Điều kiện được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với công ty sản xuất phần mềm

Chủ đề   RSS   
 • #580246 31/01/2022

  Điều kiện được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với công ty sản xuất phần mềm

  Đối với doanh nghiệp sản xuất phần mềm sẽ được ưu đãi miễn thuế bốn năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong chín năm tiếp theo đối với thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Điều 20 Thông tư 78/2014/TT-BTC được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 96/2015/TT-BTC.
  Tuy nhiên việc được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp nêu trên thì các doanh nghiệp cần phải xác định có thuộc hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng quy trình để được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp hay không. Việc xác định sẽ dựa vào quy định tại Điều 3, Điều 4 Thông tư 13/2020/TT-BTTTT:
  "Điều 3. Quy trình sản xuất sản phẩm phần mềm
  Các công đoạn trong quy trình sản xuất sản phẩm phần mềm:
  1. Xác định yêu cầu, bao gồm một hoặc nhiều tác nghiệp như: đưa ra hoặc hoàn thiện ý tưởng về phát triển sản phẩm phần mềm; mô tả các đặc tính (yêu cầu) của sản phẩm, các ngữ cảnh sử dụng sản phẩm; đề xuất, khảo sát, làm rõ yêu cầu đối với sản phẩm phần mềm; phân tích nghiệp vụ; xây dựng yêu cầu hoàn chỉnh đối với sản phẩm phần mềm; tư vấn điều chỉnh quy trình; thống nhất yêu cầu, xét duyệt yêu cầu, khả năng kiểm soát và các cơ sở để xác nhận sự tuân thủ yêu cầu của sản phẩm.
  ...
  Điều 4. Xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng quy trình
  1. Hoạt động sản xuất một sản phẩm phần mềm của tổ chức, doanh nghiệp quy định tại Điều 3 Thông tư này được xác định là hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng quy trình khi đối với sản phẩm đó tổ chức, doanh nghiệp thực hiện ít nhất một trong hai công đoạn: Xác định yêu cầu, Phân tích và thiết kế quy định tương ứng tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 3 Thông tư này.
  ..."
  Ngoài ra doanh nghiệp phải có trách nhiệm sau theo quy định tại Điều 5:
  "2. Tổ chức, doanh nghiệp tham gia hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm quy định tại Thông tư này có trách nhiệm:
  a) Tự chịu trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin trong hồ sơ đề xuất ưu đãi thuế cho hoạt động sản xuất phần mềm và tự xác định hoạt động sản xuất phần mềm đáp ứng quy trình.
  b) Gửi, cập nhật thông tin về sản phẩm phần mềm, công đoạn trong hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng quy trình, mức thuế được khấu trừ về Bộ Thông tin và Truyền thông (Vụ Công nghệ thông tin) để tổng hợp.
  c) Đảm bảo các hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm và các sản phẩm phần mềm của mình không vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ và các quy định pháp luật liên quan khác."
  =>> Như vậy doanh nghiệp phải xác định được là doanh nghiệp sản xuất phần mềm theo thông tư này và báo cáo, nộp hồ sơ, tài liệu đến Bộ Truyền thông và Thông tin để được phê duyệt thì mới được hưởng ưu đãi thuế doanh nghiệp.
  Thông tin cụ thể có thể tham khảo Thông tư 13/2020/TT-BTTTT về quy định việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng quy trình do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành.
   
  683 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Khoa3321 vì bài viết hữu ích
  admin (31/03/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #580366   10/02/2022

  dtlanh99
  dtlanh99
  Top 150
  Lớp 3

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/12/2021
  Tổng số bài viết (568)
  Số điểm: 4103
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 54 lần


  Điều kiện được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với công ty sản xuất phần mềm

  Cảm ơn bài viết của bạn. Mình cũng chia sẻ thêm thông tin về ưu đãi, công ty sản xuất phần mềm cũng thuộc đối tượng được hưởng thuế suất 10% trong thời hạn 15 năm theo Điều 19 Thông tư 78/2014/TT-BTC, vì vậy, sau thời hạn hưởng ưu đãi như trên bài viết đã đề cập thì từ năm 14 đến năm 15 sẽ áp dụng thuế suất 10%, từ năm 16 trở đi nộp thuế TNDN bình thường.

   
  Báo quản trị |  
 • #580745   27/02/2022

  Cảm ơn thông tin bài viết bạn đã cung cấp rất hữu ích. Hiện nay, các chính sách về ưu đãi thuế đang là vấn đề được rất nhiều doanh nghiệp quan tâm. Chế độ này thường được áp dụng cho các lĩnh vực quan trọng, các ngành mũi nhọn, có khả năng tạo ra sản phẩm cạnh tranh cho quốc gia. Thuế thu nhập doanh nghiệp có ảnh hưởng trực tiếp tới lợi ích của các doanh nghiệp. Do đó, Nhà nước thường sử dụng một số chính sách ưu đãi nhằm tác động đến hoạt động đầu tư về vốn, tổ chức sản xuất và tình hình kinh doanh của doanh nghiệp.

   
  Báo quản trị |  
 • #580780   27/02/2022

  Điều kiện được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với công ty sản xuất phần mềm

  Hiện nay, các chính sách về ưu đãi thuế đang là vấn đề được rất nhiều doanh nghiệp quan tâm. Chế độ này thường được áp dụng cho các lĩnh vực quan trọng, các ngành mũi nhọn, có khả năng tạo ra sản phẩm cạnh tranh cho quốc gia. Lĩnh vực sản xuất phần mềm chính là một trong các lĩnh vực quan trọng này. Cho nên cần được nhà nước quan tâm hỗ trợ.

  cảm ơn những thông tin vô cùng hữu ích từ bài viết của bạn.

   

   
  Báo quản trị |