Điều chỉnh chức danh công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm như thế nào

Chủ đề   RSS   
 • #584648 30/05/2022

  Điều chỉnh chức danh công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm như thế nào

  Căn cứ Công văn 1398/LĐTBXH-ATLĐ năm 2020 có quy định như sau:

  "1. Người lao động thực tế làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm nhưng ghi chưa đúng chức danh nghề trong sổ bảo hiểm xã hội thì cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện điều chỉnh theo quy định tại Điều 98 Luật Bảo hiểm xã hội. Để đảm bảo quyền lợi người lao động, Bảo hiểm xã hội Việt Nam xem xét sửa đổi, bổ sung quy trình thực hiện điều chỉnh thông tin tham gia bảo hiểm xã hội đối với người làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm nhưng ghi chưa đúng trong sổ bảo hiểm xã hội."

  Đồng thời tại Luật Bảo hiểm xã hội 2014 có quy định:

  "Điều 98. Điều chỉnh thông tin tham gia bảo hiểm xã hội

  1. Người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản với cơ quan bảo hiểm xã hội khi có thay đổi thông tin tham gia bảo hiểm xã hội.

  2. Hồ sơ điều chỉnh thông tin cá nhân của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bao gồm:

  a) Tờ khai điều chỉnh thông tin cá nhân;

  b) Sổ bảo hiểm xã hội;

  c) Bản sao giấy tờ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến việc điều chỉnh thông tin cá nhân theo quy định của pháp luật."

  =>> Như vây, khi doanh nghiệp có sự ghi nhận chưa đúng chức danh công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm cho người lao động thì có thể làm hồ sơ theo quy định nêu trên gửi đến cơ quan BHXH để điều chỉnh lại thông tin cho người lao động.

  Cập nhật bởi Thanhngoc209 ngày 30/05/2022 10:30:31 CH
   
  110 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #584878   31/05/2022

  Điều chỉnh chức danh công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm như thế nào

  Cảm ơn thông tin chia sẻ hữu ích của bạn. Hiện nay vì việc thay đổi quy định về danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm tại Thông tư 11/2020/TT-BLĐTBXH nên sẽ có nhiều đơn vị doanh nghiệp có chức danh không đúng theo danh mục thông tư 11. Vì vậy việc điều chỉnh lại sẽ giúp cơ quan BHXH dễ dàng xác nhận các đối tượng thuộc nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm để tính các chế độ bảo hiểm xã hội cho đối tượng này.

   
  Báo quản trị |