Điểm mới 11 Luật được thông qua tại kỳ họp 8, Quốc hội khóa XIV

Chủ đề   RSS   
 • #534984 13/12/2019

  Linhngo99
  Top 500
  Female


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:13/09/2019
  Tổng số bài viết (195)
  Số điểm: 1803
  Cảm ơn: 29
  Được cảm ơn 234 lần


  Điểm mới 11 Luật được thông qua tại kỳ họp 8, Quốc hội khóa XIV

  Điểm mới 11 Luật được thông qua tại kỳ họp 8, Quốc hội khóa XIV

  Tại kỳ họp 8, Quốc hội khóa XIV vừa qua đã thông qua một số luật mới nổi bật, liên quan đến nhiều lĩnh vực. Theo đó, sau đây mình cập nhật điểm nổi bật để các bạn tham khảo, mong sẽ giúp các bạn cập nhật những thông tin bổ ích.

  1. Bộ luật Lao động 2019

  Luật mới gồm XVII chương và 220 Điều (giảm 22 Điều so với Bộ luật cũ). Trong đó, Luật mới quy định đã chính thức bỏ loại hợp đồng lao động mùa vụ (thời hạn dưới 12 tháng), và nay chỉ còn hai loại giao dịch hợp đồng:

  - Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó ha bên không xác định thời hạn thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng;

  - Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong thời gian không quá 36 tháng kể từ thời điểm có hiệu lực của hợp đồng

   Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021, BLLĐ 2012 hết hiệu lực.

  Xem thêm:

   
   

  2. Luật kiểm toán nhà nước sửa đổi 2019

  Luật sửa đổi, đổi một số điều tại Luật kiểm toán nhà nước 2015. Trong đó, luật sửa đổi quy định bổ sung nhiệm vụ của kiểm toàn nhà nước về việc xem xét quyết định việc kiểm toán nhà nước trong trường hợp cụ thể:

  Tại khoản 3 Điều 10 hiện hành quy định:"3. Xem xét, quyết định việc kiểm toán khi có đề nghị của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và cơ quan, tổ chức không có trong kế hoạch kiểm toán năm của Kiểm toán nhà nước."

  Luật sửa đổi, bổ sung điểm a, b tại khoản 3 về việc xem xét quyết định việc kiểm toán nhà nước trong trường hợp sau đây:

  a) (gồm khoản 3 nêu trên)

  b) Theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng.

  Trường hợp không thực hiện kiểm toán theo quy định tại điểm a,b khoản này thì thông báo rõ lý do cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đã đề nghị.

  Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020.

  3. Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức sửa đổi 2019

  Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức 2019 được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 25/11/2019, sửa đổi đổi bổ sung một số điều Luật cán bộ công chứcLuật viên chức

  Trong đó, tại nội dung luật sửa đổi quy định chỉ còn 03 trường hợp viên chức có biên chế suốt đời, cụ thể:

   Tại khoản 2, Điều 2 Luật sửa đổi quy định đối với hợp đồng làm việc không xác định thời hạn chỉ còn được áp dụng với 03 trường hợp sau:

  - Viên chức được tuyển dụng trước ngày 01/7/2020;

  - Cán bộ, công chức chuyển thành viên chức;

  - Người được tuyển dụng làm viên chức làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

  Ngoài ra, vẫn giữ nguyên hai loại hợp đồng làm việc là không xác định thời hạn và xác định thời hạn, tuy nhiên thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng xác định thời hạn là trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 60 tháng.

  Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020.

  Xem thêm:

   
   

  4. Luật Dân quân tự vệ 2019

  Theo luật dân quân tự vệ mới bổ sung trường hợp được miễn thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ nòng cốt tại khoản 2 Điều 12 luật hiện hành, cụ thể: “d. Người làm công tác cơ yếu” (khoản 2 Điều 11 Luật dân quân tự vệ 2019)

  Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020, Luật Dân quân tự về 2009 hết hiệu lực.

  5. Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019

  Ngày 22/11/2019, Quốc hội vừa thông qua Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân việt nam 2019.

  Trong đó quy định là nếu có thẻ căn cước công dân thì công dân có thể thực hiện làm hộ chiếu tại cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi thuận lợi nhất mà không yêu cầu sổ KT3 đối với nơi tạm trú như quy định trước đây (Căn cứ: khoản 3 Điều 15 Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019)

  Xem thêm:

  >>>Có thể làm hộ chiếu bất kì nơi đâu từ 01/07/2020

  6. Luật Lực lượng dự bị động viên 2019

   Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020, Pháp lệnh về lực lượng bị động viên 1996 hết hiệu lực. Trong đó, Luật mới quy định cụ thể các hành vi bị nghiêm cấm trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên, cụ thể có 5 trường hợp sau::

  - Trốn tránh thực hiện trách nhiệm của quân nhân dự bị, nghĩa vụ của chủ phương tiện kỹ thuật dự bị được huy động, điều động.

  - Chống đối, cản trở việc xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên.

  - Huy động, điều động lực lượng dự bị động viên không có trong kế hoạch được phê duyệt.

  - Lợi dụng, lạm dụng việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên xâm phạm lợi ích quốc gia, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

  - Phân biệt đối xử về giới trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên.

  Tại Luật hiện hành: “Điều 6.- Nghiêm cấm việc thành lập và sử dụng các đơn vị dự bị động viên trái với quy định của Pháp lệnh này”

  Như vậy theo quy định tại luật mới đã quy định các trường hợp cụ thể bị nghiêm cấm trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên nêu trên.

  Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020, Pháp lệnh về lực lượng bị động viên 1996 hết hiệu lực.

  7. Luật Chứng khoán 2019

  Ngày 26/11/2019, Quốc hội thông qua Luật chứng khoán 2019. Theo đó, Luật mới gồm X chương 135 Điều, quy định mới về điều kiện về vốn điều lệ đối với tổ chức chào bán chứng khoán ra công chúng, như sau:

  Nâng điều kiện về vốn điều lệ đối với tổ chức chào bán chứng khoán ra công chúng từ 10 tỷ đồng (hiện hành) lên 30 tỷ đồng (Điều 15). Quy định mới này nhằm nâng cao chất lượng, sự ổn định của công ty đại chúng và phù hợp với thông lệ quốc tế, cũng như quy mô của thị trường chứng khoán…

  Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021, Luật chứng khoán 2006 hết hiệu lực.

  8. Luật Thư viện 2019

  Theo Điều 9, Điều 10 Pháp lệnh thư viện 2000 quy định chỉ có tổ chức của Việt Nam có quyền thành lập thư Các tổ chức, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài sinh sống và làm việc tại Việt Nam có quyền tham gia vào các hoạt động do thư viện tổ chức.

  Theo đó, tại Luật Thư viện mới đã mở rộng, xã hội hóa hoạt động thành lập thư viện. Theo đó, không chỉ dừng lại ở các tổ chức của Việt Nam mà mọi tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cứ đều có quyền thành lập thư viện ngoài công lập khi đáp ứng đủ các điều kiện (Điều 18):

  Bên cạnh đó, Ngày 25/02/2014, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định lấy ngày 21/4 hàng năm là Ngày Sách Việt Nam tại Quyết định 284/QĐ-TTg và lần đầu tiên, ngày 21/4 hàng năm được đưa vào Luật Thư viện trở thành Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam nhằm phát triển một xã hội có thói quen, văn hóa đọc.

  Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020, Pháp lệnh thư viện 2000 hết hiệu lực.

  9. Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019

  Luật sửa đổi, bổ sung 04 Điều của Luật Tổ chức Chính phủ (gồm Điều 23, Điều 28, Điều 32 và Điều 40) và Luật Tổ chức chính quyền địa phương tập trung sửa đổi cơ cấu tổ chức của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp.

  Xem điểm mới tại đây;

  Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020.

  10. Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi 2019

  Bổ sung khoản 2 Điều 3 Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2017 về khái niệm vũ khí quân dụng như sau:

  “b) Vũ khí được chế tạo, sản xuất thủ công hoặc công nghiệp, không theo tiêu chuẩn kỹ thuật, thiết kế của nhà sản xuất hợp pháp, có khả năng gây sát thương, nguy hại cho tính mạng, sức khỏe của con người, phá hủy kết cấu vật chất tương tự như vũ khí quy định tại điểm a khoản này, không được trang bị cho lực lượng vũ trang nhân dân và các lực lượng khác quy định tại Điều 18 của Luật này để thi hành công vụ”;

  Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 10/01/2020.

  11. Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi 2019

  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi 2014, trong đó, Luật sửa đổi, bổ sung quy định về thủ tục cấp thị thực điện tử theo đề nghị của người nước ngoài, như sau (khoản 9 Điều 1 Luật sửa đổi, Điều 16 Luật hiện hành):

  Thủ tục:

  - Khai thông tỉn đề nghị cấp thị thực điện tử, tải ảnh và trang nhân thân hộ chiếu tại Trang thông tin cấp thị thực điện tử,

  - Nộp phí cấp thị thực vào tài khoản quy định tại Trang thông tin cấp thị thực điện tử sau khi nhận mã hồ sơ điện tử của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh.

  Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh xem xét, giải quyết, trả lời người đề nghị cấp thị thực điện tử tại Trang thông tin cấp thị thực điện tử trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ thông tin đề nghị cấp thị thực hiện tử và phí cấp thị thực.

  Người nước ngoài được cấp thị thực điện tử sử dụng mã hồ sơ điện tử để kiểm tra và in kết quả cấp thị thực điện tử tại Trang thông tin cấp thị thực điện tử.

  Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020.

   
  7008 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn Linhngo99 vì bài viết hữu ích
  yuanping (28/04/2020) enychi (13/12/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận