Điều kiện đối với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng?

Chủ đề   RSS   
 • #545748 10/05/2020

  phungpham1973
  Top 150
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:30/01/2019
  Tổng số bài viết (549)
  Số điểm: 14940
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 139 lần


  Điều kiện đối với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng?

  Công ty tôi là công ty cổ phần do công ty mẹ nắm 51% vốn điều lệ, Công ty mẹ cũng là công ty cổ phần do công ty nhà nước nắm 63% vốn điều lệ. Hiện nay công ty tôi đang lập dự án đầu tư xây dựng có tổng mức đầu tư là 180 tỷ đồng, sử dụng 20% vốn Công ty và 80% vốn vay thương mại, Công ty thành lập Ban quản lý dự án như sau. Giám đốc công ty làm trưởng ban, Phó giám đốc làm phó ban, Phòng kế toán quản lý tài chính, Phòng hành chính quản lý nhân sự và hồ sơ, Phòng kỹ thuật quản lý chất lượng công trình. Tất cả các thành viên trong ban không có chứng chỉ hành nghề quản lý dự án phù hợp. Vậy công ty tôi thành lập ban quản lý dự án như vậy có sai luật xây dựng và các nghị định không?

   
  635 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #545757   10/05/2020

  minhpham1995
  minhpham1995
  Top 50
  Male
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2017
  Tổng số bài viết (1294)
  Số điểm: 9959
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 193 lần


  Căn cứ Điều 1 và Điều 2 Luật Xây dựng 2014 quy định:

  "Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

  Luật này quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân và quản lý nhà nước trong hoạt động đầu tư xây dựng.

  Điều 2. Đối tượng áp dụng

  Luật này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động đầu tư xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam.

  Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Luật này thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó."

  Theo đó, Luật Xây dựng 2014 điều chỉnh hoạt động đầu tư xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam, luật này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài có  ngoài hoạt động đầu tư xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam. Vì vậy công ty anh cần tuân thủ các quy định tại Luật Xây dựng 2014 và các Nghị định liên quan trong hoạt động xây dựng, thành lâp dự án đầu tư của công ty.

   Tại Khoản 2 Điều 152 Luật Xây dựng 2014 quy định:

  "2. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng phải đáp ứng các điều kiện sau:

  a) Có quyết định thành lập của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực hoặc của chủ đầu tư đối với Ban quản lý dự án do mình thành lập;

  b) Có đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng phù hợp với công việc quản lý dự án theo quy mô, loại dự án;

  c) Có cơ cấu tổ chức phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ quản lý dự án; có trụ sở, văn phòng làm việc ổn định;

  d) Cá nhân đảm nhận chức danh giám đốc quản lý dự án, cá nhân trực tiếp tham gia quản lý dự án phải có chuyên môn phù hợp, được đào tạo, kinh nghiệm công tác và chứng chỉ hành nghề phù hợp với quy mô, loại dự án."

  Việc công ty thành lập Ban quản lý dự án nhưng tất cả các thành viên trong ban không có chứng chỉ hành nghề quản lý dự án phù hợp đã không đảm bảo quy định tại Khoản 2 Điều 152 Luật Xây dựng 2014 do đó cần tiến hành điều chỉnh cho phù hợp anh nhé.

   
  Báo quản trị |