Điều kiện đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc?

Chủ đề   RSS   
 • #601959 20/04/2023

  Điều kiện đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc?

  Điều kiện dăng ký giảm trừ gia cảnh cho cha mẹ. Đối với cháu ruột có đăng ký giảm trừ gia cảnh được không? Thời hạn đăng ký giảm trừ và hồ sơ chứng mình người phụ thuộc để đăng ký giảm trừ như thế nào?

  Điều kiện để đăng ký giảm trừ gia cảnh cho cha mẹ và cháu ruột

  Theo quy định tại Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC để đăng ký giảm trừ gia cảnh cho cha mẹ ruột phải đáp ứng các điều kiện sau:

  - Nếu cha mẹ còn trong độ tuổi lao động thì phải đáp ứng hai điều kiện:

  + Bị khuyết tật, không có khả năng lao động

  + Không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.

  - Nếu cha mẹ ngoài độ tuổi lao động thì không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.

  =>> Đối với cháu ruột để đăng ký là người phụ thuộc thì người cháu này phải là người không nơi nương tựa mà người nộp thuế đang phải trực tiếp nuôi dưỡng và đáp ứng điều kiện tương tự như đối với cha mẹ ruột nêu trên. Do đó, nếu người cháu này hiện tại đang có cha mẹ đang còn số thì sẽ không thể đăng ký người phụ thuộc được.

  Quy định về hồ sơ đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc

  Căn cứ Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC được sửa đổi bởi Điều 1 Thông tư 79/2022/TT-BTC thì hồ sơ đăng ký người phụ thuộc bao gồm:

  - Hồ sơ đăng ký đối với cha mẹ:

  + Bản chụp Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân.

  + Giấy tờ hợp pháp để xác định mối quan hệ của người phụ thuộc với người nộp thuế như bản chụp Giấy xác nhận thông tin về cư trú hoặc Thông báo số định danh cá nhân và thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc giấy tờ khác do cơ quan Cơ quan Công an cấp, giấy khai sinh, quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

  + Trường hợp trong độ tuổi lao động thì ngoài các giấy tờ nêu trên, hồ sơ chứng minh cần có thêm giấy tờ chứng minh là người khuyết tật, không có khả năng lao động như bản chụp Giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật đối với người khuyết tật không có khả năng lao động, bản chụp hồ sơ bệnh án đối với người mắc bệnh không có khả năng lao động (như bệnh AIDS, ung thư, suy thận mãn,..).

  - Hồ sơ đăng ký đối với cháu:

  + Bản chụp Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc Giấy khai sinh.

  + Bản chụp giấy tờ xác định nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật (nếu có)

  + Bản chụp Giấy xác nhận thông tin về cư trú hoặc Thông báo số định danh cá nhân và thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc giấy tờ khác do cơ quan Cơ quan Công an cấp.

  + Bản tự khai của người nộp thuế theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người nộp thuế cư trú về việc người phụ thuộc đang sống cùng.

  + Bản tự khai của người nộp thuế theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người phụ thuộc đang cư trú về việc người phụ thuộc hiện đang cư trú tại địa phương và không có ai nuôi dưỡng (trường hợp không sống cùng)

  Thời hạn đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc

  Căn cứ điểm c Khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC thì trường hợp người nộp thuế chưa tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc trong năm tính thuế thì được tính giảm trừ cho người phụ thuộc kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng khi người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế và có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc. Tức chỉ cần nộp hồ sơ đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc đối với cha mẹ chậm nhất là khi thực hiện quyết toán thuế TNCN là được.

  - Riêng đối với người cháu thời hạn đăng ký giảm trừ gia cảnh chậm nhất là ngày 31 tháng 12 của năm tính thuế, quá thời hạn nêu trên thì không được tính giảm trừ gia cảnh cho năm tính thuế đó

  =>> Như vậy, người lao động cần xác định chính xác những người phụ thuộc của mình có đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật hay không mà chuẩn bị hồ sơ nộp cho người sử dụng lao động để được hưởng quyền lợi giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc khi tính thuế TNCN.

   

   
  164 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận