Điều kiện bán cổ phiếu quỹ?

Chủ đề   RSS   
 • #524391 30/07/2019

  minhpham1995
  Top 50
  Male
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2017
  Tổng số bài viết (1397)
  Số điểm: 11672
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 208 lần


  Điều kiện bán cổ phiếu quỹ?

  Về điều kiện bán cổ phiếu quỹ, chúng ta có thể tham khảo quy định tại Điều 39 Nghị định 58/2012/NĐ-CP (đã được sửa đổi bởi Khoản 13 Điều 1 Nghị định 60/2015/NĐ-CP):

  Điều 39. Điều kiện bán cổ phiếu quỹ

  1. Công ty đại chúng chỉ được bán cổ phiếu quỹ sau 06 tháng, kể từ ngày kết thúc đợt mua lại gần nhất, trừ trường hợp cổ phiếu quỹ được bán hoặc dùng làm cổ phiếu thưởng cho người lao động hoặc là giao dịch cổ phiếu mua lại trong các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 37 Nghị định này. Công ty đại chúng được tiêu hủy cổ phiếu quỹ để giảm vốn điều lệ; hoặc bán, dùng làm cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ; không được dùng làm tài sản bảo đảm, tài sản để góp vốn, hoặc hoán đổi.

  2. Có quyết định của Hội đồng quản trị thông qua phương án bán cụ thể trong đó nêu rõ thời gian thực hiện, nguyên tắc xác định giá.

  3. Có công ty chứng khoán được chỉ định thực hiện giao dịch.

  4. Trường hợp bán cổ phiếu quỹ dưới hình thức chào bán ra công chúng hoặc chào bán riêng lẻ, công ty đại chúng thực hiện theo quy định về chào bán cổ phiếu ra công chúng hoặc chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

  Điều này được hướng dẫn bởi Điều 42 Thông tư 162/2015/TT-BTC.

  Khi đáp ứng các điều kiện nêu trên thì đơn vị được bán cổ phiếu quỹ và thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 45 Thông tư trên:

  Điều 45. Thực hiện mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ

  1. Công ty đại chúng có cổ phiếu niêm yết/đăng ký giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán khi thực hiện mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ phải tuân thủ các quy định về giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán.

  ...

  3. Công ty đại chúng phải kết thúc việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ theo thời gian nêu trong bản công bố thông tin nhưng tối đa không quá ba mươi (30) ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch kể cả trường hợp thay đổi giao dịch như quy định tại Điều 45 Thông tư này.

  Chúng ta có thể tham khảo các Điều luật liền kề tại Thông tư 162 để nắm thêm các thông tin liên quan.

  Cập nhật bởi minhpham1995 ngày 31/07/2019 08:06:53 SA
   
  6803 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn minhpham1995 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (31/07/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #534857   10/12/2019

  lananh8998
  lananh8998
  Top 150
  Female
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:20/11/2019
  Tổng số bài viết (511)
  Số điểm: 3375
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 74 lần


  Về vấn đề điều kiện bán cổ phiếu quỹ nêu trên, mình xin bổ sung một chút thông tin để mọi người hiểu rõ hơn và cổ phiếu quỹ. Căn cứ theo khoản 1 Điều 2 Nghị định 58/2012/NĐ-CP  Cổ phiếu quỹ được hiểu là cổ phiếu đã được phát hành bởi công ty cổ phần và được mua lại bởi chính tổ chức phát hành đó. Vì sự đặc biệt về chủ thể mua và bán cổ phiếu quỹ ảnh hưởng rất nhiều đến nguồn vốn của công ty cổ phần, nên việc mua bán cổ phiếu quỹ phải đáp ứng các điều kiện như bài viết đã trình bày.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn lananh8998 vì bài viết hữu ích
  Nhattrinh04 (04/01/2024)