Điều kiện cấp Giấy phép phân loại phim của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh từ 01/03/2024

Chủ đề   RSS   
 • #608393 25/01/2024

  quynhnn18

  Female
  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/02/2019
  Tổng số bài viết (64)
  Số điểm: 395
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 4 lần


  Điều kiện cấp Giấy phép phân loại phim của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh từ 01/03/2024

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Thông tư 17/2023/TT-BVHTTDL quy định về điều kiện cấp Giấy phép phân loại phim của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Vậy, điều kiện để Ủy ban nhân dân tỉnh được cấp Giấy phép phân loại phim là gì?

  1. Phân loại phim là gì? Phim được phân loại thành các mức nào?

  Theo quy định tại khoản 9 Điều 3 Luật Điện ảnh 2022 thì phân loại phim là việc thẩm định nội dung phim, xếp loại phim để phổ biến phù hợp với độ tuổi người xem hoặc không được phép phổ biến.

  Hiện nay, phim được phân loại thành 6 mức theo quy định tại Điều 32 Luật Điện ảnh 2022, các mức đó được xếp từ thấp đến cao như sau:

  + Loại P: Phim được phép phổ biến đến người xem ở mọi độ tuổi;

  + Loại K: Phim được phổ biến đến người xem dưới 13 tuổi với điều kiện xem cùng cha, mẹ hoặc người giám hộ;

  + Loại T13 (13+): Phim được phổ biến đến người xem từ đủ 13 tuổi trở lên;

  + Loại T16 (16+): Phim được phổ biến đến người xem từ đủ 16 tuổi trở lên;

  + Loại T18 (18+): Phim được phổ biến đến người xem từ đủ 18 tuổi trở lên;

  + Loại C: Phim không được phép phổ biến.

  2. Thẩm quyền cấp Giấy phép phân loại phim

  Điều 27 Luật Điện ảnh 2022 quy định cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép phân loại phim là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp Giấy phép phân loại phim phổ biến trong rạp chiếu phim, tại địa điểm chiếu phim công cộng, trên không gian và tại trụ sở cơ quan ngoại giao, cơ sở văn hóa nước ngoài được thành lập tại Việt Nam. Còn đối với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ được cấp Giấy phép phân loại phim khi đáp ứng các điều kiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

  3. Điều kiện cấp Giấy phép phân loại phim của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

  Theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư 17/2023/TT-BVHTTDL thì điều kiện cấp Giấy phép phân loại phim của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương) được quy định cụ thể như sau:

  - Thứ nhất, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được cấp Giấy phép phân loại phim đối với phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình do cơ sở điện ảnh có trụ sở chính trên địa bàn tỉnh sản xuất hoặc nhập khẩu khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

  + Có Hội đồng thẩm định, phân loại phim đủ điều kiện;

  + Có cơ sở vật chất, thiết bị kỹ thuật chiếu phim phù hợp với các định dạng phim bảo đảm phục vụ hoạt động thẩm định, phân loại phim;

  + Có kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia để tổ chức, cá nhân thực hiện đề nghị cấp Giấy phép phân loại phim.

  - Thứ hai, ngoài các điều kiện ở trên, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ được phép cấp Giấy phép phân loại phim đối với phim truyện, phim kết hợp nhiều loại hình do cơ sở điện ảnh có trụ sở chính trên địa bàn tỉnh sản xuất hoặc nhập khẩu khi đáp ứng thêm điều kiện là trong năm trước liền kề (tính từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12), các cơ sở điện ảnh có trụ sở chính trên địa bàn tỉnh sản xuất ít nhất 10 phim truyện, phim kết hợp nhiều loại hình đã được cấp Giấy phép phân loại phim và được phép phổ biến.

  Ngoài ra, để có thể cấp Giấy phép phân loại phim, Ủy ban nhân dân tỉnh còn phải thực hiện thủ tục thông báo đủ điều kiện cấp Giấy phép phân loại phim theo các bước sau:

  + Bước 1: Hàng năm, từ ngày 01 đến ngày 15 tháng 01, khi đáp ứng đủ điều kiện cấp Giấy phép phân loại phim, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện gửi thông báo đến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cục Điện ảnh) về việc đủ điều kiện cấp Giấy phép phân loại phim (theo mẫu quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 17/2023/TT-BVHTTDL).

  + Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Đăng tải trên Cổng thông tin điện tử hoặc Trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về việc đủ điều kiện cấp Giấy phép phân loại phim.

  + Bước 3: Sau thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc thông báo, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được cấp Giấy phép phân loại phim đến hết ngày 31 tháng 01 của năm sau liền kề.

   
  92 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận