Đến năm 2028 toàn bộ công chức Bộ Nội vụ công tác về quyền con người

Chủ đề   RSS   
 • #597090 16/01/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2004 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Đến năm 2028 toàn bộ công chức Bộ Nội vụ công tác về quyền con người

  Đây là nội dung tại Quyết định 09/QĐ-BNV 2023 ngày 11/01/2023 ban hành Kế hoạch của Bộ Nội vụ về thực hiện Đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam giai đoạn 2023 - 2028.
   
  Cụ thể, đây là mục tiêu nổi bật mà Bộ trưởng Bộ Nội vụ đặt ra đến năm 2028 toàn bộ công chức, viên chức thuộc Bộ Nội vụ được công tác về quyền con người theo mục tiêu sau:
   
  den-nam-2028-toan-bo-cong-chuc-bo-noi-vu-cong-tac-ve-quyen-con-nguoi
   
  100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ Nội vụ tuân thủ cơ chế phát ngôn về quyền con người. Người phát ngôn của Bộ Nội vụ cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí về công tác quyền con người theo quy định hiện hành.
   
  Qua đó, để thông tin về tình hình và kết quả công tác quyền con người kịp thời, tương xứng với các nỗ lực và thành tựu bảo đảm quyền con người theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
   
  Đồng thời đạt được các chỉ tiêu sau:
   
  - 100% công chức, viên chức làm công tác về quyền con người.
   
  - 100% công chức, viên chức làm công tác quản lý thông tin, truyền thông. 
   
  - 100% nhân sự tham gia công tác thông tin đối ngoại của Bộ Nội vụ.
   
  - 70% công chức, viên chức lãnh đạo chủ chốt của các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ được cập nhật thông tin tình hình công tác quyền con người ở Việt Nam, tập huấn kiến thức, kỹ năng truyền thông về quyền con người.
   
  Chủ trì và tham gia tổ chức Triển lãm ảnh, tài liệu lưu trữ về quyền con người ở Việt Nam bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và một số địa bàn trọng điểm ở nước ngoài.
   
  Đặc biệt, đa dạng hóa hình thức các sản phẩm truyền thông về quyền con người trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ; các tạp chí; Website của Viện Khoa học Tổ chức Nhà nước, Học viện Hành chính Quốc gia; các Ban, Cục trực thuộc Bộ Nội vụ và các hình thức truyền thông khác.
   
  Nâng tỉ trọng các sản phẩm truyền thông về quyền con người bằng tiếng dân tộc, tiếng nước ngoài và sản phẩm truyền thông trên nền tảng số của Bộ Nội vụ chiếm từ 15% đến 20% tổng số sản phẩm truyền thông về quyền con người.
   
  Đối với nguồn dữ liệu và sản phẩm truyền thông về quyền con người của Bộ Nội vụ phải đặt 100% số hóa, sử dụng chung và phổ biến trên không gian mạng để lan tỏa thông tin, tích cực, nhân văn, giảm thông tin sai lệch, tin giả, tin xấu độc hại về quyền con người trên không gian mạng.
   
  Yêu cầu thực hiện mục tiêu
   
  - Nội dung truyền thông: Bám sát nội dung truyền thông theo Quyết định 1079/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 14/9/2022 phê duyệt Đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam giai đoạn 2023 - 2028 và Kế hoạch này.
   
  - Xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm với vai trò chủ trì hoặc phối hợp của từng đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ để thực hiện Kế hoạch bảo đảm có chất lượng, hiệu quả.
   
  Xem thêm Quyết định 09/QĐ-BNV 2023 có hiệu lực ngày 11/01/2023.
   
  271 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (16/01/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận