Đi thực hiện nghĩa vụ quân sự có được tính phép năm không?

Chủ đề   RSS   
 • #571107 03/05/2021

  huynhthu95
  Top 50
  Female
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:05/06/2017
  Tổng số bài viết (1262)
  Số điểm: 12550
  Cảm ơn: 61
  Được cảm ơn 194 lần


  Đi thực hiện nghĩa vụ quân sự có được tính phép năm không?

  Thời gian được coi là thời gian làm việc của người lao động để tính số ngày nghỉ hằng năm được quy định tại Điều 6 Nghị định 45/2013/NĐ-CP:

  "Điều 6. Thời gian được coi là thời gian làm việc của người lao động để tính số ngày nghỉ hằng năm

  1. Thời gian học nghề, tập nghề để làm việc cho người sử dụng lao động theo cam kết trong hợp đồng học nghề, tập nghề.

  2. Thời gian thử việc theo hợp đồng lao động sau đó làm việc cho người sử dụng lao động.

  3. Thời gian nghỉ việc riêng có hưởng lương theo Khoản 1 Điều 116 của Bộ luật lao động.

  4. Thời gian nghỉ việc không hưởng lương nếu được người sử dụng lao động đồng ý nhưng cộng dồn không quá 01 tháng.

  5. Thời gian nghỉ do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nhưng cộng dồn không quá 6 tháng.

  6. Thời gian nghỉ do ốm đau nhưng cộng dồn không quá 02 tháng.

  7. Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

  8. Thời gian nghỉ để hoạt động công đoàn theo quy định của pháp luật về công đoàn.

  9. Thời gian phải ngừng việc, nghỉ việc không do lỗi của người lao động.

  10. Thời gian nghỉ vì bị tạm đình chỉ công việc.

  11. Thời gian bị tạm giữ, tạm giam nhưng được trở lại làm việc do được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kết luận không phạm tội."

  Theo đó, thời gian nghỉ để thực hiện nghĩa vụ quận sự không được tính hưởng phép năm.

   

   

   
  510 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #571688   29/05/2021

  linhtrang123456
  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1851)
  Số điểm: 12858
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 283 lần


  Theo quy định mới tại Điều 65 Nghị định 145/2020/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động:
   
  "Điều 65. Thời gian được coi là thời gian làm việc để tính số ngày nghỉ hằng năm của người lao động
   
  1. Thời gian học nghề, tập nghề theo quy định tại Điều 61 của Bộ luật Lao động nếu sau khi hết thời gian học nghề, tập nghề mà người lao động làm việc cho người sử dụng lao động.
   
  2. Thời gian thử việc nếu người lao động tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động sau khi hết thời gian thử việc.
   
  3. Thời gian nghỉ việc riêng có hưởng lương theo khoản 1 Điều 115 của Bộ luật Lao động.
   
  4. Thời gian nghỉ việc không hưởng lương nếu được người sử dụng lao động đồng ý nhưng cộng dồn không quá 01 tháng trong một năm.
   
  5. Thời gian nghỉ do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nhưng cộng dồn không quá 6 tháng.
   
  6. Thời gian nghỉ do ốm đau nhưng cộng dồn không quá 02 tháng trong một năm.
   
  7. Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.
   
  8. Thời gian thực hiện các nhiệm vụ của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở mà được tính là thời gian làm việc theo quy định của pháp luật.
   
  9. Thời gian phải ngừng việc, nghỉ việc không do lỗi của người lao động.
   
  10. Thời gian nghỉ vì bị tạm đình chỉ công việc nhưng sau đó được kết luận là không vi phạm hoặc không bị xử lý kỷ luật lao động."
   
  Theo quy định mới nêu trên thì thời gian đi nghĩa vụ quân sự không tinh là thời gian làm việc để tính số ngày nghỉ hằng năm của người lao động.
   
  Báo quản trị |  
 • #580868   27/02/2022

  Đi thực hiện nghĩa vụ quân sự có được tính phép năm không?

  Cảm ơn những thông tin hữu ích mà bạn vừa cung cấp. Thông tin trên đã giải quyết một vướng mắc rất lơn khi đi nghĩa vụ quân sự thì sau khi đi làm lại thì tính phép năm như nào. Rất mong tiếp tục có những thông tin hữu ích như trên. 

   
  Báo quản trị |