Điểm khác nhau giữa chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh

Chủ đề   RSS   
 • #589978 25/08/2022

  Điểm khác nhau giữa chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh

  Tiêu chí

  Chi nhánh

  Văn phòng đại diện

  Địa điểm kinh doanh

  Khái niệm

  Là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gồm cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp (khoản 1 Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2020).

  Là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Văn phòng đại diện không thực hiện chức năng kinh doanh của doanh nghiệp (khoản 2 Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2020).

  Là nơi doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể (khoản 3 Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2020).

  Chức năng kinh doanh

  Có.

  Không.

  Có.

  Ngành nghề kinh doanh

  Được đăng ký tất cả các ngành nghề mà trụ sở chính đã đăng ký

  Chỉ được đại diện theo ủy quyền

  Được đăng ký một số ngành nghề mà trụ sở chính đã đăng ký.

  Địa điểm

  Có thể đặt khác tỉnh/thành phố với nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính, có thể được thành lập trong nước và nước ngoài. (khoản 1 Điều 45 Luật Doanh nghiệp 2020)

  Có thể đặt khác tỉnh/thành phố với nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính, có thể được thành lập trong nước và nước ngoài. (khoản 1 Điều 45 Luật Doanh nghiệp 2020)

  Doanh nghiệp có thể lập địa điểm kinh doanh tại địa chỉ khác nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh (điểm a khoản 2 Điều 31 Nghị định 01/2021/NĐ-CP)

  Con dấu, giấy phép hoạt động

  - Có con dấu riêng (khoản 2 Điều 43 Luật Doanh nghiệp 2020);

  - Có giấy chứng nhận hoạt động riêng.

  - Có con dấu riêng (khoản 2 Điều 43 Luật Doanh nghiệp 2020);

  - Có giấy chứng nhận hoạt động riêng.

  - Không có con dấu riêng.

  - Có Giấy chứng nhận hoạt động riêng

  Về đặt tên

  Tên Chi nhánh phải mang tên doanh nghiệp kèm theo cụm từ “Chi nhánh” đối với chi nhánh, cụm từ “Văn phòng đại diện” đối với văn phòng đại diện (Điều 40 Luật Doanh nghiệp 2020)

  Tên văn phòng đại diện phải mang tên doanh nghiệp kèm theo cụm từ “Chi nhánh” đối với chi nhánh, cụm từ “Văn phòng đại diện” đối với văn phòng đại diện (Điều 40 Luật Doanh nghiệp 2020)

  Không bắt buộc phải để tên doanh nghiệp khi đặt tên cho địa điểm kinh doanh (Điều 40 Luật Doanh nghiệp 2020)

  Ký kết hợp đồng;

  xuất hóa đơn

  - Được phép ký hợp đồng kinh tế;

  - Được phép sử dụng và xuất hóa đơn.

  - Không được đứng tên trên hợp đồng kinh tế;

  - Không được đăng ký, sử dụng hóa đơn.

  - Không được đứng tên trên hợp đồng kinh tế;

  - Không được đăng ký, sử dụng hóa đơn.

  Nghĩa vụ thuế

  - Có mã số thuế riêng 13 số trên Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (khoản 5 Điều 8 Nghị định 01/2021/NĐ-CP);

  - Hạch toán độc lập (phải có hóa đơn riêng)  hoặc hạch toán phụ thuộc.

   

  - Có mã số thuế riêng 13 số trên Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (khoản 5 Điều 8 Nghị định 01/2021/NĐ-CP);

  - Không được đăng ký, sử dụng hóa đơn

  - Kê khai thuế độc lập với công ty tại cơ quan thuế nơi đặt trụ sở văn phòng đại diện quản lý;

  - Hạch toán phụ thuộc.         

  - Không có mã số thuế riêng (khoản 6 Điều 8 Nghị định 01/2021/NĐ-CP);

  - Địa điểm cùng tỉnh với trụ sở chính: Trụ sở chính kê khai và nộp thuế;

  - Địa điểm khác tỉnh với trụ sở chính: đăng ký mã số thuế phụ thuộc và kê khai tại Cục thuế địa phương;

  - Hạch toán phụ thuộc.

  Các loại thuế, phí phải nộp

  - Lệ phí môn bài;

  - Thuế Giá trị gia tăng;

  - Thuế thu nhập doanh nghiệp;

  - Thuế thu nhập cá nhân.

  - Thuế thu nhập cá nhân.

  - Lệ phí môn bài.

  Thủ tục thành lập

  Hồ sơ thành lập phức tạp hơn địa điểm kinh doanh.

  Hồ sơ thành lập phức tạp hơn địa điểm kinh doanh.

  Hồ sơ thành lâp đơn giản.

   

  Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

  - Phải thực hiện các thủ tục thay đổi về thuế;

  - Gửi Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh (Điều 62 Nghị định 01/2021/NĐ-CP).

  - Phải thực hiện các thủ tục thay đổi về thuế;

  - Gửi Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt văn phòng đại diện (Điều 62 Nghị định 01/2021/NĐ-CP).

  - Chỉ phải thực hiện thủ tục gửi Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt địa điểm kinh doanh (Điều 62 Nghị định 01/2021/NĐ-CP).

  Mục đích thành lập

  Doanh nghiệp có nhu cầu mở một cơ sở kinh doanh nhiều lĩnh vực, có thể ký hợp đồng, xuất hóa đơn cho khách hàng; cơ sở hoạt động ở các tỉnh thành phố khác với tỉnh thành phố nơi đặt trụ sở chính của công ty.

  Doanh nghiệp muốn thăm dò nghiên cứu thị trường, giám sát việc vi phạm thương hiệu, không kinh doanh tại cơ sở này của mình tại các tỉnh thành phố nơi không đặt trụ sở chính mà không phát sinh nhu cầu kinh doanh.

  Doanh nghiệp có nhu cầu muốn mở một cơ sở kinh doanh chuyên biệt một lĩnh vực, muốn lựa chọn thủ tục và hoạt động đơn giản, cơ sở hoạt động trong cùng tỉnh/thành phố nơi trụ sở chính của của công ty.

   

   
  1036 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn tranquanghung651999@gmail.com vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (25/08/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #590388   29/08/2022

  thanhdat.nguyen1404
  thanhdat.nguyen1404
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:07/06/2022
  Tổng số bài viết (448)
  Số điểm: 3989
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 68 lần


  Điểm khác nhau giữa chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh

  Cảm ơn thông tin chia sẻ hữu ích từ bạn. Hiện nay còn nhiều người chưa rõ thể nào là văn phòng đại diện, chi nhánh, địa điểm kinh doanh và nhiệm vụ quyền hạn của những đơn vị phụ thuộc này là gì. Bìa viết của bạn đã trình bày sơ lược về một số điểm giúp người đọc phân biệt được văn phòng đại diện, chi nhánh, địa điểm kinh doanh. Việc hiểu rõ và phân biệt được những đơn vị phụ thuộc này là hết sức quan trọng, nhất là đối với những người làm công tác pháp chế tại doanh nghiệp.

   
  Báo quản trị |  
 • #590400   29/08/2022

  Hong312
  Hong312
  Top 75
  Lớp 6

  Vietnam --> Đăk Lăk
  Tham gia:05/05/2021
  Tổng số bài viết (861)
  Số điểm: 7407
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 136 lần


  Điểm khác nhau giữa chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh

  Cảm ơn bài viết của bạn, có thể thấy về ký hợp đồng kinh tế Chi nhánh được phép ký kết HĐ kinh thế, Văn phòng đại điện và địa điểm kinh doanh không được phép đứng tên trên hợp đồng kinh tế, thông qua việc so sánh trên giúp mọi người đã hiểu hơn về 3 loại phương thức này và doanh nghiệp có thể lựa chọn hình thức thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc địa điểm kinh doanh phụ thuộc vào mục đích, nhu cầu của mình khi muốn mở rộng kinh doanh.

   
  Báo quản trị |