Điều chuyển vốn trong việc đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài

Chủ đề   RSS   
 • #484115 31/01/2018

  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (2004)
  Số điểm: 14475
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 318 lần


  Điều chuyển vốn trong việc đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài

  Công ty mẹ có liên doanh ở Việt Nam, sau một thời gian hoạt động không hiệu quả đã giải thể. Sau khi cân đối các chi phí cho liên doanh giữa Công ty mẹ và đối tác Việt Nam thì phía Việt Nam đã trả lại cho Liên Doanh một khoản tiền (>10,000EUR). Vì Liên Doanh giải thể, số tiền này có thể được chuyển sang văn phòng đại diện của công ty mẹ được hay không? Thay vì chuyển ra nước ngoài trả cho công ty mẹ rồi công ty mẹ lại chuyển ngược lại vào Việt Nam cho văn phòng đại diện.

  Về việc chuyển tiền nêu trên thì đó là một trong các hoạt động điều chuyển vốn (trả lại vốn) trong việc đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài, về việc này thì theo quy định sẽ phải được thực hiện thông qua tài khoản đầu tư vốn của nhà đầu tư nước ngoài - được lập để công ty mẹ thực hiện việc góp vốn vào Việt Nam.

  Theo đó, đường đi của dòng tiền - nếu muốn đưa về văn phòng đại diện sẽ như sau: tiền từ tài khoản của liên danh sẽ chuyển đến tài khoản đầu tư của công ty mẹ tại Việt Nam; sau đó tiền từ tài khoản đầu tư của công ty mẹ tại Việt Nam sẽ chuyển đến tài khoản của văn phòng đại diện (không phải chuyển trực tiếp từ liên doanh sang tài khoản của công ty mẹ).

  Về tài khoản đầu tư của công ty mẹ thì không rõ tại sao lại không có, nhưng về mặt quy định thì nhà đầu tư nước ngoài buộc phải lập tài khoản ngân hàng để thực hiện hoạt động liên quan đến vốn đầu tư của mình (từ chuyển tiền, đến nhận tiền); quy định này đã tồn tại từ rất lâu - từ Thông tư 04/2001/TT-NHNN đến Thông tư 19/2014/TT-NHNN. Vì vậy việc công ty mẹ không có tài khoản để chuyển vốn từ nước ngoài vào Việt Nam khó có thể xảy ra; 

  Về đường đi của dòng tiền như đã nêu thì mục đích của nó là nhằm quản lý số tiền đầu tư của nhà đầu tư, từ tiền vốn đến lợi nhuận (phải chuyển qua tài khoản đầu tư đã đăng ký để ngân hàng thương mại kiểm soát và báo cáo nếu có yêu cầu); chứ không phải là nhằm mục đích "dòng tiền không chuyển trực tiếp từ liên doanh sang văn phòng đại diện".

  Còn ở đây, nếu công ty mẹ không có đăng ký tài khoản vốn đầu tư (giai đoạn trước 2001) vậy thì bản thân liên doanh này cũng phải có một tài khoản vốn để nhận vốn đầu tư của công ty mẹ (tài khoản này vừa để nhận vốn, vừa nhằm mục đích chuyển trả vốn, chuyển trả lợi nhuận cho công ty mẹ). Nếu thì thì liên doanh có thể sử dụng tiền từ tài khoản vốn này để chuyển trả tiền cho công ty mẹ, cụ thể trong trường hợp này là chuyển tiền cho văn phòng đại diện của công ty mẹ theo yêu cầu của công ty mẹ.
  (Chứ không dùng hình thức trả tiền mặt cho cá nhân).
   

  Không rõ nội dung mình nêu có đúng không? 

   
  3082 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận