Điều kiện để được cấp chứng chỉ hành nghề kế toán viên và miễn thi đại lý thuế?

Chủ đề   RSS   
 • #604317 27/07/2023

  Điều kiện để được cấp chứng chỉ hành nghề kế toán viên và miễn thi đại lý thuế?

  Người muốn thi cấp chứng chỉ kế toán viên phải đáp ứng điều kiện và chuẩn bị hồ sơ như thế nào? Sau khi có chứng chỉ nếu đăng ký thi làm đại lý thuế có được miễn thi môn pháp luật thuế và kế toán không?
   
  Điều kiện dự thi cấp chứng chỉ kế toán viên
   
  Căn cứ Thông tư 91/2017/TT-BTC người thi cấp chứng chỉ kế toán viên phải đáp ứng điều kiện sau:
   
  - Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật;
   
  - Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên về chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán; hoặc có bằng tốt nghiệp đại học các chuyên ngành khác với tổng số đơn vị học trình (hoặc tiết học) các môn học: Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, Phân tích hoạt động tài chính, Thuế từ 7% trở lên trên tổng số học trình (hoặc tiết học) cả khóa học; hoặc có bằng tốt nghiệp đại học các chuyên ngành khác và có văn bằng, chứng chỉ hoàn thành các khoá học do Tổ chức nghề nghiệp quốc tế về kế toán, kiểm toán cấp
   
  - Có thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán tối thiểu 36 tháng, được tính trong khoảng thời gian từ tháng tốt nghiệp ghi trên bằng tốt nghiệp đại học (hoặc sau đại học) đến thời điểm đăng ký dự thi. Thời gian công tác thực tế về kiểm toán bao gồm thời gian làm trợ lý kiểm toán tại doanh nghiệp kiểm toán, thời gian làm kiểm toán nội bộ tại bộ phận kiểm toán nội bộ của đơn vị, thời gian làm kiểm toán tại cơ quan Kiểm toán Nhà nước
   
  - Nộp đầy đủ, đúng mẫu hồ sơ dự thi và chi phí dự thi theo quy định
   
  - Không thuộc các đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 52 của Luật kế toán
   
  Hồ sơ dự thi chứng chỉ kế toán viên
   
  - Phiếu đăng ký dự thi có dán ảnh màu cỡ 3x4cm theo mẫu quy định tại Phụ lục số 02a hoặc Phụ lục số 02b ban hành kèm theo Thông tư này kèm theo Giấy xác nhận về thời gian công tác thực tế làm tài chính, kế toán, kiểm toán có chữ ký của người đại diện theo pháp luật (hoặc người được ủy quyền) và đóng dấu xác nhận của cơ quan, đơn vị theo mẫu quy định tại Phụ lục số 06 ban hành kèm theo Thông tư này
   
  - Bản sao có chứng thực giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước hoặc hộ chiếu
   
  - Sơ yếu lý lịch;
   
  - Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư này, có xác nhận của tổ chức cấp hoặc cơ quan công chứng. Nếu là bằng tốt nghiệp đại học các chuyên ngành khác thì phải nộp kèm theo bảng điểm có chứng thực ghi rõ số đơn vị học trình (hoặc tiết học) của tất cả các môn học. Trường hợp người dự thi nộp bằng thạc sỹ, tiến sỹ thì phải nộp kèm theo bảng điểm học thạc sỹ, tiến sỹ có ghi rõ ngành học có chứng thực;
   
  - 3 ảnh màu cỡ 3x4cm mới chụp trong vòng 6 tháng và 02 phong bì có dán tem và ghi rõ họ, tên, địa chỉ của người nhận.
   
  Có chứng chỉ kế toán khi thi đại lý thuế sẽ được miễn thi 2 môn pháp luật về thuế và kế toán
   
  Căn cứ Thông tư 10/2021/TT-BTC thì các trường hợp được miễn thi môn thi pháp luật về thuế và kế toán bao gồm:
   
  - Người có chứng chỉ kiểm toán viên hoặc chứng chỉ kế toán viên do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định.
   
  - Người đã có thời gian làm việc trong ngành thuế tối thiểu 10 năm liên tục tính đến thời điểm nghỉ hưu, nghỉ việc, đáp ứng các điều kiện sau:
   
  - Đã giữ ngạch chuyên viên, kiểm tra viên thuế, chức danh nghề nghiệp giảng viên (hạng III) tối thiểu 10 năm hoặc có ngạch chuyên viên chính, kiểm tra viên chính, chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II) trở lên và có thời gian làm công tác quản lý thuế hoặc giảng dạy nghiệp vụ thuế tối thiểu 60 tháng (được tính cộng dồn trong 10 năm làm việc đến thời điểm nghỉ hưu, nghỉ việc);
   
  - Không bị kỷ luật hành chính trong thi hành công vụ từ hình thức khiển trách trở lên trong thời gian 24 tháng tính đến thời điểm nghỉ hưu, nghỉ việc.
   
  -  Đăng ký xét miễn môn thi trong thời gian 36 tháng kể từ tháng nghỉ hưu, nghỉ việc.
   
  =>> Như vậy, đối với người dự thi chứng chỉ kế toán phải chuẩn đáp ứng được điều kiện theo quy định và phải chuẩn bị đủ hồ sơ. Sau khi được cấp chứng chỉ kế toán viên nếu tham gia dự thi cấp chứng chỉ đại lý thuế sẽ được miễn thi môn thi pháp luật về thuế và kế toán. 
   
  246 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận