Điều kiện để doanh nghiệp kinh doanh bất động sản

Chủ đề   RSS   
 • #581319 10/03/2022

  bhnghia99

  Sơ sinh

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:09/03/2022
  Tổng số bài viết (51)
  Số điểm: 366
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 3 lần


  Điều kiện để doanh nghiệp kinh doanh bất động sản

  Trước đây, công ty kinh doanh bất động sản buộc phải tuân thủ quy định tại Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản 2014. Tại điều này, có quy định về vốn pháp định đối với doanh nghiệp kinh doanh bất động sản phải ít nhất 20 tỷ đồng. Nhưng điều này đã được sửa đổi bởi điều 75 Luật Đầu tư  2020 như sau: "Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã (sau đây gọi chung là doanh nghiệp), trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này."

  Như vậy, Luật Đầu tư 2020 đã bỏ quy định “có vốn pháp định không được thấp hơn 20 tỷ đồng”, cho nên kể từ 01/01/2021 các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản không còn áp dụng điều kiện vốn pháp định nữa mà chỉ cần cần thành lập đúng theo quy định pháp luật về doanh nghiệp

  Ngoài ra, tại quy định tại Điều 4 Nghị định 02/2022/NĐ-CP về các điều kiện kinh doanh bất động sản mà cá nhân, tổ chức cần đáp ứng như sau:

  a) Phải thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp hoặc hợp tác xã theo quy định của pháp luật về hợp tác xã, có ngành nghề kinh doanh bất động sản (sau đây gọi chung là doanh nghiệp);

  b) Phải công khai trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp, tại trụ sở Ban Quản lý dự án (đối với các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản), tại sàn giao dịch bất động sản (đối với trường hợp kinh doanh qua sàn giao dịch bất động sản) các thông tin về doanh nghiệp (bao gồm tên, địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại liên lạc, tên người đại diện theo pháp luật), thông tin về bất động sản đưa vào kinh doanh theo quy định tại khoản 2 Điều 6 của Luật Kinh doanh bất động sản, thông tin về việc thế chấp nhà, công trình xây dựng, dự án bất động sản đưa vào kinh doanh (nếu có), thông tin về số lượng, loại sản phẩm bất động sản được kinh doanh, số lượng, loại sản phẩm bất động sản đã bán, chuyển nhượng, cho thuê mua và số lượng, loại sản phẩm còn lại đang tiếp tục kinh doanh.

  Đối với các thông tin đã công khai quy định tại điểm này mà sau đó có thay đổi thì phải được cập nhật kịp thời ngay sau khi có thay đổi;

  c) Chỉ kinh doanh các bất động sản có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 9, Điều 55 của Luật Kinh doanh bất động sản.

  Vì vậy, Công ty muốn kinh doanh bất động sản thì cần phải đáp ứng các điều kiện tại các quy định nêu trên.

   
  99 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn bhnghia99 vì bài viết hữu ích
  huy.tran3089@gmail.com (11/03/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #584912   31/05/2022

  Điều kiện để doanh nghiệp kinh doanh bất động sản

  Cám ơn bài viết hữu ích của bạn! Khi thực hiện kinh doanh bất động sản thì chủ đầu tư dự án phải đáp ứng điều kiện quy định pháp luật. Trường hợp là doanh nghiệp mới thành lập thì xác định vốn chủ sở hữu theo vốn điều lệ thực tế đã góp theo quy định của pháp luật.

   
  Báo quản trị |