Đến năm 2025: Giảm tối thiểu 10% đơn vị sự nghiệp công lập

Chủ đề   RSS   
 • #577426 29/11/2021

  lamlinh_2507
  Top 500
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:28/03/2018
  Tổng số bài viết (126)
  Số điểm: 3130
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 170 lần


  Đến năm 2025: Giảm tối thiểu 10% đơn vị sự nghiệp công lập

  Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết 31/2021/QH15 về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025. Theo đó đáng chú ý là quy định về việc giảm tối thiểu 10% đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2021- 2025

  Giảm tối thiếu 10% đơn vị sự nghiệp công lập - Minh họa

  Giảm tối thiểu 10% đơn vị sự nghiệp công lập - Minh họa 

  Nghị quyết xác định 7 mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025, cụ thể như sau:

  1. Tốc độ tăng năng suất lao động (NSLĐ) bình quân trên 6,5%/năm, trong đó tốc độ tăng NSLĐ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 6,5 - 7%/năm, tốc độ tăng NSLĐ của các vùng kinh tế trọng điểm và 05 thành phố trực thuộc trung ương cao hơn tốc độ tăng NSLĐ trung bình cả nước;

  Nâng cao tỷ trọng đóng góp của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo vào tăng trưởng, trong đó năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) đạt khoảng 45% GDP.

  Thu hẹp khoảng cách về năng lực cạnh tranh quốc gia với các nước trong nhóm ASEAN-4, đặc biệt đối với các chỉ số về thể chế, cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực.

  2. Giảm tỷ lệ bội chi ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 bình quân 3,7% GDP.

  Giảm tối thiểu 10% đơn vị sự nghiệp công lập so với năm 2021, có tối thiểu 20% đơn vị tự chủ tài chính.

  3. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân khoảng 32-34%. Nâng cao chất lượng quản lý đầu tư công tiệm cận quốc tế. Nợ xấu nội bảng của toàn hệ thống tổ chức tín dụng dưới 3%. Tất cả ngân hàng thương mại áp dụng tiêu chuẩn Basel II.

  4. Phát triển các loại thị trường:

  - Quy mô vốn hóa thị trường tối thiểu 85% GDP (đối với cổ phiếu), tối thiểu 47% GDP (đối với trái phiếu), dư nợ thị trường trái phiếu doanh nghiệp khoảng 20% GDP.

  - Chỉ số Chất lượng quản lý hành chính đất đai tăng 10-15 bậc GCI so với 2019.

  - Chỉ số Chất lượng đào tạo nghề tăng 40-45 bậc GCI so với 2019.

  - Tỷ trọng chi cho khoa học công nghệ đạt không dưới 1% GDP

  - Số lượng doanh nghiệp đổi mới công nghệ tăng trung bình 15%/ năm

  5. Đạt 1,5 triệu doanh nghiệp, trong đó có 60.000-70.000 doanh nghiệp vừa và lớn. Tỷ trọng đóng góp khu vực kinh tế tư nhân đạt 55% GDP, có ít nhất 05 sản phẩm quốc gia xây dựng được thương hiệu quốc tế.

  6. Kinh tế số đạt 20% GDP. Tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 10%

  7. Đến hết 2025 sẽ có khoảng 35.000 hợp tác xã, trên 3.000 hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, tiêu thụ nông sản, 35% hợp tác xã nông nghiệp liên kết với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị.

   
  1071 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn lamlinh_2507 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (29/11/2021)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #579258   31/12/2021

  mibietchi
  mibietchi
  Top 500
  Chồi

  Vietnam --> Hà Tĩnh
  Tham gia:25/05/2014
  Tổng số bài viết (148)
  Số điểm: 1190
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 67 lần


  Đến năm 2025: Giảm tối thiểu 10% đơn vị sự nghiệp công lập

  Giảm thiểu đơn vị sự nghiệp công lập, tinh giản biên chế là những biện pháp phù hợp trong tình hình mới. Những biện pháp này nhằm giảm chi cho ngân sách nhà nước  đồng thời làm cho hệ thống cơ quan, đơn vị nhà nước trở nên gọn nhẹ hơn, hoạt động hiệu quả hơn. Việc quá nhiều đơn vị sự nghiệp công lập vừa gây chồng chéo trong nhiệm vụ, vừa gây lãng phí. Việc đặt mục tiêu giảm bớt đợn vị sự nghiệp công lập vào năm 2025 là hợp lý.

   
  Báo quản trị |  
 • #579263   31/12/2021

  Đến năm 2025: Giảm tối thiểu 10% đơn vị sự nghiệp công lập

  Cảm ơn những thông tin hữu ích từ bài viết của bạn. Theo quan điểm cá nhân của mình hiện nay bộ máy hành chính của nước ta là vô cùng cồng kềnh việc giảm bớt các đơn vị sự nghiệp công lập góp phần tiết kiệm nguồn ngân sách cho đất nước dùng vào các công việc khác giúp xây dựng đất nước một cách hiệu quả hơn.

   

   
  Báo quản trị |