Điều kiện để doanh nghiệp được vay vốn xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê?

Chủ đề   RSS   
 • #584665 31/05/2022

  Điều kiện để doanh nghiệp được vay vốn xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê?

  Căn cứ vào quy định tại Khoản 2 Điều 15 Nghị định 100/2015/NĐ-CP sửa đổi Khoản 22 Điều 1 Nghị định 49/2021/NĐ-CP về điều kiện để doanh nghiệp vay vốn xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê như sau:
   
  - Được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật; có danh mục dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội thuộc chương trình, kế hoạch đầu tư nhà ở xã hội của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;
   
  - Có dự án đầu tư đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật về nhà ở;
   
  - Đã có quyết định giao đất hoặc đã có quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai và đã hoàn thành việc bồi thường, giải phóng mặt bằng;
   
  - Đã được cấp Giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng;
   
  - Có mức vốn tối thiểu tham gia vào dự án, phương án vay theo quy định của tổ chức tín dụng cho vay;
   
  - Thực hiện bảo đảm tiền vay, thế chấp vay vốn theo quy định của pháp luật.
   
  Như vậy, với doanh nghiệp thì cần bảo đảm các điều kiện trên thì mới có thể được xem xét cho vay vốn để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội nhằm mục đích cho thuê. 
   
  Ngoài ra, tại Khoản 4 Điều 15 Nghị định 100/2015/NĐ-CP cũng quy định về mức vay của từng đối tượng như sau:
   
  - Đối với xây dựng nhà ở xã hội chỉ để cho thuê: Mức cho vay tối đa bằng 80% tổng mức đầu tư dự án hoặc phương án vay và không vượt quá 80% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay;
   
  - Đối với xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê mua, bán: Mức cho vay tối đa bằng 70% tổng mức đầu tư của dự án, phương án vay và không vượt quá 70% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay.
   
   
  183 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #584788   31/05/2022

  Điều kiện để doanh nghiệp được vay vốn xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê?

  Cảm ơn thông tin chia sẻ hữu ích của bạn. Dễ hiểu có những quy định đặt ra như vậy để tránh trường hợp "vứt tiền qua cửa sổ", cho những đối tượng không có năng lực thực hiện các dự án, ảnh hưởng đến mục tiêu phát triển của đất nước cũng như làm thất thoát tài sản, không đạt được hiệu quả lợi ích về kinh tế, xã hội.
   
  Báo quản trị |