Điều kiện để sản phẩm tạm nhập khẩu được miễn kiểm tra về ATTP

Chủ đề   RSS   
 • #603551 26/06/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2026)
  Số điểm: 66125
  Cảm ơn: 98
  Được cảm ơn 1723 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Điều kiện để sản phẩm tạm nhập khẩu được miễn kiểm tra về ATTP

  Sản phẩm tạm nhập khẩu vào Việt Nam là sản phẩm không nhằm mục đích kinh doanh, tuy nhiên các sản phẩm này vẫn phải thực hiện kiểm tra về an toàn thực phẩm (ATTP). Vậy sản phẩm tạm nhập khẩu cần đáp ứng điều kiện gì để được miễn kiểm tra ATTP.
   
  dieu-kien-de-san-pham-tam-nhap-khau-duoc-mien-kiem-tra-ve-attp
   
  1. Kiểm tra an toàn thực phẩm là gì?
   
  Kiểm tra an toàn thực phẩm là việc cơ quan có thẩm quyền thực hiện công việc kiểm tra, kiểm định về chất lượng, an toàn của thực phẩm, qua đó đánh giá thực phẩm có độ an toàn cho người dùng. 
   
  Mục đích của kiểm tra an toàn thực phẩm nhằm bảo vệ người tiêu dùng khỏi thực phẩm kém chất lượng, cơ sở kinh doanh được kiểm định ATTP sẽ được cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm.
   
  2. Tạm nhập tái xuất hàng hóa là gì?
   
  Căn cứ Điều 29 Luật Thương mại 2005 giải thích tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập hàng hoá như sau:
   
  - Tạm nhập, tái xuất hàng hóa là việc hàng hoá được đưa từ nước ngoài hoặc từ các khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật vào Việt Nam, có làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam và làm thủ tục xuất khẩu chính hàng hoá đó ra khỏi Việt Nam.
   
  - Tạm xuất, tái nhập hàng hóa là việc hàng hoá được đưa ra nước ngoài hoặc đưa vào các khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật, có làm thủ tục xuất khẩu ra khỏi Việt Nam và làm thủ tục nhập khẩu lại chính hàng hoá đó vào Việt Nam.
   
  3. Nghĩa vụ của tổ chức kinh doanh thực phẩm khi tạm nhập thực phẩm
   
  Theo khoản 2 Điều 8 Luật An toàn thực phẩm 2010 quy định nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh thực phẩm tại Việt Nam như sau:
   
  - Tuân thủ các điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm trong quá trình kinh doanh và chịu trách nhiệm về an toàn thực phẩm do mình kinh doanh.
   
  - Kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ thực phẩm, nhãn thực phẩm và các tài liệu liên quan đến an toàn thực phẩm; lưu giữ hồ sơ về thực phẩm; thực hiện quy định về truy xuất nguồn gốc thực phẩm không bảo đảm an toàn theo quy định tại Điều 54 Luật An toàn thực phẩm 2010.
   
  - Thông tin trung thực về an toàn thực phẩm; thông báo cho người tiêu dùng điều kiện bảo đảm an toàn khi vận chuyển, lưu giữ, bảo quản và sử dụng thực phẩm.
   
  - Kịp thời cung cấp thông tin về nguy cơ gây mất an toàn của thực phẩm và cách phòng ngừa cho người tiêu dùng khi nhận được thông tin cảnh báo của tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu.
   
  - Kịp thời ngừng kinh doanh, thông tin cho tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu và người tiêu dùng khi phát hiện thực phẩm không bảo đảm an toàn.
   
  - Báo cáo ngay với cơ quan có thẩm quyền và khắc phục ngay hậu quả khi phát hiện ngộ độc thực phẩm hoặc bệnh truyền qua thực phẩm do mình kinh doanh gây ra.
   
  - Hợp tác với tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc điều tra ngộ độc thực phẩm để khắc phục hậu quả, thu hồi hoặc xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn.
   
  - Tuân thủ quy định của pháp luật, quyết định về thanh tra, kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
   
  - Chi trả chi phí lấy mẫu và kiểm nghiệm theo quy định tại Điều 48 Luật An toàn thực phẩm 2010.
   
  - Bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật khi thực phẩm mất an toàn do mình kinh doanh gây ra.
   
  4. Trường hợp nào được miễn kiểm định ATTP khi nhập khẩu?
   
  Căn cứ Điều 13 Nghị định 15/2018/NĐ-CP (sửa đổi bởi Nghị định 85/2019/NĐ-CP) quy định các trường hợp được miễn kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu (trừ các trường hợp có cảnh báo về an toàn thực phẩm) bao gồm:
   
  - Sản phẩm đã được cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm.
   
  -  Quà biếu, quà tặng trong định mức miễn thuế nhập khẩu theo quy định của pháp luật về thuế.
   
  - Sản phẩm nhập khẩu dùng cho cá nhân của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao.
   
  - Sản phẩm quá cảnh, chuyển khẩu, trung chuyển, tạm nhập, tái xuất, gửi kho ngoại quan.
   
  - Sản phẩm là mẫu thử nghiệm hoặc nghiên cứu có số lượng phù hợp với mục đích thử nghiệm hoặc nghiên cứu có xác nhận của tổ chức, cá nhân.
   
  - Sản phẩm sử dụng để trưng bày hội chợ, triển lãm.
   
  - Sản phẩm, nguyên liệu sản xuất, nhập khẩu chỉ dùng để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu hoặc phục vụ cho việc sản xuất nội bộ của tổ chức, cá nhân không tiêu thụ tại thị trường trong nước.
   
  - Sản phẩm tạm nhập khẩu để bán tại cửa hàng miễn thuế.
   
  - Hàng hóa nhập khẩu phục vụ yêu cầu khẩn cấp theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
   
  Như vậy, các sản phẩm được miễn kiểm định ATTP khi tạm nhập tái xuất vào Việt Nam phải thuộc các trường hợp nêu trên.
   
  215 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận