Điều chỉnh khối lượng hợp đồng xây dựng?

Chủ đề   RSS   
 • #498318 31/07/2018

  huynhthu95
  Top 50
  Female
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:05/06/2017
  Tổng số bài viết (1262)
  Số điểm: 12550
  Cảm ơn: 61
  Được cảm ơn 202 lần


  Điều chỉnh khối lượng hợp đồng xây dựng?

  Cho tôi hỏi hợp đồng trọn gói được chia làm 2 giai đoạn thực hiện, giai đoạn 1 thực hiện 2017, giai đoạn 2 thực hiện 2018, mỗi giai đoạn thực hiện đều có phât sinh tăng giảm khối lượng theo yêu cầu của chủ đầu tư. Vậy trong có đươc điều chỉnh 2 lần không?

  Cập nhật bởi huynhthu95 ngày 31/07/2018 05:39:38 CH
   
  10885 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #498326   31/07/2018

  huynhthu95
  huynhthu95
  Top 50
  Female
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:05/06/2017
  Tổng số bài viết (1262)
  Số điểm: 12550
  Cảm ơn: 61
  Được cảm ơn 202 lần


  Về quy định điều chỉnh hợp đồng trọn gói, anh tham khảo quy định tại Điều 36, 37 Nghị định 37/2015/NĐ-CP:

  "Điều 36. Nguyên tắc điều chỉnh hợp đồng xây dựng

  1. Việc điều chỉnh hợp đồng xây dựng chỉ được áp dụng trong thời gian thực hiện hợp đồng.

  2. Đối với hợp đồng trọn gói, chỉ được điều chỉnh hợp đồng cho những khối lượng công việc bổ sung ngoài phạm vi công việc theo hợp đồng đã ký (đối với hợp đồng thi công xây dựng, hợp đồng cung cấp thiết bị là nằm ngoài phạm vi công việc phải thực hiện theo thiết kế, yêu cầu của hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu; đối với hợp đồng tư vấn là nằm ngoài nhiệm vụ tư vấn phải thực hiện) và trường hợp bất khả kháng.

  ...

  Điều 37. Điều chỉnh khối lượng công việc trong hợp đồng xây dựng

  1. Các bên tham gia hợp đồng phải thỏa thuận cụ thể về các trường hợp được điều chỉnh khối lượng, phạm vi và trình tự, thủ tục điều chỉnh khối lượng.

  2. Việc điều chỉnh khối lượng công việc trong hợp đồng xây dựng được quy định sau:

  a) Đối với hợp đồng trọn gói: Trường hợp có phát sinh hợp lý những công việc ngoài phạm vi hợp đồng đã ký (đối với hợp đồng thi công xây dựng, hợp đồng cung cấp thiết bị là nằm ngoài phạm vi công việc phải thực hiện theo thiết kế; đối với hợp đồng tư vấn là nằm ngoài nhiệm vụ tư vấn phải thực hiện).

  Trường hợp này, khi điều chỉnh khối lượng không làm vượt giá gói thầu được phê duyệt thì chủ đầu tư và nhà thầu tính toán, thỏa thuận và ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng; trường hợp vượt giá gói thầu được phê duyệt thì phải được người có thẩm quyền quyết định đầu tư xem xét, quyết định; trường hợp thỏa thuận không được thì khối lượng các công việc phát sinh đó sẽ hình thành gói thầu mới, việc lựa chọn nhà thầu để thực hiện gói thầu này theo quy định hiện hành."

  Theo đó, anh xét tính chất của việc điều chỉnh khối lượng theo yêu cầu của chủ đầu tư, nếu khối lượng phát sinh ngoài phạm vi hợp đồng đã ký thì bên anh phải làm phụ lục bổ sung, điều chỉnh hợp đồng xây dựng đã ký. Việc phân chia thành gia đoạn thực hiện, ở giai đoạn 1 năm 2017, nếu việc tăng khối lượng công việc lúc đó vẫn  chưa vượt quá phạm vi hợp đồng thì cũng chưa điều chỉnh hợp đồng. Ví dụ tổng xây 10 căn nhà, giai đoạn 1 xây 5, giai đoạn 2 xây 5, nhưng ở giai đoạn anh xây đến 8 căn thì cũng chưa đủ căn cứ để điều chỉnh hợp đồng, phải đối chiếu với phạm vi hợp đồng mới có căn cứ điều chỉnh.

   
  Báo quản trị |