Điều kiện để cơ sở kinh doanh nhập khẩu và bán buôn thuốc tây

Chủ đề   RSS   
 • #605545 21/09/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2031)
  Số điểm: 66240
  Cảm ơn: 99
  Được cảm ơn 1727 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Điều kiện để cơ sở kinh doanh nhập khẩu và bán buôn thuốc tây

  Kinh doanh dược phẩm (thuốc tây) luôn là một ngành nghề đặc thù cần đáp ứng nhiều điều kiện chuyên ngành về dược và cơ sở vật chất. Vậy, hiện nay để mở cơ sở kinh doanh thuốc tây thì cần phải có đủ những điều kiện gì?
   
  dieu-kien-de-co-so-kinh-doanh-nhap-khau-va-buon-ban-thuoc-tay
   
  1. Hoạt động kinh doanh dược gồm những loại hình nào?
   
  Căn cứ Điều 32 Luật Dược 2016 hoạt động kinh doanh dược và cơ sở kinh doanh dược được quy định như sau:
   
  - Hoạt động kinh doanh dược bao gồm:
   
  + Kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc;
   
  + Kinh doanh dịch vụ bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc;
   
  + Kinh doanh dịch vụ kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc;
   
  + Kinh doanh dịch vụ thử thuốc trên lâm sàng;
   
  + Kinh doanh dịch vụ thử tương đương sinh học của thuốc.
   
  - Cơ sở kinh doanh dược bao gồm:
   
  + Cơ sở sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc;
   
  + Cơ sở xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc;
   
  + Cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc;
   
  + Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc;
   
  + Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền;
   
  + Cơ sở kinh doanh dịch vụ kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc;
   
  + Cơ sở kinh doanh dịch vụ thử thuốc trên lâm sàng;
   
  + Cơ sở kinh doanh dịch vụ thử tương đương sinh học của thuốc.
   
  2.  Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược
   
  Căn cứ Điều 33 Luật Dược 2016 để đủ kinh doanh dược thì cơ sở dược phải được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược theo quy định sau:
   
  - Điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật và nhân sự được quy định như sau:
   
  + Cơ sở sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc phải có địa điểm, nhà xưởng sản xuất, phòng kiểm nghiệm, kho bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc, hệ thống phụ trợ, trang thiết bị, máy móc sản xuất, kiểm nghiệm, bảo quản thuốc, hệ thống quản lý chất lượng, tài liệu chuyên môn kỹ thuật và nhân sự đáp ứng Thực hành tốt sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc;
   
  + Cơ sở nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc, cơ sở xuất khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc, cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc phải có địa điểm, kho bảo quản thuốc, trang thiết bị bảo quản, phương tiện vận chuyển, hệ thống quản lý chất lượng, tài liệu chuyên môn kỹ thuật và nhân sự đáp ứng Thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc;
   
  + Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc phải có địa điểm, kho bảo quản thuốc, trang thiết bị bảo quản, phương tiện vận chuyển, hệ thống quản lý chất lượng, tài liệu chuyên môn kỹ thuật và nhân sự đáp ứng Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc;
   
  + Cơ sở bán lẻ thuốc phải có địa điểm, khu vực bảo quản, trang thiết bị bảo quản, tài liệu chuyên môn kỹ thuật và nhân sự đáp ứng Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc; đối với cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 69 của Luật này;
   
  + Cơ sở kinh doanh dịch vụ kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc phải có địa điểm, phòng kiểm nghiệm hóa học, vi sinh hoặc sinh học, hệ thống phụ trợ, trang thiết bị kiểm nghiệm, hóa chất, thuốc thử, hệ thống quản lý chất lượng, tài liệu chuyên môn kỹ thuật và nhân sự đáp ứng Thực hành tốt phòng thí nghiệm đối với kiểm tra chất lượng thuốc;
   
  + Cơ sở kinh doanh dịch vụ thử thuốc trên lâm sàng phải có địa điểm, phòng thử nghiệm lâm sàng, phòng xét nghiệm, thiết bị xét nghiệm sinh hóa, hệ thống quản lý chất lượng, tài liệu chuyên môn kỹ thuật và nhân sự đáp ứng Thực hành tốt thử thuốc trên lâm sàng;
   
  + Cơ sở kinh doanh dịch vụ thử tương đương sinh học của thuốc phải có địa điểm, phòng thí nghiệm phân tích dịch sinh học, trang thiết bị thí nghiệm dùng trong phân tích dịch sinh học, khu vực lưu trú và theo dõi người sử dụng thuốc phục vụ cho việc đánh giá tương đương sinh học, hệ thống quản lý chất lượng, tài liệu chuyên môn kỹ thuật và nhân sự đáp ứng Thực hành tốt phòng thí nghiệm đối với giai đoạn phân tích dịch sinh học và Thực hành tốt thử thuốc trên lâm sàng đối với giai đoạn nghiên cứu trên lâm sàng.
   
  Trường hợp cơ sở kinh doanh dịch vụ thử tương đương sinh học của thuốc chỉ đáp ứng Thực hành tốt phòng thí nghiệm đối với phân tích dịch sinh học thì phải ký hợp đồng hoặc liên kết với cơ sở thử thuốc trên lâm sàng đáp ứng Thực hành tốt thử thuốc trên lâm sàng để thực hiện giai đoạn nghiên cứu trên lâm sàng trong thử tương đương sinh học của thuốc.
   
  - Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược và vị trí công việc quy định tại Điều 11 Luật Dược 2016 phải có Chứng chỉ hành nghề dược phù hợp với cơ sở kinh doanh dược quy định tại khoản 2 Điều 32 Luật Dược 2016.
   
  - Việc đánh giá đủ điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật và nhân sự quy định tại khoản 1 Điều này được thực hiện 03 năm một lần hoặc đột xuất theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
   
  3. Những trường hợp nào được bán thuốc tây không cần Giấy chứng nhận?
   
  Theo khoản 1 Điều 35 Luật Dược 2016 cho phép cơ sở có hoạt động dược không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược
   
  Cụ thể, cơ sở có hoạt động dược không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược bao gồm:
   
  - Cơ sở có hoạt động dược nhưng không vì mục đích thương mại;
   
  - Cơ sở kinh doanh có tổ chức kệ thuốc;
   
  - Cơ sở nuôi trồng, thu hái dược liệu;
   
  - Cơ sở y tế thuộc lực lượng vũ trang nhân dân có hoạt động cung ứng thuốc tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
   
  Như vậy, để kinh doanh dược, cụ thể là thuốc tây thì cơ sở kinh doanh phải đáp ứng đủ các điều kiện về về cơ sở vật chất, kỹ thuật và nhân sự thì sẽ được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược.
   
  126 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  admin (02/11/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận