Diện tích đất nằm trong quy hoạch lộ giới có được chuyển mục đích sử dụng đất hay không?

Chủ đề   RSS   
 • #580242 31/01/2022

  jellannm
  Top 50
  Female
  Lớp 5

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/03/2019
  Tổng số bài viết (944)
  Số điểm: 6569
  Cảm ơn: 15
  Được cảm ơn 116 lần


  Diện tích đất nằm trong quy hoạch lộ giới có được chuyển mục đích sử dụng đất hay không?

  Căn cứ Điều 52 Luật đất đai 2013 quy định:

  "Điều 52. Căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

  1. Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

  2. Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất."

  Theo đó, để được chuyển mục đích thì phải phù hợp với kế hoạch sử dụng đất của cấp huyện. Phần đất nằm trong lộ giới nếu đã có quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất là đất giao thông rồi thì không thể chuyển sang mục đích đất khác (như đất thương mại, đất ở,...) được vì không phù hợp với kế hoạch sử dụng đất.

  Ngoài ra, tại Điều 43 Luật giao thông đường bộ 2008 quy định người đang sử dụng đất  mà đất đó nằm trong hành lang an toàn đường bộ thì được tiếp tục sử dụng đất theo đúng mục đích đã được xác định và không được gây cản trở cho việc bảo vệ an toàn công trình đường bộ.

  Theo quy định trên thì chỉ cho phép người sử dụng đất trong hành lang an toàn đường bộ sử dụng đất đúng theo mục đích đã được xác định trước đó, quy định này cũng không ghi nhận về quyền được chuyển mục đích sử dụng đất trong phạm vi đất dành cho đường bộ. 

   

   
  123 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận