Đi nghĩa vụ quân sự có bị mất việc không?

Chủ đề   RSS   
 • #558439 23/09/2020

  hongphuongtg98
  Top 75
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/08/2020
  Tổng số bài viết (820)
  Số điểm: 5755
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 123 lần


  Đi nghĩa vụ quân sự có bị mất việc không?

  Theo Khoản 1 Điều 32 Bộ luật Lao động 2012 quy định về trường hợp tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động gồm: Người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự;

  Tại Điều 33 Bộ luật này quy định trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn tạm hoãn hợp đồng lao động đối với các trường hợp quy định tại Điều 32 của Bộ luật này, người lao động phải có mặt tại nơi làm việc và người sử dụng lao động phải nhận người lao động trở lại làm việc, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác.

  Ngoài ra, tại Khoản 3 Điều 8 Nghị định 27/2016/NĐ-CP quy định về chế độ đào tạo, học nghề, giải quyết việc làm khi xuất ngũ như sau:

  Hạ sĩ quan, binh sĩ trước khi nhập ngũ đang làm việc tại tổ chức kinh tế thì khi xuất ngũ tổ chức đó phải có trách nhiệm tiếp nhận lại, bố trí việc làm và bảo đảm tiền lương, tiền công tương xứng với vị trí việc làm và tiền lương, tiền công trước khi nhập ngũ; trường hợp tổ chức kinh tế đã chấm dứt hoạt động, giải thể hoặc phá sản thì việc giải quyết chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ được thực hiện như đối với người lao động của tổ chức kinh tế đó theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội hiện hành; cơ quan Bảo hiểm xã hội địa phương nơi tổ chức kinh tế nói trên đóng bảo hiểm xã hội chịu trách nhiệm thanh toán chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định hiện hành.

  Như vậy, trường hợp khi tham gia nghĩa vụ quân sự thì sẽ được tạm hoãn hợp đồng lao động mà không phải chấm dứt hợp đồng lao động. Bên cạnh đó, khi thực hiện nghĩa vụ quân sự xong thì công ty phải có trách nhiệm tiếp nhận lại người lao động.

   
  1961 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn hongphuongtg98 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (24/09/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #558561   25/09/2020

  Ngoài ra, Khoản 2 Điều 10 Nghị định 05/2015/NĐ-CP có quy định: người sử dụng lao động có trách nhiệm bố trí người lao động làm công việc trong hợp đồng lao động đã ký kết; trường hợp không bố trí được công việc trong hợp đồng lao động đã giao kết thì bai bên thỏa thuận công việc mới và thực hiện sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động đã giao kết hoặc giao kết hợp đồng lao động mới.

   
  Báo quản trị |  
 • #560374   12/10/2020

  linhtrang123456
  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1922)
  Số điểm: 13429
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 301 lần


  Khoản 1 Điều 32 Bộ Luật lao động 2012 quy định các trường hợp tạm hoãn hợp đồng lao động:
   
  "1. Người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự."
   
  Điều 33 Bộ Luật lao động 2012 quy định về việc nhận lại người lao động trong trường hợp tạm hoãn hợp đồng lao động như sau:
   
  "Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn tạm hoãn hợp đồng lao động đối với các trường hợp quy định tại Điều 32 của Bộ luật này, người lao động phải có mặt tại nơi làm việc và người sử dụng lao động phải nhận người lao động trở lại làm việc, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác"
   
  Như vậy, khi bạn tham gia nghĩa vụ quân sự bạn phải tạm hoãn hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật về lao động, sau khi bạn xuất ngũ (hết thời hạn tạm hoãn) trong thời gian 15 ngày, bạn phải có mặt tại nơi làm việc nơi trước khi nhập ngũ bạn đã làm việc, người sử dụng lao động sẽ phải nhận bạn trở lại làm việc.
   
  Quá thời hạn 15 ngày mà bạn không có mặt tại nơi làm việc (trừ trường hợp có lý do chính đáng) thì người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với bạn.
   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn linhtrang123456 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (13/10/2020)