Điều kiện chuyển nhượng đất không đủ điều kiện tách thửa

Chủ đề   RSS   
 • #592544 18/10/2022

  xuanuyenle
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2165)
  Số điểm: 75504
  Cảm ơn: 65
  Được cảm ơn 1605 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Điều kiện chuyển nhượng đất không đủ điều kiện tách thửa

  Tách thửa đất là gì?

  Tách thửa là quy trình phân chia quyền sử dụng đất từ người đứng tên trong sổ đỏ cho một hoặc nhiều người khác.

  Theo quy định hiện hành, việc tách thửa hay phân chia đất đai là quy trình phân quyền sử dụng đất từ một người đứng tên, chịu trách nhiệm sang cho một hoặc nhiều đối tượng khác nhau

  Điều kiện để được tách thửa đất

  Hiện nay, người sử dụng đất muốn tách thửa đất thì phải đảm bảo các điều kiện được quy định tại Căn cứ vào điều 188 Luật Đất đai 2013, Điều 29 Nghị định 43/2014/NĐ-CP và khoản 11 Điều 9 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT, để thực hiện thủ tục tách thửa đất hợp pháp thì thửa đất đó phải đáp ứng được các điều kiện sau đây:

  - Thửa đất phải có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh của địa phương đó;

  - Thửa đất phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu các tài sản gắn liền với đất hợp pháp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp;

  - Thửa đất không có tranh chấp;

  - Thửa đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

  - Thửa đất đang trong thời hạn sử dụng đất.

  Quy định tách thửa ở các tỉnh, thành phố trên cả nước cũng có sự khác nhau.

  Lưu ý:

  Nếu tách thửa mà tạo thành thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu nhưng xin hợp thửa với thửa đất khác liền kề để tạo thành thửa đất mới có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu thì được phép tách thửa.

  Theo quy định của UBND các tỉnh, thành thì một số địa phương chỉ cần đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận sẽ được tách thửa (không bắt buộc có Giấy chứng nhận).

  Điều kiện chuyển nhượng đất không đủ điều kiện tách thửa

  Điều 188 Luật Đất đai 2013 quy định Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:

  - Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật Đất đai 2013;

  - Đất không có tranh chấp;

  - Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

  - Trong thời hạn sử dụng đất.

  Theo Khoản 1 Điều 79 Nghị định 43/2014/NĐ-CP: Trường hợp thực hiện quyền của người sử dụng đất đối với một phần thửa đất thì người sử dụng đất đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện đo đạc tách thửa đối với phần diện tích cần thực hiện quyền của người sử dụng đất trước khi nộp hồ sơ thực hiện quyền của người sử dụng đất.

  Hồ sơ để được tách thửa đất

  Căn cứ Điều 75 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đất đai và khoản 11 Điều 8 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ địa chính.

  Đơn đề nghị tách thửa (Mẫu số 11/ĐK);

  Bản gốc giấy chứng nhận đã cấp;

  Sơ đồ kỹ thuật về thửa đất (nếu có yêu cầu);

  Trong trường hợp tách thửa do chuyển nhượng, cần thêm:

  - Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất; (Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải có chứng nhận của công chứng nhà nước; trường hợp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân thì được lựa chọn hình thức chứng nhận của công chứng nhà nước hoặc chứng thực của xã, phường, thị trấn nơi có đất);

  - Chứng minh thư, hộ khẩu của hai bên chuyển nhượng, tặng cho (có công chứng).

   Các giấy tờ khác liên quan đến thửa đất khi cần để xuất trình.

   
  815 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn xuanuyenle vì bài viết hữu ích
  admin (21/04/2023) ThanhLongLS (18/10/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #596644   31/12/2022

  thanhdat.nguyen1404
  thanhdat.nguyen1404
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:07/06/2022
  Tổng số bài viết (446)
  Số điểm: 3919
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 68 lần


  Điều kiện chuyển nhượng đất không đủ điều kiện tách thửa

  Cảm ơn chia sẻ hữu ích từ bạn. Quy định về điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất quy định tại Điều 188 Luật đất đai 2013 là quy định áp dụng chung cho tất các trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất chứ không chỉ đơn thuần là trường hợp không đủ điều kiện tách thửa. Nếu như trên giấy chứng nhận có thể hiện các thửa đất và người sử dụng đất muốn chuyển nhượng một phần thửa đất thì vẫn có thể thực hiện được và khi chuyển nhượng Văn phòng đăng ký đất đai sẽ thể hiện thông tin vào giấy chứng nhận về thời điểm, họ tên người nhận chuyển nhượng một phần thửa đất.

   
  Báo quản trị |