Điều kiện đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

Chủ đề   RSS   
 • #510069 13/12/2018

  Điều kiện đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

  Doanh nghiệp Việt Nam được đăng ký kinh doanh đa cấp khi đáp ứng các điều kiện sau:

  - Chưa từng bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp; 

  - Có vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng trở lên;

  - Thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, chủ sở hữu đối với doanh nghiệp tư nhân hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có từ hai thành viên trở lên, cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp không bao gồm tổ chức hoặc cá nhân từng giữ một trong các chức vụ nêu trên tại doanh nghiệp bán hàng đa cấp đã bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp;

  - Ký quỹ một khoản tiền tương đương 5% vốn điều lệ nhưng không thấp hơn 10 tỷ đồng tại một ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam.

  - Có mẫu hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp, quy tắc hoạt động, kế hoạch trả thưởng, chương trình đào tạo cơ bản rõ ràng, minh bạch;

  - Có hệ thống công nghệ thông tin quản lý mạng lưới người tham gia bán hàng đa cấp, trang thông tin điện tử để cung cấp thông tin về doanh nghiệp và hoạt động bán hàng đa cấp của doanh nghiệp;

  - Có hệ thống thông tin liên lạc để tiếp nhận, giải quyết thắc mắc, khiếu nại của người tham gia bán hàng đa cấp.

  Doanh nghiệp này nộp hồ sơ đăng ký về Bộ Công thương để Bộ Công thương thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp. Chi phí thẩm định hồ sơ là  5.000.000 đồng/01 lần thẩm định.

  Xem tại: Nghị định 40/2018/NĐ-CPThông tư 156/2016/TT-BTC

   
  1251 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận