Điều chỉnh chức danh công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm như thế nào

Chủ đề   RSS   
 • #584648 30/05/2022

  Điều chỉnh chức danh công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm như thế nào

  Căn cứ Công văn 1398/LĐTBXH-ATLĐ năm 2020 có quy định như sau:

  "1. Người lao động thực tế làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm nhưng ghi chưa đúng chức danh nghề trong sổ bảo hiểm xã hội thì cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện điều chỉnh theo quy định tại Điều 98 Luật Bảo hiểm xã hội. Để đảm bảo quyền lợi người lao động, Bảo hiểm xã hội Việt Nam xem xét sửa đổi, bổ sung quy trình thực hiện điều chỉnh thông tin tham gia bảo hiểm xã hội đối với người làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm nhưng ghi chưa đúng trong sổ bảo hiểm xã hội."

  Đồng thời tại Luật Bảo hiểm xã hội 2014 có quy định:

  "Điều 98. Điều chỉnh thông tin tham gia bảo hiểm xã hội

  1. Người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản với cơ quan bảo hiểm xã hội khi có thay đổi thông tin tham gia bảo hiểm xã hội.

  2. Hồ sơ điều chỉnh thông tin cá nhân của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bao gồm:

  a) Tờ khai điều chỉnh thông tin cá nhân;

  b) Sổ bảo hiểm xã hội;

  c) Bản sao giấy tờ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến việc điều chỉnh thông tin cá nhân theo quy định của pháp luật."

  =>> Như vây, khi doanh nghiệp có sự ghi nhận chưa đúng chức danh công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm cho người lao động thì có thể làm hồ sơ theo quy định nêu trên gửi đến cơ quan BHXH để điều chỉnh lại thông tin cho người lao động.

  Cập nhật bởi Thanhngoc209 ngày 30/05/2022 10:30:31 CH
   
  1874 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #584878   31/05/2022

  Điều chỉnh chức danh công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm như thế nào

  Cảm ơn thông tin chia sẻ hữu ích của bạn. Hiện nay vì việc thay đổi quy định về danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm tại Thông tư 11/2020/TT-BLĐTBXH nên sẽ có nhiều đơn vị doanh nghiệp có chức danh không đúng theo danh mục thông tư 11. Vì vậy việc điều chỉnh lại sẽ giúp cơ quan BHXH dễ dàng xác nhận các đối tượng thuộc nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm để tính các chế độ bảo hiểm xã hội cho đối tượng này.

   
  Báo quản trị |  
 • #605707   27/09/2023

  Điều chỉnh chức danh công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm như thế nào

  Trước đây trong từ tháng 01/2000 đến tháng 12/2015 đơn vị tôi có 1 người lao động làm trong lĩnh vực đường thủy nội địa, các chức danh trong các quyết định lương là cán bộ kỹ thuật, nhân viên kỹ thuật không giống với chức danh theo thông tư 11/2020. Chức danh đề nghị điều chỉnh 

  Công nhân quản lý đường thủy nội địa” thuộc đối tượng lao động nặng nhọc độc hại loại IV tại mục IV – Vận tải (Số thứ tự 50 mục điều kiện lao động loại IV) trong Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm ban hành kèm theo Thông tư số 11/2020/TT-BLĐTBXH  ngày 12 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

  Tuy nhiên do thời gian đó người lao động làm việc tại đơn vị cũ (đơn vị này bị chuyển đổi loại hình doanh nghiệp nhiều lần từ năm 2000 đến năm 2015 qua 3 lần chuyển đổi doanh nghiệp), nên lúc đơn vị tôi nhờ xin lại các giấy tờ về quyết định phân công nhiệm vụ và bảng hưởng phụ cấp độc hại giai đoạn đó thì đơn vị cũ báo là k còn hồ sơ lưu, hồ sơ tiêu hủy hết k còn lưu. Đơn vị tôi giờ không cung cấp được những giấy tờ đó thì người lao động trong những năm làm việc độc hại không được xác nhận thì lại bỏ mất quá trình làm việc của người lao động. Tôi muốn hỏi còn hướng giải quyết khác cho trường hợp này không?

  Xin cảm ơn

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn ttttdt2017 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (27/09/2023)