Điều kiện cấp giấy CNQSDĐ (sổ đỏ lần đầu)

Chủ đề   RSS   
 • #459739 03/07/2017

  trandonghaidang

  Male
  Sơ sinh

  Quảng Bình, Việt Nam
  Tham gia:03/07/2017
  Tổng số bài viết (4)
  Số điểm: 170
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Điều kiện cấp giấy CNQSDĐ (sổ đỏ lần đầu)

  xin chào luật sư!

  tôi muốn hỏi luật sư về vấn đề đất đai. tôi có một thửa đất của cha mẹ để lại (cha mẹ tôi sinh sống trên thửa đất đó từ năm 1960 đến 1993) nhưng thửa đất đó không có giấy tờ gì cả. Sau khi cha mẹ tôi mất thì nhà của đã dần xuống cấp và hiện nay đã không còn. Thửa đất của cha mẹ tôi từ trước đến nay không có tranh chấp. Vậy xin hỏi luật sư trường hợp như của tôi có được cấp sổ đỏ không.Nếu có thì cần những giấy tờ gì? 

  Xin Chân thành cảm ơn luật sư!

   
  42588 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #459836   04/07/2017
  Được đánh dấu trả lời

  AuQuangPhuc
  AuQuangPhuc
  Top 100
  Male
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/04/2011
  Tổng số bài viết (656)
  Số điểm: 4556
  Cảm ơn: 17
  Được cảm ơn 183 lần


  Chào bạn !

   

  Theo quy định tại Khoản 1 Điều 100 Luật đất đai về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất:

   

  Điều 100. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất

   

  1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định mà có một trong các loại giấy tờ sau đây thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất:

   

  a) Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

   

  b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;

   

  c) Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất;

   

  d) Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;

   

  đ) Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật;

   

  e) Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất;

   

  g) Các loại giấy tờ khác được xác lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 theo quy định của Chính phủ.”

   

  Và dù không có giấy tờ về quyền sử dụng đất nhưng nếu đất nhà bạn đang sử dụng đáp ứng được điều kiện quy định tại Điều 101 Luật Đất đai thì gia đình bạn vẫn có thể được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

   

  Điều 101. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất

   

  1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này, có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận là người đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.

   

  2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và không vi phạm pháp luật về đất đai, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

   

  3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.”

   

  Như vậy, trong trường hợp của gia đình bạn nếu đã ở quá lâu và không thể chứng minh về tính hợp pháp nhưng đất gia đình bạn đang ở được sử dụng ổn định lâu dài và không có vi phạm pháp luật đất đai, không có tranh chấp và phù hợp với quy hoạch của địa phương thì gia đình bạn vẫn có thể làm đơn để yêu cầu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

   

  Để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gia đình bạn cần ra Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất để nộp hồ sơ xin Giấy Chứng nhận:

   

  Hồ sơ bao gồm (1 bộ):

   

  a) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận (theo mẫu);

   

  b) Bản photocopy sổ hộ khẩu, giấy chứng minh nhân dân.

   

  c) Bản sao chứng thực giấy tờ về quyền sử dụng đất (trong trường hợp gia đình bạn có thể nộp theo 2 tờ phiếu thu để làm căn cứ chứng minh nguồn gốc đất).

   

  d) Bản sao chứng thực giấy tờ về tài sản gắn liền với đất theo quy định tại bản Quy định này (nếu có tài sản và có yêu cầu chứng nhận quyền sở hữu).

   

  đ) Sơ đồ nhà ở, công trình xây dựng (trừ trường hợp trong giấy tờ quy định tại điểm d khoản này đã có sơ đồ nhà ở, công trình xây dựng).

   

  e) Văn bản ủy quyền nộp hồ sơ hoặc nhận Giấy chứng nhận (nếu có).

   

  g) Bản sao các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai theo quy định của pháp luật (nếu có).

  Cập nhật bởi AuQuangPhuc ngày 04/07/2017 09:01:06 SA

  Luật sư: Âu Quang Phục

  Nhận tư vấn trọn gói cho Công ty về pháp luật Doanh nghiệp; hợp đồng kinh tế; lao động; quản trị, tái cấu trúc DN ...

   
  Báo quản trị |  
 • #459959   05/07/2017

  trandonghaidang
  trandonghaidang

  Male
  Sơ sinh

  Quảng Bình, Việt Nam
  Tham gia:03/07/2017
  Tổng số bài viết (4)
  Số điểm: 170
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Xin chân thanh cam on luật sư>

  như thông tin tôi cung cấp và được luật sư trả lời tôi xin cam ơn rất nhiều. Nhưng vì trên thủa đất của cha mẹ tôi đã không còn nhà ở. Tôi thì cung x đã cón nhà ở riêng. Nên khi địa chính xã , huyện thẫm định đát thì kết luận là không có nhà ở nên không cấp được sổ đỏ, chỉ cấp đất vườn 50 năm thôi. Vậy họ trả lời như vậy đúng hay sai? Tôi cần phải làm nhưng thủ tục gì để được chính quyền cấp sổ đỏ. Tôi có hỏi chính quyền thì họ nói trường hợp của tôi ko cấp được sổ đỏ dù chứng minh được nguồn gốc đất. Lý do họ nêu ra là hiện tại không có nhà ở. Xin luật sư chỉ giúp! Tôi cảm thấy bế tắc quá!?

   
  Báo quản trị |  
 • #460073   06/07/2017

  AuQuangPhuc
  AuQuangPhuc
  Top 100
  Male
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/04/2011
  Tổng số bài viết (656)
  Số điểm: 4556
  Cảm ơn: 17
  Được cảm ơn 183 lần


  Chào bạn!

  Trong thông tin bạn cung cấp có chứa sự mâu thuẫn và tôi cũng chưa có được tài liệu chính xác về nội dung. Do đó, chỉ có thể trao đổi với bạn rằng trên thửa đất hiện không có nhà, cơ quan nhà nước cũng đã thẩm định chỉ cấp đất vườn, không cấp nhà. Vậy bạn còn băn khoăn gì nữa. 

  Luật sư: Âu Quang Phục

  Nhận tư vấn trọn gói cho Công ty về pháp luật Doanh nghiệp; hợp đồng kinh tế; lao động; quản trị, tái cấu trúc DN ...

   
  Báo quản trị |  
 • #460105   06/07/2017

  trandonghaidang
  trandonghaidang

  Male
  Sơ sinh

  Quảng Bình, Việt Nam
  Tham gia:03/07/2017
  Tổng số bài viết (4)
  Số điểm: 170
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  có thể tôi hạn chế về cách diễn đạt nên luật sư không hiểu. Ý tôi là đất cha mẹ tôi ở từ năm 1960 đến 1992 là có nhà trên đất. Sau đó nhà bị hư hỏng và đến nay không còn nhà trên đất nữa. Bản thân tôi đã có nhà riêng ở một thửa đất khác. Nay tôi có điều kiện muốn xây nhà trên thửa đất cha mẹ tôi nhưng trước tiên tôi muốn thửa đát đó phải được cấp sổ đỏ đã. Nhưng cán bộ địa chính chỉ nói cấp được đát vườn thôi. Vậy đúng hay sai? Tôi xin nhắc lại đất của cha mẹ tôi ở trước đó có nhà và trong quy hoạch khu dân cư. Nhưng hiện tại tôi không có giấy tờ gì để chứng minh cả. Vậy tôi phải làm sao? Xin chân thành cảm ơn!

   
  Báo quản trị |  
 • #460171   07/07/2017

  AuQuangPhuc
  AuQuangPhuc
  Top 100
  Male
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/04/2011
  Tổng số bài viết (656)
  Số điểm: 4556
  Cảm ơn: 17
  Được cảm ơn 183 lần


  Chào bạn!

  Địa phương nói đất chỉ được cấp là đất vườn thì có nghĩa là đất sẽ được cấp Giấy chứng nhận. Tuy nhiên, mục đích sử dụng đất là đất vườn, vì cơ quan nhà nước sẽ căn cứ vào bản đồ địa chính lưu trữ tại địa phương để cấp. Ý của tôi hiểu rằng bạn muốn được cấp đất ở.

  Nếu bạn muốn xây nhà trên đất thì cần thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất thành đất ở. Sau đó xin thủ tục cấp giấy phép xây dựng.

  Tuy nhiên, trước tiên bạn phải lên UBND quận/huyện để xem kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất tại khu vực đó như thế nào, có được nằm trong diện chuyển mục đích sử dụng hay không.

  Chúc bạn thành công.

  Luật sư: Âu Quang Phục

  Nhận tư vấn trọn gói cho Công ty về pháp luật Doanh nghiệp; hợp đồng kinh tế; lao động; quản trị, tái cấu trúc DN ...

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn AuQuangPhuc vì bài viết hữu ích
  nguyentunhu (24/04/2018)
 • #550642   30/06/2020

  Cho mình hỏi hiện tại nhà mình đã được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đất (sổ đỏ) khi nộp HS thì mình nộp bản phô tô bản gốc mình mang về nhưng do sơ xuất bản gốc của mình bị thất lạc nay sở tài nguyên môi trường đã ra sổ đỏ và chuyển về văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh quận hai bà trưng thông báo đến nhận sổ đỏ và thu hồi toàn bộ HS gốc nhưng mình bị thất lạc đến nay hơn 3 tháng rồi mà Phòng đăng ký đất đai chi nhánh hai bà trưng chưa có hướng giải quyết, cho mình hỏi phải là thủ tục gì để ra nhận sổ.

  Xin cám ơn

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn ntg123456 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (03/07/2020)
 • #551227   03/07/2020

  toanvv
  toanvv
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc gia

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:23/09/2009
  Tổng số bài viết (2145)
  Số điểm: 12195
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 1556 lần
  Lawyer

  Khoản 1 Điều 99 Luật Đất đai 2013 quy định: “Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất đề nghị cấp đổi hoặc cấp lại Giấy chứng nhận bị mất.”

  Nhưng khi nào được cấp lại sổ đỏ hay điều kiện cấp lại sổ đỏ là: Người làm mất sổ đỏ sẽ chỉ được cấp lại sổ nếu là trường hợp bị mất và người có quyền sử dụng đất, sở hữu nhà đề nghị cấp lại cũng như thực hiện các thủ tục cấp lại sổ đỏ theo quy định.

  Bạn đã được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đất (sổ đỏ) khi nộp hồ sơ thì bạn nộp bản phô tô bản gốc mang về nhưng do sơ xuất bản gốc của bị thất lạc nay Sở tài nguyên môi trường đã ra sổ đỏ và chuyển về văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh quận hai bà trưng thông báo đến nhận sổ đỏ và thu hồi toàn bộ hồ sơ gốc nhưng bị thất lạc. Do đó, khi được cấp Giấy chứng nhận hãy nhận biết nguy hiểm khi mất sổ bìa đỏ và nếu mất phải thực hiện các thủ tục xin cấp lại theo quy định để được cấp lại và thực hiện các thủ tục lấy lại sổ đỏ đã cấp như đã nêu.

  Luật sư: Vũ Văn Toàn - Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội; Điện thoại: 0978 99 4377

  Website: https://myskincare.vn ; https://tplgiabinh.blogspot.com ; Email: luatsuvutoan@gmail.com.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn toanvv vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (03/07/2020)

Tư vấn của Luật sư có tính chất tham khảo, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Luật sư theo thông tin sau:

Luật sư: Âu Quang Phục

Nhận tư vấn trọn gói cho Công ty về pháp luật Doanh nghiệp; hợp đồng kinh tế; lao động; quản trị, tái cấu trúc DN ...