Diện tích ở bình quân tối thiểu là 15m2 sàn/đầu người nếu muốn đăng ký thường trú tại Hà Nội

Chủ đề   RSS   
 • #567367 31/01/2021

  jellannm
  Top 50
  Female
  Lớp 6

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/03/2019
  Tổng số bài viết (1084)
  Số điểm: 7600
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 173 lần


  Diện tích ở bình quân tối thiểu là 15m2 sàn/đầu người nếu muốn đăng ký thường trú tại Hà Nội

  Căn cứ Khoản 5 Điều 20 Luật Cư trú 2006(sửa đổi bổ sung 2013) quy định về điều kiện đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc Trung ương trong đó yêu cầu về chỗ ở hợp pháp do thuê mươn, ở nhờ của cá nhâ, tổ chức khác phải đảm bảo đủ 3 điều kiện sau:

  - Bảo đảm điều kiện về diện tích bình quân theo quy định của Hội đồng nhân dân thành phố;

  - Có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn về điều kiện diện tích bình quân;

  - Được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý bằng văn bản.

  Theo đó, khi bạn muốn đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc Trung ương theo diện thuê, mượn, ở nhờ bạn phải bảo đảm điều kiện về diện tích bình quân theo quy định của Hội đồng nhân.

  Căn cứ Nghị quyết 11/2013/NQ-HĐND quy định diện tích ở bình quân đối với nhà thuê ở nội thành để công dân được đăng ký thường trú ở nội thành thành phố Hà Nội quy định: "Điều 1. Diện tích ở bình quân đối với nhà thuê ở nội thành để công dân được đăng ký thường trú ở nội thành thành phố Hà Nội đến hết năm 2015 tối thiểu là 15m2 sàn/đầu người." 

  Thời hạn này được kéo dài đến hết năm 2020 bởi Điều 1 Nghị quyết 21/2016/NQ-HĐND.

  Theo đó bạn phải đảm bảo diện tích ở bình quân tối thiểu là 15m2 sàn/đầu người nếu muốn đăng ký thường trú tại Hà Nội. 

   
  392 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận