Đi làm vào ngày nghỉ bù thì có được tính lương không? Và tính như thế nào?

Chủ đề   RSS   
 • #590144 27/08/2022

  danluan123
  Top 50
  Male
  Lớp 6

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:14/07/2020
  Tổng số bài viết (1128)
  Số điểm: 8250
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 93 lần


  Đi làm vào ngày nghỉ bù thì có được tính lương không? Và tính như thế nào?

  Liên quan đến pháp luật về lao động, đặc biệt liên quan đến quyền lợi cũng như phúc lợi của người lao động là những vấn đề nổi trội thường xuyên, thậm chí tranh chấp xảy ra rất nhiều, những vụ án liên quan đến vấn đề tiền lương làm thêm, làm nghỉ bù cũng không phải ít, vậy vấn đề đặt ra là đi làm vào ngày nghỉ bù thì có được tính lương.
   
  Tại Khoản 3 Điều 55 Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định tiền lương làm thêm giờ như sau:
   
  3. Người lao động làm thêm giờ vào ngày lễ, tết trùng vào ngày nghỉ hằng tuần thì được trả lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, tết. Trường hợp làm thêm giờ vào ngày nghỉ bù khi ngày lễ, tết trùng vào ngày nghỉ hằng tuần thì người lao động được trả lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ hằng tuần.
   
  Như vậy, theo quy định trên thì đi làm vào ngày nghỉ bù khi ngày lễ trùng vào ngày nghỉ hằng tuần thì người lao động được trả lương thêm giờ vào ngày nghỉ hằng tuần. Công ty bạn cho nhân viên đi làm bù cho ngày nghỉ lễ toàn quốc thì tiền lương của bạn được tính theo tiền làm thêm theo giờ của ngày nghỉ hằng tuần.
   
  Thứ hai, cách Tính lương vào ngày nghỉ bù
   
  Theo Điều 98 Bộ luật lao động 2019 quy định tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm như sau:
   
  1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm như sau:
  a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;
  b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;
  c) Vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.
  2. Người lao động làm việc vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.
  3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết.
  4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
   
  Do đó, tiền lương khi đi làm vào ngày nghỉ bù sẽ bằng ít nhất 200% của ngày làm việc bình thường nếu làm việc ban ngày. Còn làm việc vào ban đêm thì sẽ bằng ít nhất 270% lương ngày làm việc bình thường.
   
   
  10963 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #590152   27/08/2022

  nguyenthikimdung2000
  nguyenthikimdung2000
  Top 500
  Lớp 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/08/2022
  Tổng số bài viết (241)
  Số điểm: 2480
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 67 lần


  Đi làm vào ngày nghỉ bù thì có được tính lương không? Và tính như thế nào?

  Theo quy định tại Điều 112 Bộ luật lao động 2019 quy định việc nghỉ lễ, tết của người lao động và căn cứ theo quy định tại Nghị định 145/2020/ NĐ- CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động thì người lao động làm thêm giờ vào ngày lễ, tết trùng vào ngày nghỉ hằng tuần quy định của Bộ luật Lao động được trả lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, tết. Người lao động làm thêm giờ vào ngày nghỉ bù khi ngày lễ, tết trùng vào ngày nghỉ hằng tuần theo quy định của Bộ luật Lao động được trả lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ hằng tuần.

   
  Báo quản trị |  
 • #590165   27/08/2022

  Đi làm vào ngày nghỉ bù thì có được tính lương không? Và tính như thế nào?

  Theo Khoản 2 Điều 17 Nghị định 12/2022/NĐ-CP quy định nếu NSDLĐ có hành vi không trả hoặc trả không đủ tiền lương làm thêm giờ; không trả hoặc trả không đủ tiền lương làm việc vào ban đêm thì sẽ bị phạt tiền theo một trong các mức sau đây:
   
  - Đối với vi phạm từ 01 người đến 10 NLĐ: phạt tiền từ 5 triệu – 10 triệu đồng;
   
  - Đối với vi phạm từ 11 người đến 50 NLĐ: phạt tiền từ 10 triệu – 20 triệu đồng;
   
  - Đối với vi phạm từ 51 người đến 100 NLĐ: phạt tiền từ 20 triệu – 30 triệu đồng;
   
  - Đối với vi phạm từ 101 người đến 300 NLĐ: phạt tiền từ 30 triệu – 40 triệu đồng;
   
  - Đối với vi phạm từ 301 NLĐ trở lên: phạt tiền từ 40 triệu – 50 triệu đồng.
   
  Bên cạnh đó, đối với NSDLĐ là tổ chức thì mức phạt nêu trên sẽ áp dụng gấp 02 lần theo khoản 1 Điều 6 Nghị định 12/2022/NĐ-CP.
   
  Báo quản trị |