Điểm tin sự kiện nổi bật trong tuần từ 21 – 26/9/2015

Chủ đề   RSS   
 • #400544 25/09/2015

  ChuTuocLS
  Top 150
  Female
  Đại học

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/07/2009
  Tổng số bài viết (567)
  Số điểm: 43875
  Cảm ơn: 50
  Được cảm ơn 1128 lần
  SMod

  Điểm tin sự kiện nổi bật trong tuần từ 21 – 26/9/2015

  Tuần vừa qua, nhiều văn bản nổi bật liên quan đến thuế, phí, lệ phí, chính sách bảo hiểm xã hội, lao động tiền lương…được ban hành. Cụ thể như sau:

  Điều kiện xe gắn máy được nhập khẩu, tạm nhập khẩu

  Theo Thông tư 143/2015/TT-BTC quy định thủ tục hải quan và quản lý xe ô tô, xe gắn máy của các đối tượng được phép nhập khẩu, tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại có hiệu lực từ ngày 26/10/2015, thì xe gắn máy nhập khẩu, tạm nhập khẩu phải đáp ứng các điều kiện sau:

  - Chưa qua sử dụng.

  - Đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe mô tô, xe gắn máy (QCVN 14:2011/BGTVT).

  - Phải thuộc loại được phép đăng ký, lưu hành tại Việt Nam (trừ trường hợp nhập khẩu, tạm nhập khẩu không đăng ký, lưu hành để làm mẫu, trưng bày, giới thiệu sản phẩm, triển lãm, nghiên cứu, thử nghiệm).

  Xe gắn máy nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại theo hình thức quà biếu, quà tặng thì trong 01 năm, mỗi tổ chức, cá nhân Việt Nam chỉ được nhập khẩu 01 xe gắn máy do tổ chức, cá nhân nước ngoài biếu, tặng.


  Bồi dưỡng 2 triệu đồng nếu cung cấp đúng thông tin hài cốt liệt sĩ

  Cụ thể, ngân sách nhà nước sẽ chi bồi dưỡng cho người cung cấp thông tin 2 triệu đồng đối với 01 thông tin được xác minh chính xác về hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, không phụ thuộc số lượng hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

  Ngoài ra, người xác minh thông tin được hưởng tiền công tác phí theo quy định tại Thông tư 97/2010/TT-BTC và được bồi dưỡng thêm 100.000 đồng/người/ngày.

  Nội dung này được đề cập tại Thông tư 148/2015/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/11/2015.


  Hướng dẫn tiền lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, Tết, nghỉ có hưởng lương

  Theo Công văn 3801/LĐTBXH-LĐTL được ban hành ngày 21/9/2015, tiền lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương được tính như sau:

  - Đối với người lao động hưởng lương theo ngày: ít nhất bằng 300%, chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương theo quy định của Bộ luật Lao động

  - Đối với trường hợp người lao động hưởng lương theo tháng đã bao gồm tiền lương của ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương theo quy định của Bộ luật Lao động thì được hưởng ít nhất 300% tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường.


  Hướng dẫn thu BHXH của cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử

  Cụ thể, bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) của cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử được thu theo quy định sau:

  - Nếu được chuyển xếp lương để tham gia đóng BHXH, BHYT theo Điểm d, đ, e Khoản 1 Điều 3 Nghị định 26/2015/NĐ-CP thì thu theo mức lương được xếp.

  - Nếu không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm, chưa đủ tuổi nghỉ hưu, được cơ quan thẩm quyền bố trí công tác mới không quy định mức lương, phụ cấp chức vụ hoặc có quy định nhưng thấp hơn mức đã được hưởng theo Khoản 2 Điều 4 Nghị định 26/2015/NĐ-CP thì:

     + 06 tháng đầu: thu theo mức lương, phụ cấp chức vụ đã được hưởng trước khi chuyển công tác mới.

     + Từ tháng thứ 07 trở đi: thu theo mức lương hoặc phụ cấp chức vụ của vị trí công tác mới.

  - Nếu không có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi mà còn dưới 02 năm công tác mới đến tuổi nghỉ hưu, được cơ quan thẩm quyền quyết định cho nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu theo Điều 5 Nghị định 26/2015/NĐ-CP thì thu theo mức lương chức vụ hoặc mức lương theo ngạch, bậc, phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề, mức chênh lệch bảo lưu lương (nếu có) của tháng trước khi nghỉ chờ.

  Nội dung này được đề cập tại Công văn 3624/BHXH-CSXH ban hành ngày 22/9/2015.


  Hướng dẫn mới về hóa đơn với hàng khuyến mại

  Theo Công văn 3809/TCT-DNL được ban hành ngày 17/9/2015 thì việc xuất hóa đơn hàng khuyến mại cần phải lưu ý một số điều sau:

  - Giá tính thuế giá trị gia tăng với hàng hóa, dịch vụ để khuyến mại được xác định bằng 0.

  Trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại nhưng không thực hiện theo quy định pháp luật về thương mại thì phải kê khai, tính nộp thuế như hàng hóa, dịch vụ dùng để tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng, cho..

  - Trường hợp khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ 200.000 đồng trở lên mỗi lần, người mua không lấy hóa đơn hoặc không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế (nếu có) thì vẫn phải lập hóa đơn và ghi rõ “người mua không lấy hóa đơn” hoặc “người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế”

  - Đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động thì phải lập hóa đơn GTGT (hoặc hóa đơn bán hàng), trên hóa đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hóa đơn xuất bán hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng.

  - Bán hàng hóa, dịch vụ có tổng giá thanh toán dưới 200.000 đồng mỗi lần thì không phải lập hóa đơn, trừ trường hợp người mua yêu cầu lập và giao hóa đơn.

  Khi bán hàng hóa, dịch vụ không phải lập hóa đơn, người bán phải lập Bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ.

  Bảng kê phải có tên, mã số thuế và địa chỉ của người bán, tên hàng hóa, dịch vụ, giá trị hàng hóa, dịch vụ bán ra, ngày lập, tên và chữ ký người lập Bảng kê. Trường hợp người bán nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thì Bảng kê bán lẻ phải có tiêu thức “thuế suất giá trị gia tăng” và “tiền thuế giá trị gia tăng”. Hàng hóa, dịch vụ bán ra ghi trên Bảng kê theo thứ tự bán hàng trong ngày .


  Hướng dẫn công bố tiền lương, thưởng của doanh nghiệp Nhà nước

  Từ ngày 05/11/2015, các doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, xổ số, chứng khoán…phải thực hiện công bố thông tin theo quy định sau:

  - Doanh nghiệp phải xây dựng báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp theo các nội dung quy định.

  Đồng thời, công bố trên Cổng hoặc Trang thông tin điện tử của doanh nghiệp, gửi báo cáo tới cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước và Bộ Kế hoạch và Đầu tư để thực hiện công bố.

  Thời hạn công bố và gửi báo cáo cho cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước và Bộ Kế hoạch và Đầu tư không muộn hơn ngày 31/3 của năm liền sau năm báo cáo.

  - Cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước công bố báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp trên cổng hoặc trang thông tin điện tử của cơ quan trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo của doanh nghiệp.

  - Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp trên cổng thông tin doanh nghiệp của Bộ (http://www.business.gov.vn) trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo của doanh nghiệp.

  Quy định này được đề cập tại Nghị định 81/2015/NĐ-CP.


  Ngoài ra, Dân Luật điểm qua các thông tin nổi bật được cập nhật trong tuần.

  - Đã cập nhật đầy đủ 71 điểm mới Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.

  - Cử nhân Luật có thể hành nghề định giá đất

  - 9 Chính sách ưu đãi dành cho doanh nghiệp kinh doanh hàng hải

  - 10 điều cần biết về an toàn, vệ sinh lao động

  - Tuyển dụng vượt kế hoạch, Giám đốc công ty Nhà nước sẽ bị trừ lương

  - Thông tư mới hướng dẫn thuế tiêu thụ đặc biệt.

  - Sẽ công khai thông tin của người chưa thi hành án dân sự

  - Phân biệt hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động

   
  9172 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận