Dịch vụ tư vấn bất động sản không thành lập doanh nghiệp bị xử phạt như thế nào?

Chủ đề   RSS   
 • #584402 29/05/2022

  Dịch vụ tư vấn bất động sản không thành lập doanh nghiệp bị xử phạt như thế nào?

  Căn cứ Khoản 1 Điều 74 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 quy định về dịch vụ tư vấn bất động sản như sau:

  1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ tư vấn bất động sản phải thành lập doanh nghiệp.
   
  Theo đó, tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ tư vấn bất động sản nếu không sẽ bị xử theo theo điểm a Khoản 2, Điểm b Khoản 4, Điểm c Khoản 5 Điều 59 Nghị định 16/2022/NĐ-CP như sau:
   
  2. Phạt tiền từ 120.000.000 đồng đến 160.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
   
  a) Kinh doanh dịch vụ bất động sản mà không thành lập doanh nghiệp theo quy định hoặc không đủ số người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản theo quy định hoặc chứng chỉ hành nghề hết thời hạn sử dụng theo quy định;
  4. Hình thức xử phạt bổ sung:
   
  b) Đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản từ 06 tháng đến 09 tháng đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 2, điểm a khoản 3 Điều này.
   
  5. Biện pháp khắc phục hậu quả:
   
  c) Buộc thành lập doanh nghiệp theo quy định khi kinh doanh dịch vụ bất động sản hoặc buộc có đủ số người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản theo quy định với hành vi quy định tại điểm a khoản 2 Điều này;
   
  Căn cứ Điểm c Khoản 4 Nghị định trên quy định như sau:
   
  c) Mức phạt tiền quy định tại Nghị định này là mức phạt áp dụng đối với tổ chức (trừ mức phạt quy định tại điểm a, điểm b, điểm c khoản 1 Điều 24; điểm a, điểm b, điểm c khoản 1 Điều 59, điểm a khoản 3 Điều 64, Điều 65, khoản 1 (trừ điểm e) Điều 70 Nghị định này là mức phạt đối với cá nhân). Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với cá nhân bằng 1/2 mức phạt tiền đối với tổ chức.
   
  Như vậy, tổ chức có kinh doanh tư vấn bất động sản không thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật thì sẽ bị phạt tiền  từ 120.000.000 đồng đến 160.000.000 đồng và cá nhân thì sẽ bằng 1/2 mức phạt trên. Đồng thời, đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản từ 06 tháng đến 09 tháng và buộc thành lập doanh nghiệp theo quy định khi kinh doanh dịch vụ bất động sản.

   

   
  46 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận