Địa điểm kinh doanh có được dùng con dấu riêng?

Chủ đề   RSS   
 • #535862 28/12/2019

  Địa điểm kinh doanh có được dùng con dấu riêng?

  Con dấu của địa điểm kinh doanh khác tỉnh với nơi đặt trụ sở và có một số thông tin trao đổi với mình như sau:
   
  Địa điểm kinh doanh là nơi mà doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể - khoản 3 Điều 45 Luật doanh nghiệp 2014:
  "Điều 45. Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp

  1. Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

  2. Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó.

  3. Địa điểm kinh doanh là nơi mà doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể."

   
  Số lượng, hình thức, nội dung mẫu con dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện được quy định tại Điều 12 và Điều 13 Nghị định 96/2015/NĐ-CP:
  "Điều 12. Số lượng, hình thức, nội dung mẫu con dấu của doanh nghiệp

  1. Chủ doanh nghiệp tư nhân đối với doanh nghiệp tư nhân, Hội đng thành viên đi với công ty hợp danh, Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần quyết đnh số lượng, hình thức, nội dung và mẫu con dấu, việc quản lý và sử dụng con dấu, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác. Nội dung Điều lệ hoặc Quyết định về con dấu của doanh nghiệp phải bao gồm:

  a) Mu con dấu, gồm: Hình thức, kích cỡ, nội dung, mầu mực dấu.

  b) Số lượng con dấu.

  c) Quy định về quản lý và sử dụng con dấu.

  2. Mu con dấu doanh nghiệp được thể hiện dưới một hình thức cụ thể (hình tròn, hình đa giác hoặc hình dạng khác). Mỗi doanh nghiệp có một mẫu con dấu thống nhất về nội dung, hình thức và kích thước.

  3. Thông tin về mã số doanh nghiệp và tên doanh nghiệp trong nội dung mẫu con dấu thực hiện theo quy định tại Điều 30 và Khoản 1 Điều 38 Luật Doanh nghiệp. Ngoài thông tin nêu trên, doanh nghiệp có thể bổ sung thêm ngôn ngữ, hình ảnh khác vào nội dung mẫu con dấu của doanh nghiệp, trừ các trường hp quy định tại Điều 14 Nghị định này."

   
  Tại khoản 12 Điều 8 Nghị định 99/2016/NĐ-CP quy định về Cơ quan, tổ chức sử dụng con dấu có hình biểu tượng hoặc con dấu không có hình biểu tượng, như sau:
   
  "Điều 8: Cơ quan, tổ chức sử dụng con dấu có hình biểu tượng hoặc con dấu không có hình biểu tượng
  [...] 
  12. Doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được thành lập, hoạt động theo các luật: Công chứng, luật sư, giám định tư pháp, kinh doanh bảo hiểm, chứng khoán, hợp tác xã.
  [...]"
   
  Theo đó, địa điểm kinh doanh không thuộc đối tượng được sử dụng con dấu và sẽ không có con dấu riêng.
   
  4325 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn thuytien317 vì bài viết hữu ích
  vulieu9102 (31/12/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #536438   31/12/2019

  vulieu9102
  vulieu9102
  Top 500
  Male


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:01/06/2019
  Tổng số bài viết (270)
  Số điểm: 2179
  Cảm ơn: 51
  Được cảm ơn 113 lần


  Nói chung quy lại thì địa điểm kinh doanh không được dùng con dấu riêng. Liên quan đến địa điểm kinh doanh, theo quy định tại Nghị định 78/2015/NĐ-CP thì "Doanh nghiệp chỉ được lập địa điểm kinh doanh tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh" nhưng quy định này đã được sửa đổi tại Nghị định 108/2018/NĐ-CP và không còn quy định này nữa. Ví dụ doanh nghiệp có trụ sở tại TPHCM thì có thể lập địa điểm kinh doanh tại Tỉnh Đồng Nai mà không bắt buộc phải có chi nhánh ở đây.

   
  Báo quản trị |