Điều kiện đưa vào chi phí hợp lý đối với các khoản hỗ trợ người lao động?

Chủ đề   RSS   
 • #524345 30/07/2019

  phungpham1973
  Top 150
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:30/01/2019
  Tổng số bài viết (549)
  Số điểm: 14940
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 139 lần


  Điều kiện đưa vào chi phí hợp lý đối với các khoản hỗ trợ người lao động?

  Mình có câu hỏi như sau nhờ các bạn trợ giúp: 4 khoản thu nhập không tính đóng BHXH bắt buộc như: 
  - Khoản hỗ trợ xăng xe;
   
  - Khoản hỗ trợ điện thoại;
   
  - Khoản hỗ trợ đi lại;
   
  - Khoản hỗ trợ tiền nhà ở;
   
  Luật có quy định gì về việc phải có hóa đơn, biên lai ... để quyết toán chi phí lương vào chi phí hoạt động sản xuất, hoặc khi có thanh tra về bảo hiểm, thanh tra lao động ... khi Doanh nghiệp hỗ trợ cho người lao động các khoản tiền trên không?
   
  1016 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn phungpham1973 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (31/07/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #524376   30/07/2019

  minhpham1995
  minhpham1995
  Top 50
  Male
  Lớp 8

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2017
  Tổng số bài viết (1356)
  Số điểm: 11467
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 208 lần


  Về vấn đề anh nêu, tại Khoản 2 Điều 3 Thông tư 25/2018/TT-BTC (nội dung sửa đổi Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC) quy định như sau:

  "Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế 

  1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau: 

  a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. 

  ....

  2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm: 

  ...

  2.6. Chi tiền lương, tiền công, tiền thưởng cho người lao động thuộc một trong các trường hợp sau: 

  a) Chi tiền lương, tiền công và các khoản phải trả khác cho người lao động doanh nghiệp đã hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ nhưng thực tế không chi trả hoặc không có chứng từ thanh toán theo quy định của pháp luật. 

  b) Các Khoản tiền lương, tiền thưởng cho người lao động không được ghi cụ thể Điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thoả ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty.”

  Như vậy, để đưa những khoản chi này vào chi phí hợp lý của công ty thì phải thể hiện rõ điều kiện hưởng và mức hưởng tại:

  - Hợp đồng lao động;

  - Quy chế tiền lương, thưởng của công ty;

  - Bảng chấm công hàng tháng; Bảng thanh toán tiền lương; Phiếu chi thanh toán lương, hoặc chứng từ ngân hàng nếu thanh toán qua ngân hàng.

  Đảm bảo điều kiện trên thì những khoản chi trả cho NLĐ sẽ được tính vào chi phí hợp lý anh nhé. 

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn minhpham1995 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (31/07/2019)