Điều kiện để tính chi phí quảng cáo trên Facebook được khấu trừ thuế TNDN

Chủ đề   RSS   
 • #601908 19/04/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2005 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Điều kiện để tính chi phí quảng cáo trên Facebook được khấu trừ thuế TNDN

  Hiện nay, việc thực hiện marketing sản phẩm trên các nền tảng như Google, Facebook đang trở nên phổ biến hơn bao giờ hết, nhiều doanh nghiệp lựa chọn hình thức quảng cáo này bởi vì nhanh chóng và chi phí rẻ.
   
  Vậy, khi doanh nghiệp chi tiền để chạy quảng cáo qua Google, Facebook thì cần những điều kiện gì để được khấu trừ vào thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)?
   
  dieu-kien-de-tinh-chi-phi-quang-cao-tren-facebook-duoc-khau-tru-thue-tndn
   
  (1) Chi phí quảng cáo Facebook phục vụ kinh doanh có được khấu trừ thuế?
   
  Căn cứ Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC (sửa đổi, bổ sung bởi Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC) về các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế như sau:
   
  Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại khoản 2 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:
   
  - Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp,
   
  - Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.
   
  - Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.
   
  Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế GTGT.
   
  Do đó, việc doanh nghiệp quảng cáo qua Google, Facebook hay các nền tảng phổ biến khác mà có phục vụ cho việc kinh doanh thì sẽ được khấu trừ thuế TNDN nếu đáp ứng đủ các điều kiện nêu trên.
   
  (2) Trường hợp đối tượng sử dụng quảng cáo là doanh nghiệp nước ngoài
   
  Căn cứ Thông tư 103/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam:
   
  - Tại khoản 1 Điều 1 Thông tư 103/2014/TT-BTC hướng dẫn về đối tượng áp dụng của Thông tư:
   
  + Tổ chức nước ngoài kinh doanh có cơ sở thường trú tại Việt Nam hoặc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam.
   
  + Cá nhân nước ngoài kinh doanh là đối tượng cư trú tại Việt Nam hoặc không là đối tượng cư trú tại Việt Nam (sau đây gọi chung là Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài).
   
  Theo đó, các đối tượng trên kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng, thỏa thuận, hoặc cam kết giữa Nhà thầu nước ngoài với tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc giữa Nhà thầu nước ngoài với Nhà thầu phụ nước ngoài để thực hiện một phần công việc của Hợp đồng nhà thầu.
   
  - Qua đó, khoản 2 Điều 4 Thông tư 103/2014/TT-BTC hướng dẫn về người nộp thuế như sau:
   
  Người nộp thuế có trách nhiệm khấu trừ số thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp hướng dẫn tại Mục 3 Chương II trước khi thanh toán cho Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài.
   
  - Đồng thời Tại Điều 11 Thông tư 103/2014/TT-BTC quy định đối tượng và điều kiện áp dụng như sau:
   
  Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài không đáp ứng được một trong các điều kiện nêu tại Điều 8 Mục 2 Chương II thì Bên Việt Nam nộp thay thuế cho Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài theo hướng dẫn tại Điều 12, Điều 13 Mục 3 Chương II.
   
  Căn cứ quy định trên, trường hợp doanh nghiệp có sử dụng dịch vụ quảng cáo trên internet do Google và Facebook cung cấp trực tiếp thì:
   
  - Công ty có trách nhiệm khấu trừ, kê khai nộp thay thuế nhà thầu theo quy định tại Điều 11, Điều 12, Điều 13 Thông tư 103/2014/TT-BTC nêu trên.
   
  - Công ty được hạch toán vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN đối với khoản chi phí quảng cáo qua Google, Facebook nếu thực tế có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đáp ứng điều kiện về hóa đơn, chứng từ về thanh toán theo quy định. 
   
  Trường hợp không có hóa đơn (do Google, Facebook không sử dụng hóa đơn tại Việt Nam) thì phải có tờ khai và chứng từ nộp thuế nhà thầu nước ngoài theo quy định.
   
  Như vậy, doanh nghiệp chi tiền quảng cáo qua Google, Facebook cần đáp ứng khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, bên cạnh đó có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp và hóa đơn có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thì được khấu trừ thuế.
   
  2784 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  danusa (10/05/2023) ThanhLongLS (19/04/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận