Điểm mới về xuất cảnh, nhập cảnh cho công dân VN từ 01/07/2020

Chủ đề   RSS   
 • #535039 14/12/2019

  Limma
  Top 500
  Female
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/09/2019
  Tổng số bài viết (116)
  Số điểm: 1075
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 143 lần


  Điểm mới về xuất cảnh, nhập cảnh cho công dân VN từ 01/07/2020

  Ngày 22/11/2019 Quốc hội vừa thông qua Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân việt nam 2019, trong đó, quy định một số điểm mới về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam như sau:

  1. Cấp hộ chiếu có gắn chíp điện tử từ ngày 01/07/2020

  Tại khoản 4, Điều 2 Luật quy định “Hộ chiếu có gắn chíp điện tử là hộ chiếu có gắn thiết bị điện tử lưu giữ thông tin được mã hóa của người mang hộ chiếu và chữ ký số của người cấp”

  Như vậy, người dân từ đủ 14 tuổi có thể quyết định làm hộ chiếu có gắn chíp điện tử hoặc không gắn chíp điện tử theo quy định. Theo đó, Hộ chiếu không gắn chíp điện tử được cấp cho công dân Việt Nam chưa đủ 14 tuổi hoặc cấp theo thủ tục rút gọn.

  2. Có thẻ CCCD có thể được cấp hộ chiếu ở bất kỳ đâu

  Xem chi tiết tại đây;

  3. Chỉ còn 4 loại giấy tờ cấp cho công dân Việt Nam để xuất cảnh, nhập cảnh

  Cụ thể: Tại khoản 6 Luật mới quy định giấy tờ xuất nhập cảnh, bao gồm:

  a) Hộ chiếu ngoại giao;

  b) Hộ chiếu công vụ;

  c) Hộ chiếu phổ thông;

  d) Giấy thông hành.

  Vậy từ ngày luật này có hiệu lực thì không còn sử dụng Hộ chiếu thuyền viên và các loại Giấy tờ khác (như: Hộ chiếu thuyền viên; Giấy thông hành biên giới; Giấy thông hành nhập xuất cảnh; Giấy thông hành hồi hương; Giấy thông hành) theo quy định hiện hành (Điều 4 Nghị định 136/2007/NĐ-CP)

  4. Không còn quy định cấp chung cho trẻ em dưới 9 tuổi vào hộ chiếu phổ thông của cha hoặc của mẹ

  Theo quy định tại Luật mới không còn quy định trường hợp cấp chung cho trẻ em dưới 9 tuổi vào hộ chiếu phổ thông của cha hoặc của mẹ. Theo đó, hộ chiếu phổ thông được cấp cho mọi công dân Việt Nam sử dụng để xuất cảnh, nhập cảnh, chứng minh quốc tịch và nhân thân. Đây là giấy tờ thuộc quyền sở hữu của Nhà nước.

  Thời hạn sử dụng của hộ chiếu phổ thông về cơ bản vẫn được giữ nguyên như hiện nay, cụ thể:

  - Hộ chiếu cấp cho người từ đủ 14 tuổi trở lên có thời hạn 10 năm và không gia hạn;

  - Hộ chiếu cấp cho người chưa đủ 14 tuổi có thời hạn 05 năm và không được gia hạn.

  Theo quy định hiện hành(khoản 3 Điều 5 Nghị định 136/2007/NĐ-CP sửa đổi tại khoản 2 Điều 1 Nghị định 94/2015/NĐ-CP) quy định trẻ em dưới 9 tuổi được cấp chung vào hộ chiếu phổ thông của cha hoặc của mẹ nếu có đề nghị của cha hoặc mẹ trẻ em đó, có thời hạn 05 năm.

  Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020.

   
  3721 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận