Điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở?

Chủ đề   RSS   
 • #516238 31/03/2019

  vyvy2409
  Top 50
  Female
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/09/2017
  Tổng số bài viết (925)
  Số điểm: 8647
  Cảm ơn: 47
  Được cảm ơn 176 lần


  Điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở?

  Chị có một thửa đất nông nghiệp (đất trồng cây lâu năm) nay muốn chuyển mục đích sang đất ở. Khi kiểm tra bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thì chưa phù hợp quy hoạch đất ở, nhưng qua kiểm tra bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2017 thì lại phù hợp kế hoạch sử dụng đất ở. Như vậy có được chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở được không?

   
  1501 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #528774   22/09/2019

  thuychichu
  thuychichu
  Top 50
  Female
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:16/05/2017
  Tổng số bài viết (1433)
  Số điểm: 12415
  Cảm ơn: 63
  Được cảm ơn 280 lần


  Theo quy định tại Điều 52 Luật đất đai 2013 về căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất:
  "1. Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
  2. Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất."
  Việc chuyển mục đích sử dụng đất phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì được chuyển mục đích căn cứ quy định trên."

  Việc chuyển mục đích sử dụng đất phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì được chuyển mục đích căn cứ quy định trên.

   

   
  Báo quản trị |