Dịch Vụ Tư Vấn Cấp Chứng Chỉ Năng Lực Xây Dựng Hạng 3 Tốt Nhất

Chủ đề   RSS   
 • #602402 09/05/2023

  phamtrungtinh31

  Sơ sinh

  Vietnam --> Hà Nội
  Tham gia:21/04/2023
  Tổng số bài viết (7)
  Số điểm: 35
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 7 lần


  Dịch Vụ Tư Vấn Cấp Chứng Chỉ Năng Lực Xây Dựng Hạng 3 Tốt Nhất

  Điều Kiện Cấp Chứng Chỉ Năng Lực Xây Dựng Hạng 3

  Chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 3 là một chứng chỉ năng lực xây dựng bắt buộc nếu các công ty muốn tham gia đấu thầu, nghiệm thu, thanh quyết toán công trình nhóm C hay công trình cấp III. Dưới đây là một số điều kiện cấp chứng chỉ tương ứng với các lĩnh vực xây dựng có thể bạn chưa biết:

  Lĩnh Vực Thi Công Xây Dựng Công Trình

  1. Có ít nhất 1 cá nhân có đủ điều kiện năng lực làm chỉ huy trưởng của công trình hạng III trở lên (có chứng chỉ hành nghề giám sát hạng III trở lên) cùng loại với công trình xây dựng xin cấp chứng chỉ. Ví dụ: doanh nghiệp, công ty muốn xin lĩnh vực thi công dân dụng hạng 3 phải có ít nhất 1 người có chứng chỉ hành nghề giám sát hạng III lĩnh vực thi công dân dụng.
  2. Cán bộ phụ trách thi công phải có chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với lĩnh vực công việc mà họ đảm nhận.
  3. Có đội ngũ công nhân, nhân viên kỹ thuật có chuyên môn, nghiệp vụ và có chứng chỉ đào tạo nghề, sơ cấp nghề.
  4. Có máy móc, thiết bị phục vụ công tác thi công xây dựng.

  Lĩnh Vực Thiết Kế, Thẩm Tra Thiết Kế Xây Dựng Công Trình

  1. Có ít nhất 1 chủ nhiệm, chủ trì thiết kế công trình có chứng chỉ hành nghề thiết kế hạng III trở lên. Riêng với lĩnh vực dân dụng cần thêm chủ trì kết cấu, cơ điện, cấp thoát nước.
  2. Cán bộ kỹ thuật tham gia thiết kế phải có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại lĩnh vực xin cấp.

  Lĩnh Vực Tư Vấn Quản Lý Dự Án

  1. Có tối thiểu 1 cá nhân có đủ điều kiện, năng lực làm giám đốc quản lý dự án của dự án nhóm C.
  2. Có 1 chủ trì giám sát lĩnh vực phù hợp với lĩnh vực xin chứng chỉ.
  3. Có 1 cá nhân là chủ trì dự toán (kỹ sư định giá công trình)

  Lĩnh Vực Tư Vấn Giám Sát Thi Công Xây Dựng

  1. Có tối thiểu cá nhân có chứng chỉ hành nghề giám sát hạng III trở lên làm giám sát trưởng của công trình muốn xin.
  2. Có ít nhất 1 giám sát viên có chứng chỉ hành nghề giám sát công trình hạng III trở lên.
  3. Giám sát trưởng đã thực hiện giám sát thi công hay tham gia lập thiết kế, thẩm định thiết kế hoặc thi công xây dựng tối thiểu 1 công trình cấp III hay tối thiểu 2 công trình cấp IV cùng loại.

  Lĩnh Vực Khảo Sát Xây Dựng

  1. Có phòng thí nghiệm hoặc hợp đồng nguyên tắc về việc liên kết thực hiện công việc thí nghiệm với phòng thí nghiệm phục vụ khảo sát xây dựng được Bộ Xây Dựng công nhận.
  2. Có máy móc, thiết bị phục vụ công tác khảo sát.
  3. Cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm, chủ trì khảo sát phải có chứng chỉ hành nghề khảo sát từ hạng III trở lên
  4. Có đội ngũ cán bộ kỹ thuật tham gia khảo sát có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp.

  Cơ Quan Có Thẩm Quyền Cấp Chứng Chỉ Năng Lực Hoạt Động Xây Dựng Hạng 3

  Sở Xây Dựng cấp chứng chỉ năng lực xây dựng hạng III cho các doanh nghiệp có đủ điều kiện xin cấp chứng chỉ theo đúng quy định của pháp luật, có giá trị 10 năm tính từ ngày cấp và có hiệu lực trên toàn quốc.

  Hồ Sơ Xin Cấp Chứng Chỉ Năng Lực Hạng 3

  1. 01 bản sao từ bản đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập của tổ chức chụp từ bản chính.
  2. 01 Đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 3 theo mẫu phụ lục V Nghị định số 100/2018/NĐ-CP.
  3. Tệp tin chứa ảnh hay bản scan từ bản chính của những văn bằng chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ nghề, hợp đồng lao động của những nhân sự chủ chốt trong công ty có liên quan đến lĩnh vực xin cấp chứng chỉ hành nghề năng lực xây dựng.
  4. Bản kê khai kinh nghiệm hoạt động của các cá nhân chủ chốt (chỉ huy trưởng, giám sát trưởng, chủ nhiệm, chủ trì).
  5. Bản kê khai năng lực kinh nghiệm hoạt động xây dựng của tổ chức, doanh nghiệp, công ty bao gồm bản scan hợp đồng kinh tế + biên bản nghiệm thu để chứng minh năng lực kinh nghiệm.

  SMART ENTERPRISE SOLUTIONS

   
  139 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn phamtrungtinh31 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (09/05/2023) phamtrungtinh31 (09/05/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận