Điều chỉnh nội dung trong Đánh giá tác động môi trường

Chủ đề   RSS   
 • #527166 31/08/2019

  MewBumm
  Top 50
  Male
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:26/09/2017
  Tổng số bài viết (1919)
  Số điểm: 12645
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 244 lần


  Điều chỉnh nội dung trong Đánh giá tác động môi trường

  Mình hiện đang có trường hợp Công ty A là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài hoạt động trong Khu công nghiệp. Đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư và phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM). Trong quá trình hoạt động, công ty A có phát sinh nhu cầu sửa chữa cơ sở hạ tầng, do đó công ty A đã thuê 2000m2 mặt bằng tại 1 địa điểm khác để di chuyển 1 bộ phận sản xuất sang đó trong 5 năm (Không tăng công suất). Toàn bộ rác thải phát sinh tại địa điểm mới được vận chuyển về công ty để xử lý. Công ty đã điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, bổ sung địa chỉ của địa điểm thuê và được phê duyệt. Vậy công ty A có phải làm lại Báo cáo đánh giá tác động môi trường không? Nếu có sau khi hết thời hạn thuê công ty sẽ phải làm điều chỉnh lại 1 lần nữa không?
   
  Mình có tìm hiểu thì theo quy định tại Khoản 6 Điều 1 Nghị định 40/2019/NĐ-CP có nêu:
   
  Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường (sau đây gọi tắt là Nghị định số 18/2015/NĐ-CP

  ... 

  6. Sửa đổi, bổ sung Điều 15 như sau: 

  Điều 15. Lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường 

  1. Dự án thuộc đối tượng quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 20 Luật bảo vệ môi trường phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường. 

  Đối với dự án đầu tư xây dựng công trình, việc không triển khai dự án trong thời hạn 24 tháng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 20 Luật bảo vệ môi trường là việc chủ dự án không triển khai thực hiện hạng mục nào trong giai đoạn thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về xây dựng. 

  ... 

  3. Chủ dự án thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này chỉ được tiếp tục triển khai thực hiện dự án sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt lại báo cáo đánh giá tác động môi trường; chủ dự án thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều này chỉ được thực hiện những thay đổi nêu trên sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt lại báo cáo đánh giá tác động môi trường. 

  Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường sau thay thế cho quyết định phê duyệt trước đó. 

  4. Việc lập, thẩm định và phê duyệt lại báo cáo đánh giá tác động môi trường thực hiện theo trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bằng hình thức lấy ý kiến.”

  Tại khoản 1 Điều 20 Luật bảo vệ môi trường 2014 có nêu:

  Điều 20. Lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường

  1. Chủ dự án phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường trong các trường hợp sau:

  a) Không triển khai dự án trong thời gian 24 tháng kể từ thời điểm quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường;

  b) Thay đổi địa điểm thực hiện dự án so với phương án trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt;...

  Theo đó, trường hợp của công ty có thay đổi địa điểm thực hiện dự án so với phương án trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt (dù chỉ trong 5 năm) thuộc trường hợp phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường.

  Điều này kéo theo việc sau khi thuê xong 5 năm, thời điểm chuyển địa điểm sản xuất về lại nơi cũ thì vẫn phải làm lại đánh giá tác động môi trường.

  Quan điểm mình như vậy, không biết có đúng không? Nhờ các bạn hỗ trợ.

   
  8975 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn MewBumm vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (03/09/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #527179   31/08/2019

  Những vấn đề này mình thấy bạn nên liên hệ trước với cơ quan quản lý chuyên ngành. Ở chỗ mình công tác, doanh nghiệp chuyển tạm thời như vậy không làm gì với đánh giá tác động môi trường cả.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn kuri_yt_294112@yahoo.com.vn vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (03/09/2019)
 • #527186   31/08/2019

  MewBumm
  MewBumm
  Top 50
  Male
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:26/09/2017
  Tổng số bài viết (1919)
  Số điểm: 12645
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 244 lần


  kuri_yt_294112@yahoo.com.vn viết:

  Những vấn đề này mình thấy bạn nên liên hệ trước với cơ quan quản lý chuyên ngành. Ở chỗ mình công tác, doanh nghiệp chuyển tạm thời như vậy không làm gì với đánh giá tác động môi trường cả.

  Mình cũng cảm thấy bất cập, vì quy định nêu rõ rằng khi thay đổi nội dung trên giấy thì phải làm thủ tục cấp lại. Nhưng thực tế một số đơn vị chỉ thay đổi thời gian ngắn, chẳng hạn 1, 2 tháng chẳng hạn, không lẽ cũng phải làm thủ tục cấp lại đánh giá tác động môi trường? Như vậy các doanh nghiệp sẽ rất khó khăn, khổ sở. Mà mặt khác, việc liên hệ với cơ quan nhà nước thì lại rất mất thời gian, trong khi việc thay đổi thì diễn ra gấp. Làm không đúng, không kịp thì doanh nghiệp lại bị phạt.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn MewBumm vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (03/09/2019)