Đi tù vì trộm cắp ở nước ngoài, về nước có bị xem là đã có án tích?

Chủ đề   RSS   
 • #602127 27/04/2023

  Hong312
  Top 75
  Lớp 5

  Vietnam --> Đăk Lăk
  Tham gia:05/05/2021
  Tổng số bài viết (851)
  Số điểm: 7297
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 135 lần


  Đi tù vì trộm cắp ở nước ngoài, về nước có bị xem là đã có án tích?

  Người Việt Nam phạm tội trộm cắp bị kết án tù ở nước ngoài, sau khi chấp hành xong án ở nước sở tại, người này đã về Việt Nam sinh sống và bị coi là đã có án tích, pháp luật quy định về vấn đề trên như thế nào?

  1.Hiệu lực của Bộ luật hình sự đối với những hành vi phạm tội ở ngoài lãnh thổ quốc gia

  Theo Điều 6 Bộ luật hình sự 2015 về công dân Việt Nam hoặc pháp nhân thương mại Việt Nam có hành vi phạm tội ở ngoài lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà Bộ luật hình sự 2015 quy định là tội phạm, thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự tại Việt Nam theo quy định của Bộ luật này.

  Như vậy, công dân Việt Nam phạm tội trộm cắp ở ngoài lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vẫn có thể bị xử lý theo pháp luật hình sự của Việt Nam.

  Bên cạnh đó, việc xử lý tội phạm diễn ra tại nước ngoài còn cần đến sự hỗ trợ của nước bạn thông qua các Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa Việt Nam và nước sở tại.

  Theo đó, việc dẫn độ tội phạm giữa hai nước phải bảo đảm phù hợp với những điều khoản đã ghi trong Hiệp định tương trợ tư pháp, nước ký kết này sẽ dẫn độ công dân của nước ký kết kia đang ở trên lãnh thổ của nước mình cho nước kia để tiến hành truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc để thi hành bản án, quyết định hình sự.

  Việc dẫn độ phải đáp ứng điều kiện dẫn độ và không thuộc các trường hợp từ chối dẫn độ cũng thường được quy định trong Hiệp định tương trợ tư pháp hoặc theo quy định của nước sở tại.

  Trong trường hợp, không có hiệp định tương trợ tư pháp việc tương trợ trong việc dẫn độ, hỗ trợ điều tra ... sẽ phụ thuộc vào sự hợp tác của các quốc gia trên nguyên tắc có đi có lại trong từng trường hợp cụ thể. Nếu nước sở tại không dẫn độ người phạm tội, người này có thể bị xử lý theo quy định và trình tự tố tụng tại nước sở tại.

  Trường hợp Việt Nam không có hiệp định tương trợ tư pháp với bất kỳ quốc gia nào thì có thể người bạn đó sẽ bị xử lý hành vi trộm cắp tại nước sở tại.

  2. Phạm tội ở nước ngoài có bị coi là đã có án tích

  Điều 5 Luật Lý lịch tư pháp 2009 quy định về đối tượng quản lý lý lịch tư pháp như sau:

  -Công dân Việt Nam bị kết án bằng bản án hình sự đã có hiệu lực pháp luật của Toà án Việt Nam, Toà án nước ngoài mà trích lục bản án hoặc trích lục án tích của người bị kết án được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cung cấp theo điều ước quốc tế về tương trợ tư pháp trong lĩnh vực hình sự hoặc theo nguyên tắc có đi có lại.

  -Người nước ngoài bị Toà án Việt Nam kết án bằng bản án hình sự đã có hiệu lực pháp luật.

  -Công dân Việt Nam, người nước ngoài bị Toà án Việt Nam cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong quyết định tuyên bố phá sản đã có hiệu lực pháp luật.

  Theo đó pháp luật Việt Nam chỉ quản lý lý lịch tư pháp với công dân Việt nam bị kết án bằng bản án hình sự đã có hiệu lực pháp luật của tòa án Việt Nam, Tòa án nước ngoài mà trích lục bản án hoặc trích lục án tích của người bị kết án được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cung cấp theo điều ước quốc tế về tương trợ tư pháp trong lĩnh vực hình sự hoặc theo nguyên tắc có đi có lại.

  Như vậy, nếu tồn tại điều ước quốc tế về tương trợ tư pháp trong lĩnh vực hình sự thì trong lý lịch tư pháp của người phạm tội sẽ thể hiện nội dung về việc người này phạm tội và bị kết án tại nước ngoài.

  Nếu hai nước không tồn tại điều ước quốc tế về tương trợ tư pháp trong lĩnh vực hình sự, trong lý lịch tư pháp của người đó sẽ thể hiện nội dung “không có án tích”, là việc phạm tội ở nước ngoài không bị thể hiện trong lý lịch tư pháp.

  Vậy phạm tội trộm cắp ở nước ngoài chỉ được coi là có án tích khi giữa Việt Nam và nước đó có tồn tại điều ước quốc tế về tương trợ tư pháp trong lĩnh vực hình sự.

   

   
  234 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận