Điều kiện bổ nhiệm chức danh kế toán trưởng ?

Chủ đề   RSS   
 • #518542 20/05/2019

  Hanhphim

  Sơ sinh


  Tham gia:15/01/2014
  Tổng số bài viết (7)
  Số điểm: 165
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 2 lần


  Điều kiện bổ nhiệm chức danh kế toán trưởng ?

  Xin chào luật sư

  Nhờ luật sư tư vấn giúp

  Cơ quan tôi là đơn vị HCSN, trên cơ sở hợp nhất 3 đơn vị có 3 kế toán như sau :

  Kế toán đơn vị A : trình độ Đại học, hưởng lương cán sự có chứng chỉ KTT , kinh nghiệm kế toán 4 năm

  Kế toán đơn vị B : trình độ đại học, hưởng lương ĐH có chứng chỉ KTT, kinh nghiệm kế toán 12 năm

  Kế toán đơn vị C : trình độ trung cấp, hưởng lương cán sự, chưa có chứng chỉ KTT

  Cơ quan bổ nhiệm kế toán đơn vị A làm kế toán trưởng, như vậy đúng hay sai

   
  25066 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #518553   20/05/2019

  thuylinh2311
  thuylinh2311
  Top 75
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:01/12/2017
  Tổng số bài viết (920)
  Số điểm: 9451
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 142 lần


  Về bổ nhiệm vị trí kế toán trưởng trong cơ quan Nhà nước bạn tham khảo điều kiện tại Điều 3 Thông tư 04/2018/TT-BNV. Theo đó kế toán trưởng, phụ trách kế toán phải có các tiêu chuẩn, Điều kiện theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 174/2016/NĐ-CP (Tiêu chuẩn và điều kiện của kế toán trưởng, phụ trách kế toán).
  Bạn đối chiếu xem đơn vị sau khi sáp nhập thuộc trường hợp nào để xác định điều kiện về trình độ tương ứng đối với kế toán trưởng. 

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn thuylinh2311 vì bài viết hữu ích
  thoangnet (22/05/2019)
 • #519852   31/05/2019

  NgocHoLaw
  NgocHoLaw
  Top 150
  Lớp 5

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/09/2018
  Tổng số bài viết (555)
  Số điểm: 6723
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 298 lần


  Theo quy định tại Điều 6 Thông tư 04/2018/TT-BNV như sau:
   
  "Điều 6. Thẩm quyền bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí phụ trách kế toán
   
  1. Đối với đơn vị kế toán chỉ có một người làm kế toán hoặc một người làm kế toán kiêm nhiệm
   
  Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại phụ trách kế toán do người đứng đầu cơ quan, đơn vị kế toán quyết định.
   
  2. Đối với đơn vị kế toán ngân sách và tài chính xã, phường, thị trấn
   
  Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại phụ trách kế toán sau khi có ý kiến của Phòng Nội vụ và Phòng Tài chính cấp huyện.
   
  3. Đối với đơn vị kế toán phải bố trí kế toán trưởng nhưng chưa bổ nhiệm được ngay kế toán trưởng thì bố trí phụ trách kế toán theo quy định tại Khoản 1 Điều 20 Nghị định số 174/2016/NĐ-CP."
   
  Người đứng đơn vị hành chính có trách nhiệm bổ nhiệm vị trí kế toán trưởng. Về bổ nhiệm vị trí kế toán trưởng trong cơ quan Nhà nước bạn tham khảo điều kiện tại Điều 3 Thông tư 04/2018/TT-BNV. Theo đó kế toán trưởng, phụ trách kế toán phải có các tiêu chuẩn, Điều kiện theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 174/2016/NĐ-CP (Tiêu chuẩn và điều kiện của kế toán trưởng, phụ trách kế toán).
   
  Trường hợp A có đầy đủ tiêu chuẩn và điều kiện để bổ nhiệm vào vị trí kế toán trường thì vẫn được, không hề sai quy định.
   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn NgocHoLaw vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (01/06/2019)
 • #521001   17/06/2019

  HNP1997
  HNP1997
  Top 150
  Male
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/05/2019
  Tổng số bài viết (565)
  Số điểm: 4635
  Cảm ơn: 25
  Được cảm ơn 194 lần


  Tiêu chuẩn của Kế toán trưởng doanh nghiệp bảo hiểm được quy định tại Điều 29 Nghị định 73/2016/NĐ-CPhướng dẫn Luật kinh doanh bảo hiểm và Luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi như sau:

  1. Các tiêu chuẩn chung quy định tại Điều 26 Nghị định này.

  2. Có bằng đại học hoặc trên đại học.

  3. Có bằng cấp hoặc chứng chỉ đào tạo về bảo hiểm do các cơ sở đào tạo về bảo hiểm được thành lập và hoạt động hợp pháp trong và ngoài nước cấp.

  4. Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bảo hiểm, tài chính, ngân hàng hoặc lĩnh vực chuyên môn dự kiến đảm nhiệm.

  5. Đối với kế toán trưởng, ngoài việc đáp ứng các tiêu chuẩn tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều này, phải đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn của kế toán trưởng quy định tại các văn bản pháp luật về kế toán và có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm về kế toán hoặc kiểm toán trong lĩnh vực bảo hiểm.

  6. Cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm.

   
  Báo quản trị |  
 • #521310   21/06/2019

  An_Pisces
  An_Pisces
  Top 500
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:06/05/2019
  Tổng số bài viết (221)
  Số điểm: 2966
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 73 lần


  Thứ nhất, tiêu chuẩn đối với Kế toán trưởng: Theo Điều 21 Nghị định 174/2016/NĐ-CP Kế toán trưởng phải đáp ứng các điều kiện sau:

   -  Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật;

   -   Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán.

   -   Có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng;

   -  Có thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là 02 năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học trở lên và thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là 03 năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán trình độ trung cấp, cao đẳng.

    -   Đối với đơn vị kế toán cấp Trung ương và cấp tỉnh, người được bổ nhiệm làm kế toán trưởng phải có trình độ chuyên môn nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học trở lên; đơn vị kế toán ở cấp khác phải có trình độ chuyên môn nghiệp vụ về kế toán từ trung cấp chuyên nghiệp trở lên.

  Thứ hai, về thẩm quyền bổ nhiệm kế toán trưởng: Tùy vào đơn vị bạn thuộc cơ quan nào mà thẩm quyền bổ nhiệm Kế toán trưởng sẽ khác nhau. Ví dụ, đối với đơn vị kế toán thuộc các cơ quan có nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước thì thẩm quyền bổ nhiệm là  Bộ trưởng Bộ Tài chính đối với trung ương và Phó Thủ trưởng đơn vị đối với ở địa phương. Bạn có thể tham khảo Điều 5 Thông tư 04/2018/TT-BNV để áp dụng cho đơn vị mình.

   

   

   

   

   

   

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn An_Pisces vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (22/06/2019)
 • #521372   23/06/2019

  ph_ngoc
  ph_ngoc
  Top 500


  Đăk Nông, Việt Nam
  Tham gia:21/09/2017
  Tổng số bài viết (222)
  Số điểm: 1608
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 77 lần


  Theo quy định tại Điều 6 Thông tư 04/2018/TT-BNV như sau:

  "Điều 6. Thẩm quyền bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí phụ trách kế toán

  1. Đối với đơn vị kế toán chỉ có một người làm kế toán hoặc một người làm kế toán kiêm nhiệm

  Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại phụ trách kế toán do người đứng đầu cơ quan, đơn vị kế toán quyết định.

  2. Đối với đơn vị kế toán ngân sách và tài chính xã, phường, thị trấn

  Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại phụ trách kế toán sau khi có ý kiến của Phòng Nội vụ và Phòng Tài chính cấp huyện.

  3. Đối với đơn vị kế toán phải bố trí kế toán trưởng nhưng chưa bổ nhiệm được ngay kế toán trưởng thì bố trí phụ trách kế toán theo quy định tại Khoản 1 Điều 20 Nghị định số 174/2016/NĐ-CP."

  Mặt khác, theo quy định tại Điều 3 Thông tư 04/2018/TT-BNV “Kế toán trưởng, phụ trách kế toán phải có các tiêu chuẩn, Điều kiện theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 174/2016/NĐ-CP”.

  Từ hai căn cứ trên, việc bổ nhiệm Kế toán truởng do người đứng đầu đơn vị hành chính sự nghiệp của bạn quyết định và người được bổ nhiệm phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn, Điều kiện của kế toán trưởng.

  Vì vậy, nếu A đáp ứng đủ tiêu chuẩn, Điều kiện của kế toán trưởng thì việc bổ nhiệm A vào vị trí kế toán trưởng là không vi phạm quy định của pháp luật.

   

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn ph_ngoc vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (24/06/2019)