Điều kiện để giám định viên thành lập Văn phòng giám định tư pháp là gì?

Chủ đề   RSS   
 • #593856 13/11/2022

  Điều kiện để giám định viên thành lập Văn phòng giám định tư pháp là gì?

  Căn cứ theo Điều 15 Luật giám định tư pháp 2012 được sửa đổi bởi khoản 9 Điều 1 Luật Giám định tư pháp sửa đổi 2020 quy định về điều kiện thành lập Văn phòng giám định tư pháp như sau:
   
  1. Giám định viên tư pháp được thành lập Văn phòng giám định tư pháp khi có đủ các điều kiện sau đây:
   
  a) Có từ đủ 03 năm trở lên là giám định viên tư pháp và có hoạt động giám định trong lĩnh vực đề nghị thành lập Văn phòng;
   
  b) Có Đề án thành lập theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 16 của Luật này.
   
  2. Cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an nhân dân, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng không được thành lập Văn phòng giám định tư pháp.
   
  Theo Điểm d Khoản 2 Điều 16 của Luật này quy định như sau:
   
  d) Đề án thành lập Văn phòng giám định tư pháp phải nêu rõ mục đích thành lập; dự kiến về tên gọi, nhân sự, địa điểm đặt trụ sở; điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện giám định theo quy định của bộ, cơ quan ngang bộ quản lý chuyên môn về lĩnh vực giám định và kế hoạch triển khai thực hiện.
   
  Ngoài ra, về Văn phòng giám định tư pháp trong lĩnh vực tài chính thì điều kiện về cơ sở vật chất cần đảm bảo các điều kiện theo quy định Điều 20 Thông tư 40/2022/TT-BTC như sau:
   
  1. Có trụ sở riêng thuộc quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng tối thiểu là 03 (ba) năm kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cho phép thành lập Văn phòng giám định tư pháp.
   
  2. Có phòng làm việc cho giám định viên tư pháp và nhân viên; có tủ hoặc kho hoặc khu vực riêng lưu trữ hồ sơ giám định tư pháp.
   
  Theo đó, nếu giám định viên tư pháp muốn tự mở Văn phòng giám định tư pháp thì còn phải có ít nhất 03 năm là giám định viên tư pháp, có hoạt động giám định trong lĩnh vực đề nghị thành lập Văn phòng, có đề án thành lập Văn phòng giám định tư pháp. Tùy vào lĩnh vực Văn phòng giám định tư pháp hoạt động mà còn có các điều kiện khác theo quy định pháp luật.
   
  104 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận