Điều kiện bổ nhiệm lại người quản lý doanh nghiệp nhà nước năm 2023

Chủ đề   RSS   
 • #606073 13/10/2023

  haohao2912
  Top 500
  Female
  Lớp 1

  Khánh Hoà, Việt Nam
  Tham gia:11/07/2018
  Tổng số bài viết (290)
  Số điểm: 2608
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 33 lần


  Điều kiện bổ nhiệm lại người quản lý doanh nghiệp nhà nước năm 2023

  Nghị định 69/2023/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 14/9/2023) sửa đổi một số quy định của Nghị định 159/2020/NĐ-CP, trong đó điều kiện bổ nhiệm lại được bổ sung thêm 02 điều kiện so với trước đây. Điều này được quy định như sau

  1. Điều kiện bổ nhiệm lại

  Căn cứ tại Điều 36 Nghị định 159/2020/NĐ-CP và được bổ sung bởi Khoản 13 Điều 1 Nghị định 69/2023/NĐ-CP quy định về điều kiện bổ nhiệm lại người quản lý doanh nghiệp nhà nước như sau:

  - Người quản lý doanh nghiệp nhà nước, Kiểm soát viên hoàn thành nhiệm vụ trong thời hạn giữ chức vụ và vẫn đủ tiêu chuẩn chức danh, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới.

  - Doanh nghiệp có nhu cầu.

  - Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao do cơ quan y tế có thẩm quyền chứng nhận.

  - Không thuộc các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của pháp luật.

  - Không trong thời hạn xử lý kỷ luật, đang bị điều tra, truy tố, xét xử. Trường hợp doanh nghiệp đang trong thời gian cơ quan có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra thì cấp có thẩm quyền trao đổi với cơ quan thanh tra, kiểm tra về nhân sự được đề nghị bổ nhiệm lại trước khi quyết định.

  - Một cá nhân được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty không quá 02 nhiệm kỳ tại một doanh nghiệp, trừ trường hợp đã có trên 15 năm làm việc liên tục tại doanh nghiệp đó trước khi được bổ nhiệm lần đầu.

  Một cá nhân được bổ nhiệm làm Kiểm soát viên không quá 02 nhiệm kỳ liên tục tại một doanh nghiệp.

  2. Trình tự, thủ tục bổ nhiệm lại

  Căn cứ tại Điều 37 Nghị định 159/2020/NĐ-CP  và được sửa đổi bởi Khoản 14 Điều 1 Nghị định 69/2023/NĐ-CP quy định về trình tự, thủ tục bổ nhiệm lại như sau:

  - Chậm nhất 90 ngày trước ngày hết thời hạn giữ chức vụ theo quy định, cấp có thẩm quyền thông báo bằng văn bản đến người quản lý doanh nghiệp nhà nước, Kiểm soát viên biết và thực hiện quy trình xem xét bổ nhiệm lại.

  - Trình tự, thủ tục bổ nhiệm lại đối với người quản lý doanh nghiệp nhà nước:

  + Người quản lý doanh nghiệp nhà nước làm bản tự nhận xét, đánh giá kết quả, ưu điểm, khuyết điểm, tồn tại, hạn chế của mình về việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ trong thời gian giữ chức vụ gửi cấp có thẩm quyền bổ nhiệm, đồng thời gửi cơ quan tham mưu;

  + Tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt lấy ý kiến về việc bổ nhiệm lại: Thực hiện như quy định tại Điều 21 Nghị định 159/2020/NĐ-CP;

  + Tập thể lãnh đạo doanh nghiệp thảo luận và quyết định nhân sự:

  Tập thể lãnh đạo doanh nghiệp thảo luận kết quả lấy phiếu tín nhiệm tại hội nghị cán bộ chủ chốt; phân tích kết quả lấy phiếu ở hội nghị cán bộ chủ chốt. Người được đề nghị bổ nhiệm lại phải đạt tỷ lệ trên 50% tính trên tổng số người được triệu tập tham gia hội nghị cán bộ chủ chốt. Trường hợp đạt tỷ lệ từ 50% trở xuống thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc tiếp tục thực hiện quy trình;

  Xác minh, kết luận những vấn đề mới nảy sinh (nếu có);

  Thảo luận, nhận xét, đánh giá và biểu quyết nhân sự bằng phiếu kín. Nhân sự được đề nghị bổ nhiệm lại phải đạt tỷ lệ trên 50% tổng số thành viên tập thể lãnh đạo doanh nghiệp đồng ý; trường hợp nhân sự đạt tỷ lệ 50% thì do Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty quyết định; trường hợp đạt tỷ lệ dưới 50% thì báo cáo đầy đủ các ý kiến khác nhau để cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

   

   

   
  191 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận