Điều kiện để tổ chức lễ động thổ, khởi công và khánh thành công trình từ 25/12/2023 là gì?

Chủ đề   RSS   
 • #606693 09/11/2023

  xuanuyenle
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2229)
  Số điểm: 77912
  Cảm ơn: 69
  Được cảm ơn 1640 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Điều kiện để tổ chức lễ động thổ, khởi công và khánh thành công trình từ 25/12/2023 là gì?

  Ngày 08/11/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 27/2023/QĐ-TTg quy định tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công và lễ khánh thành công trình.

  (1) Điều kiện tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công và lễ khánh thành công trình

  Căn cứ tại Điều 4 Quyết định 27/2023/QĐ-TTg quy định về điều kiện để tổ chức lễ động thổ, khởi công và khánh thành công trình như sau:

  - Lễ động thổ công trình được thực hiện khi: Chủ đầu tư hoặc cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án (sau đây gọi tắt là chủ đầu tư) được cơ quan có thẩm quyền bàn giao mặt bằng hoặc bàn giao mặt bằng theo từng giai đoạn và dự án đã được phê duyệt theo đúng thẩm quyền và quy định.

  - Lễ khởi công công trình được tiến hành khi đáp ứng yêu cầu về điều kiện khởi công theo quy định tại khoản 1 Điều 107 Luật Xây dựng được sửa đổi, bổ sung tại khoản 39 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14.

  - Lễ khánh thành được thực hiện sau khi công trình được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu, đáp ứng yêu cầu theo quy định.

  - Dự án được tổ chức một lần lễ động thổ hoặc lễ khởi công và một lần lễ khánh thành công trình.

  (2) Thẩm quyền quyết định tổ chức các buổi lễ

  - Đối với công trình quan trọng quốc gia: thẩm quyền quyết định tổ chức của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc chủ đầu tư.

  -  Đối với công trình có giá trị lớn, có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của địa phương: thẩm quyền quyết định tổ chức của người đứng đầu bộ, cơ quan trung ương chủ trì, phối hợp với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh do mình quyết định đầu tư

  - Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tổ chức các buổi lễ đối với công trình do mình quyết định đầu tư có giá trị lớn, có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của địa phương.

  - Chủ đầu tư lập kế hoạch tổ chức buổi lễ, trong đó nêu rõ: Nội dung, thời gian, địa điểm, thành phần, chi phí, phương án tiến hành; trình cấp có thẩm quyền quyết định.

  (3) Chi phí tổ chức buổi lễ

  Chi phí tổ chức buổi lễ được tính vào tổng mức đầu tư của dự án.

  Trên cơ sở cho phép tổ chức buổi lễ của người có thẩm quyền quy định tại Điều 5 Quyết định 27/2023/QĐ-TTg, chủ đầu tư lập, phê duyệt dự toán chi phí cho từng buổi lễ. Dự toán chi phí cho tổ chức buổi lễ được lập phù hợp với nội dung và quy mô của công trình, theo định mức, tiêu chuẩn, chế độ hiện hành của Nhà nước. Chủ đầu tư không được yêu cầu nhà thầu thanh toán chi phí cho tổ chức các buổi lễ.

  (4) Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan

  Về việc tổ chức lễ động thổ, khởi công và khánh thành được chịu trách nhiệm bởi người đứng đầu cơ quan trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư thực hiện các buổi lễ.

  Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm tổ chức buổi lễ khi có vi phạm thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ phải bồi thường vật chất, xử lý kỷ luật hành chính hoặc xử lý khác theo quy định của pháp luật.

  Chủ đầu tư phối hợp với chính quyền địa phương nơi xây dựng công trình đảm bảo công tác an ninh, an toàn cho buổi lễ.

  Chủ đầu tư tổ chức buổi lễ phù hợp với phong tục tập quán và điều kiện kinh tế, xã hội của địa phương, bảo đảm thực hành tiết kiệm, không phô trương hình thức chống lãng phí.

  Bộ Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện các quy định của Quyết định 27/2023/QĐ-TTg.

  Xem chi tiết tại Quyết định 27/2023/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày 25/12/2023.

   
  560 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn xuanuyenle vì bài viết hữu ích
  admin (11/11/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận