Điều kiện để hộ kinh doanh tham gia Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn

Chủ đề   RSS   
 • #608574 02/02/2024

  lvkhngoc
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam
  Tham gia:10/07/2022
  Tổng số bài viết (393)
  Số điểm: 3294
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 72 lần


  Điều kiện để hộ kinh doanh tham gia Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn

  Hội đồng tư vấn thuế bao gồm những thành viên nào và điều kiện để cá nhân kinh doanh tham gia Hội đồng tư vấn thuế là gì? Trình tự thành lập Hội đồng tư vấn thuế hiện nay như thế nào? 

  1. Thành phần của Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn

  Thành phần của Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn được quy định tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư 80/2021/TT-BTC bao gồm:

  + Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn - Chủ tịch Hội đồng;

  + Đội trưởng hoặc Phó Đội trưởng Đội thuế liên xã, phường, thị trấn hoặc tương đương - Thành viên thường trực;

  + Một công chức phụ trách về tài chính thuộc Uỷ ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn - Thành viên;

  + Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận tổ quốc xã, phường, thị trấn - Thành viên;

  + Trưởng Công an xã, phường, thị trấn - Thành viên;

  + Tổ trưởng tổ dân phố hoặc cấp tương đương - Thành viên;

  + Trưởng ban quản lý chợ - Thành viên;

  + Đại diện hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tại địa bàn - Thành viên.

  Trường hợp địa bàn hành chính cấp huyện không có đơn vị hành chính cấp xã, thì Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện quyết định việc thành lập Hội đồng tư vấn thuế với các thành viên tương tự theo quy định tại khoản này.

  2. Điều kiện hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tham gia Hội đồng tư vấn thuế

  Theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư 80/2021/TT-BTC đại diện hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tham gia Hội đồng tư vấn thuế phải đảm bảo các điều kiện sau:

  + Chấp hành tốt pháp luật của Nhà nước về sản xuất kinh doanh và pháp luật thuế;

  + Có thời gian kinh doanh tối thiểu là 03 năm tính đến trước ngày tham gia Hội đồng tư vấn thuế. Trường hợp tại địa bàn không có hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh hoạt động tối thiểu 03 năm thì lựa chọn hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có thời gian hoạt động dài nhất. 

  Ưu tiên những đại diện là tổ trưởng, tổ phó, trưởng hoặc phó ngành hàng sản xuất kinh doanh tại địa bàn xã, phường, thị trấn hoặc chợ, trung tâm thương mại.

  Lưu ý: số lượng hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tham gia Hội đồng tư vấn thuế tối đa không quá 05 người. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp quận, huyện căn cứ số lượng, quy mô kinh doanh của các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn để quyết định số lượng hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tham gia Hội đồng tư vấn thuế.

  3. Trình tự thành lập Hội đồng tư vấn thuế

  Căn cứ tại Điều 7 Thông tư 80/2021/TT-BTC Hội đồng tư vấn thuế được thành lập như sau: 

  - Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện căn cứ số lượng, quy mô kinh doanh, cá nhân kinh doanh của các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn để quyết định thành lập Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn theo đề nghị của Chi cục trưởng Chi cục Thuế.

  - Mặt trận tổ quốc xã, phường, thị trấn đề xuất, giới thiệu và gửi danh sách hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tham gia Hội đồng tư vấn thuế cho Chi cục Thuế. Chi cục Thuế có trách nhiệm cung cấp thông tin về hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo danh sách để Mặt trận tổ quốc xã, phường, thị trấn lựa chọn.

  - Chi cục trưởng Chi cục Thuế căn cứ thành phần và danh sách tham gia Hội đồng tư vấn thuế để đề nghị Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp quận, huyện ra quyết định thành lập Hội đồng tư vấn thuế theo quy định tại Điều này (theo mẫu số 07-1/HĐTV ban hành kèm theo phụ lục I Thông tư 80/2021/TT-BTC).

  - Hội đồng tư vấn thuế được thành lập và hoạt động trong thời hạn tối đa không quá 05 năm.

  - Hội đồng tư vấn thuế được thành lập lại hoặc bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng tư vấn thuế trong một số trường hợp cụ thể như sau:

  + Thành lập lại Hội đồng tư vấn thuế khi Hội đồng tư vấn thuế hết nhiệm kỳ

  + Bổ sung, thay thế các thành viên Hội đồng tư vấn thuế trong các trường hợp sau:

  ++ Các thành viên không còn đáp ứng theo đúng thành phần quy định;

  ++ Bổ sung thêm hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh để phù hợp với số lượng hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đang hoạt động hoặc thay thế hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đã nghỉ kinh doanh tại địa bàn xã, phường, thị trấn;

  ++ Các trường hợp thay đổi khác liên quan đến thành phần Hội đồng tư vấn thuế do Chi cục trưởng Chi cục Thuế đề xuất.

  => Theo đó, Chủ tịch UBND cấp huyện sẽ tuỳ tình hình thực tế mà quyết định thành lập Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được tham gia Hội đồng tư vấn thuế khi đảm bảo điều kiện theo quy định và tối đa không quá 05 người tham gia. Thành viên Hội đồng tư vấn thuế có trách nhiệm phải tham gia đầy đủ các hoạt động của Hội đồng.

   
  41 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận