Điều kiện bổ nhiệm kiểm sát viên

Chủ đề   RSS   
 • #555805 27/08/2020

  Điều kiện bổ nhiệm kiểm sát viên

  Người được bổ nhiệm kiểm sát viên phải hội đủ các điều kiện luật định, tuỳ theo ngạch mà các điều kiện bổ nhiệm cũng khác nhau. Trong đó, có thể phân biệt rõ hai loại điều kiện bổ nhiệm là điều kiện cần và điều kiện đủ.

  Điều kiện cần được quy định tại Điều 75 Luật Tổ chức VKSND 2014, gồm năm điều kiện sau:

  - Là công dân Việt Nam trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp nước CHXHCNVN, có phẩm chất đạo đức tốt, liêm khiết, trung thực, bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần kiên quyết bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa.

  - Có trình độ Cử nhân Luật trở lên.

  - Đã được đào tạo về nghiệp vụ kiểm sát.

  - Có thời gian làm công tác thực tiễn theo quy định của Luật này.

  - Có sức khoẻ đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.

  Điều kiện đủ được quy định tại các Điều 77 đến 80 Luật Tổ chức VKSND 2014. Theo đó, có thể nêu ba tiêu chí chung về điều kiện đủ, đó là:

  - Có năng lực thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp;

  - Đã trúng tuyển kỳ thi vào ngạch kiểm sát viên tương ứng.

  - Nếu là sĩ quan quân đội tại ngũ thì có thể được tuyển chọn, bổ nhiệm làm kiểm sát viên thuộc Viện kiểm sát quân sự.

  Ngoài ra, trong điều kiện đủ này có một tiêu chí riêng về thời gian và kinh nghiệm làm công tác pháp luật, áp dụng tuỳ theo ngạch kiểm sát viên được bổ nhiệm, cụ thể là:

  - Kiểm sát viên sơ cấp phải có thời gian làm công tác pháp luật từ 04 năm trở lên;

  - Kiểm sát viên trung cấp phải là Kiểm sát viên sơ cấp từ đủ 05 năm trở lên hoặc có thời gian làm công tác pháp luật từ 10 năm trở lên; đồng thời có khả năng hướng dẫn nghiệp vụ thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp đối với Kiểm sát viên sơ cấp;

  - Kiểm sát viên cao cấp phải là kiểm sát viên trung cấp từ đủ 05 năm trở lên hoặc có thời gian làm công tác pháp luật từ 15 năm trở lên đồng thời có khả năng hướng dẫn nghiệp vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp đôi với Kiểm sát viên cấp dưới;

  - Kiểm sát viên VKSNDTC phải là kiểm sát viên cao cấp từ đủ 05 năm trở lên hoặc có thời gian làm công tác pháp luật từ 20 năm trở lên; đồng thời có năng lực chỉ đạo, điều hành công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp của VKSNDTC; có năng lực giải quyết những vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền của VKSNDTC.

   
  664 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận