong Dự án (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, phương án bồi thường đều đứng tên bố chồng tôi) Chúng tôi là con cùng sinh sống trên mảnh đấy này. Trong phương án bồi thường, hỗ trợ của nhà nước đối còn thiếu diện tích đất của gia đình nhà tôi. Do bố chồng tôi là Đảng viên nên ngại viết đơn khiếu nại và cũng không ủy quyền cho người khác khiếu nại. Vậy tôi là con dâu có được đứng ra khiếu nại Quyết định phê duyệt phương án bồi thường về đất của nhà nước không? Nếu được có cần thủ tục gì không? Rất mong nhận được câu trả lời của Luật sư.

  Tôi xin chân thành cám ơn!

   

   
  3860 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn ThanhTraHaiPhong vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (28/03/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #542859   31/03/2020

  Trình tự tiếp nhận: Người tiếp nhận đón tiếp, xác định nhân thân của người đến khiếu nại; xác định tính hợp pháp của người đại diện, người được ủy quyền theo quy định của pháp luật (Điều 5 đến Điều 8 Thông tư 06/2014/TT-TTCP); người tiếp nhận kiểm tra thông tin, tài liệu do người khiếu nại trình bày, cung cấp và viết, giao giấy biên nhận các tài liệu đã tiếp nhận cho người khiếu nại.

  Khi người khiếu nại có đơn trình bày nội dung rõ ràng, đầy đủ thì người tiếp nhận cần xác định nội dung vụ việc, yêu cầu của người khiếu nại để xử lý cho phù hợp.

  Nếu nội dung đơn khiếu nại không rõ ràng, chưa đầy đủ thì người tiếp nhận đề nghị người khiếu nại viết lại đơn hoặc viết bổ sung vào đơn những nội dung chưa rõ, còn thiếu.

  Trường hợp không có đơn khiếu nại thì người tiếp nhận hướng dẫn người khiếu nại viết đơn theo quy định của pháp luật.

  Nếu người khiếu nại trình bày trực tiếp thì người tiếp nhận ghi chép đầy đủ, trung thực, chính xác nội dung khiếu nại do người khiếu nại trình bày; nội dung nào chưa rõ thì đề nghị người khiếu nại trình bày thêm, sau đó đọc lại cho người khiếu nại nghe và đề nghị người khiếu nại ký tên hoặc điểm chỉ xác nhận vào văn bản. Trường hợp nhiều người đến khiếu nại về cùng một nội dung thì người tiếp nhận hướng dẫn họ cử người đại diện để trình bày nội dung khiếu nại; người tiếp nhận ghi lại nội dung bằng văn bản.

  Trường hợp đơn có nhiều nội dung khác nhau thì người tiếp nhận hướng dẫn người khiếu nại tách riêng từng nội dung để gửi đến đúng cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền giải quyết.

  Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày tiêp nhận khiêu nại thuộc thẩm quyền giải quyêt của Thủ trưởng Sở, ban, ngành mà không thuộc một trong các trường hợp được quy định tại Điều 11 của Luật Khiêu nại, người có thẩm quyền phải thụ lý giải quyêt; thông báo bằng văn bản cho người khiêu nại, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền chuyển khiêu nại đên và cơ quan thanh tra nhà nước cùng cấp biêt, trường hợp không thụ lý giải quyêt thì phải có văn bản nêu rõ lý do.

  Trình tự thụ lý: việc xác minh nội dung khiêu nại được thực hiện theo quy định tại Điều 29 Luật Khiêu nại; Mục 2 chương II của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyêt khiêu nại hành chính

   
  Báo quản trị |  
 • #542862   31/03/2020

  chaugiang9897
  chaugiang9897
  Top 200
  Female
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:06/12/2019
  Tổng số bài viết (386)
  Số điểm: 2516
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 54 lần


  Không phải tất cả đơn khiếu nại đều được thụ lý giải quyết. Theo quy định của pháp luật, chỉ những trường hợp thỏa mãn các điều kiện sau đây thì mới được thụ lý giải quyết: Việc khiếu nại phải được thực hiện bằng đơn khiếu nại hoặc khiếu nại trực tiếp; chủ thể của khiếu nại phải có liên quan trực tiếp tới người khiếu nại mà người khiếu nại cho rằng đối tượng khiếu nại là trái pháp luật, xâm hại trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình; đối tượng khiếu nại đối với quyết định hành chính thì phải là quyết định hành chính cá biệt (Xử lý một vấn đề cụ thể, được áp dụng một lần, áp dụng cho một đối tượng hoặc một số đối tượng) đối với hành vi hành chính phải là hành vi của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước thực hiện hoặc không thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo quy định của pháp luật, đối với quyết định kỷ luật phải là quyết định bằng văn bản của người đứng đầu cơ quan, tổ chức để áp dụng một trong các hình thức kỷ luật đối với cán bộ, công chức; thời hiệu khiếu nại và thẩm quyền giải quyết khiếu nại.

   

   
  Báo quản trị |